Kalmukai apkaltino Rusijos valdžią slaptu etnocidu, Maskva atsakė areštais


Kalmukai apkaltino Rusijos valdžią slaptu etnocidu, Maskva atsakė areštais

Gegužės 29 d., Elistoje, Kalmukijos Respublikoje, įvyko tautinis Oirat-Kalmukų tautos suvažiavimas Čuulunas (Чуулhн), kuriame dalyvavo 170 delegatų iš Kalmukijos visuomeninių organizacijų ir bendruomenių. Apie tai pranešė Saugios aplinkos tyrimų centras „Prometėjas“, remdamasis šaltiniu suvažiavimo organizaciniame komitete.


Organizacinis komitetas pagrindine tautinio suvažiavimo sušaukimo priežastimi pavadino „krizę ir pavojingą situaciją, kurioje atsidūrė Oirat-Kalmukų tauta“, taip pat „tautos ir Kalmukijos Respublikos teisių, galių, interesų diskriminacija, vykdoma Rusijos federalinio centro“.


Delegatai aptarė socialinę-ekonominę ir politinę padėtį respublikoje, taip pat esamą kalmukų padėtį, priėmė keletą sprendimų ir rezoliucijų.


Čuuluno delegatai nusprendė (169 balsai už, 1 susilaikė), kad Oirat-Kalmukai, būdami tautinės, rasinės, kultūrinės ir kalbinės mažumos atstovai, kelias kartas gali stabiliai išlaikyti savo etninį-tautinį identitetą tik Kalmukijos Respublikos teritorijoje. Kitose teritorijose Oirat-Kalmukai pasmerkti asimiliacijai antroje ar trečioje kartoje. Todėl katastrofišką lygį ir gyvenimo kokybę Kalmukijoje patiria ne Rusijos piliečiai, bet etninės bendruomenės atstovai. Ši padėtis yra latentinė ar lengva Rusijos vyriausybės asimiliacijos ir etnocido ar genocido forma. 


Kalmukai apkaltino Rusijos valdžią slaptu etnocidu, Maskva atsakė areštais

„Kadaise klestinti Kalmukija tapo labiausiai atsilikusiu Rusijos regionu socialine ir ekonomine prasme. Iš Maskvos paskirta Respublikos vadovybė, nepriklausomai nuo to, kas buvo vadovas (Iliumžinovas, Orlovas, Chasikovas), negalėjo užtikrinti pramonės, žemės ūkio ir kitų ekonomikos sektorių rodiklių išsaugojimo. Nesant sąžiningų rinkimų, Kalmukijos Respublikos vadovais daugelį metų yra skiriami odioziniai ir patys neveiksmingiausi iš visų Rusijos regionų lyderių. Nepaisant daugybės deklaracijų, geriamojo vandens problema Kalmukijos teritorijoje nebuvo išspręsta, ir tai yra teritorija, su pačiu blogiausiu Rusijoje vandens tiekimu tiek žmonėms, tiek ekonomikai. Dėl Rusijos federalizmo krizės Kalmukijos Respublika visiškai prarado nepriklausomybę. Dėl tikslingos kalbų, kultūrų ir vietinių Rusijos tautų teisių nelygybės politikos vis daugiau Oirat-Kalmukų tautos atstovų praranda savo gimtąją kalbą ir tautinį bei kultūrinį identitetą “, – sakoma suvažiavimo rezoliucijoje.


Kalmukai apkaltino Rusijos valdžią slaptu etnocidu, Maskva atsakė areštais

Suvažiavimas taip pat apkaltino Rusijos valdžios institucijas daugybe žmogaus teisių pažeidimų ir politinių oponentų persekiojimu. Delegatai aštriai kritikavo ne tik federalinę, bet ir respublikos vadovybę: „Politinės valdžios krizė Kalmukijoje smarkiai pablogėjo: dabartinis Kalmukijos vadovas Batu Chasikovas prarado kontrolę, kas vyksta Respublikoje, pademonstruodamas neįgalumą veiksmingai ginti Oirat-Kalmukų tautos interesus ir teises, o tai ženkliai rodo politinį ir vadybinį neįgalumą, o dauguma Kalmukijos liaudies churalo (parlamento) deputatų visiškai nesugeba priimti įstatymų, respublikos naudai. Nepaisant gimstamumo, viršijančio vidutinį Rusijos lygį, Kalmukijoje gyventojų skaičius žymiai sumažėjo ir toliau mažėja “.


