top of page

Baltijos šalių oro gynyba Rusijos karinio laivyno karininko akimis


NASAMS / Šaltinis skandinavija.today


Rusijos gynybos ministerijos periodiniame leidinyje "Karinė užsienio apžvalga" ("Зарубежное военное обозрение"), skirtame karybos klausimams ir naujienoms užsienio valstybėse (visų pirma - NATO), pasirodė straipsnis, skirtas įvertinti Baltijos šalių oro gynybai, jos ateičiai ir perspektyvoms. Jo autorius naudojosi viešais šaltiniais ir pademonstravo sugebėjimą (be sarkazmo) rinkti informaciją atviruose šaltiniuose, kas dėl kalbos barjero ne visada pavyksta. Informacija pateikta labai glaustai, bet aiškiai ir pakankamai tiksliai. Be abejo, pasitaikė smulkių klaidelių, bet jas galima laikyti nereikšmingomis. Išvardinti visi oro erdvės kontrolės valdymo sistemos elementai, valdymo centrai ir valdymo grandinės, gana detaliai aprašytos radiolokacinės sistemos. Ugnies priemonėms skirta nedaug dėmesio, ir ši teksto dalis yra silpniausia, visą dėmesį skiriant Lietuvos įsigytoms NASAMS oro gynybos sistemoms. Būtent informacijoje apie NASAMS netikslumų daugiausia. Netikslumų netaisysiu, tegul ir toliau klysta.

NASAMS Lietuvoje / KAM nuotr.


Nurodyta, kad viena NASAMS baterija dislokuota Vilniuje, kita - Klaipėdoje. Paminėta, kad kartais į Baltijos šalis permetamos amerikiečių "Patriot" ir britų "Rapier" baterijos (tikslingai nepaminėdamas, kad tai vyksta per tarptautines pratybas ir suplakdamas į vieną vietą visiškai skirtingų lygių oro gynybos sistemas).Iš esmės autorius gerai įvertino oro erdvės kontrolės sistemą, pastebėdamas, kad ji jungia nacionalinius ir tarptautinius komponentus, ir yra pajėgi vykdyti užduotis, tačiau konstatavo, kad oro gynybos priemonių nepakanka, atsiliekama nuo NATO standartų.

Lietuvoje dislokuotos sistemos „Patriot“. / ltn. A. Glazausko/KAM nuotr.


Be abejo, autorius paminėjo Baltijos oro policijos misiją. Čia jis neišvengė propagandinės duobės, iš pradžių įvertindamas šią misiją vykdančių lėktuvų skrydžius kaip keliančius grėsmę Rusijai, o vėliau tekste konstatuodamas realią padėtį pripažino, kad šie lėktuvai tik vykdo oro erdvės kontrolę ir nėra pavojingi.


NATO Oro Policija Lietuvoje / Lietuvos Kariuomenės nuotr.


Autorius nurodė, kad Baltijos šalių oro gynyba stiprinama aprūpinant sistemą naujomis automatizuotomis ir duomenų perdavimo priemonėmis, statant naujus sandėlius priešlėktuvinių raketų saugojimui ir didinant jų atsargas (???), siekiant į bendrą tinklą įjungti Švedijos ir Suomijos oro gynybos sistemas, siekiant vietoje Baltijos oro policijos misijos turėti nuolatinį NATO aviacijos komponentą, vykdantį ne oro policijos, o oro gynybos uždavinius.


Labai neblogas tekstas, leidžiantis Rusijos ginkluotųjų pajėgų personalui susipažinti su Baltijos šalių oro gynybos sistema. Šiek tiek (vos vos, labai nedaug) koją autoriui tikriausiai pakišo tai, kad jis yra laivyno karininkas, silpniau išmanantis sausumos oro gynybos aspektus.

 

Apžvalgą parengė geopolitikos ir karybos apžvalgininkas Egidijus Papečkys.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page