Kalmukai apkaltino Rusijos valdžią slaptu etnocidu, Maskva atsakė areštais


Kalmukai apkaltino Rusijos valdžią slaptu etnocidu, Maskva atsakė areštais

Suvažiavimas išreiškė susirūpinimą dėl galimo Respublikos statuso praradimo ir tolesnės kalmukų asimiliacijos, taip pat manė, kad neverta toliau kreiptis į Maskvą su skundais ir pagalbos prašymais, kaltindami federalinį centrą „bauginimo, prievartos politikos vykdymu prieš Rusijos piliečius ir tautas“.

Čuuluno – Oirat-Kalmukų tautos suvažiavimo delegatai nusprendė:

 1. Per artėjančius Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos deputatų rinkimus paremti keletą asmenų, iš kurių bus išrinktas vienas kandidatas.

 2. Paskelbti visiems šio Čuuluno – Oirat-Kalmukų tautos suvažiavimo delegatams paramą, kaip kandidatams į visų lygių deputatus per ateinančius 3-4 metus.

 3. Siekti patraukti Chakasijos parlamento pirmininką Vladimirą Štigaševą baudžiamojon atsakomybėn už kalmukų įžeidimą.

 4. Nurodyti išrinktai vykdomajai institucijai (Suvažiavimui), esant neveiksnioms Kalmukijos Respublikos valdžios institucijoms, išspręsti šias užduotis:

 5. parengti ir pasiūlyti visuomenei tinkamą veiksmų programą, dabartinės  prieš tautą nukreiptos  Kalmukijos Respublikos valdžios pasikeitimo atvejui;

 6. aktyviai siekti, kad visuose artėjančiuose visų lygių vietos ir regionų ir vykdomosios valdžios organų rinkimuose dalyvautų drąsūs ir atsakingi žmonės, kuriems Respublikos ir žmonių interesai yra aukščiau virš savanaudiškų poreikių ir aukštesnių institucijų nurodymų;

 7. suformuluoti ir pateikti konkrečius reikalavimus, kaip pakeisti federalinės vadovybės politiką Kalmukijos Respublikos ir Oirat-Kalmukų tautos atžvilgiu;

 8. parengti ir per metus paskelbti naujos Kalmukijos Respublikos Konstitucijos projektą, kad būtų užtikrintas platus jo aptarimas ir populiarinimas visuomenėje;

 9. tapti tarptautinių organizacijų, vienijančių tautines-etnines, kultūrines ir kalbines mažumas, nario statusą;

 10. per ateinančius dvejus metus parengti rinkimų įstatymo projektą, reglamentuojantį Kalmukijos Respublikos vietos ir regionų valdžios institucijų rinkimų eigą;

 11. nustatyti tautos apsisprendimo konstitucinius principus Oirat-Kalmukų tautai, esant nepalankioms dabartinės politinės sistemos ir situacijos sąlygoms.Čuuluno – Oirat-Kalmukų tautos suvažiavimo delegatai pareikalavo:

 1. Iš esamo Kalmukijos Respublikos Liaudies Churalo (parlamento) deputatų – grįžti prie Kalmukijos Respublikos pagrindinio įstatymo nuostatos dėl Kalmukijos Respublikos, kaip demokratinės teisinės valstybės statuso Rusijos Federacijoje.

 2. Batu Chasikovo atšaukimas ir atsistatydinimas iš Kalmukijos Respublikos vadovo posto.

 3. Dabartinės Kalmukijos Respublikos Liaudies Churalo (parlamento) visų deputatų

 4. Iš Rusijos valdžios – sąžiningo Oirat-Kalmukų tautos teisių ir interesų laikymosi.

 5. Represinės politikos nutraukimas prieš Oirat-Kalmukų tautos atstovus, kurie reikalauja, kad valdžios institucijos laikytųsi Rusijos Federacijos Konstitucijos, Rusijos ir tarptautinių įstatymų bei kitų reglamentų.

 6. Griežtai laikytis ir visiškai įgyvendinti Rusijos įstatymus dėl represuotų žmonių reabilitacijos.

 7. Dviejų prieškario ulusų (apygardų), stalinistų valdžios neteisėtai perduotų Astrachanės sričiai, teritorijos grąžinimas į Kalmukijos Respubliką.


Pasibaigis Čuulunui buvo sulaikyti trys jos delegatai ir Oirat-Kalmukų tautos, Čuuluno metu išrinktos nacionalinės vykdomosios valdžios nariai:

 1. Valerijus Badmajevas – laikraščio „Šiuolaikinė Kalmukija“ vyriausiasis redaktorius, Oirat-Kalmukų tautos subažiavimo pirmininkas.

 2. Sanalas Ubušijevas – visuomeninio judėjimo „Mūsų Kalmukija“ pirmininkas, Oirat-Kalmukų tautos kongreso narys.

 3. Maksimas Cedenovas – žurnalistas, „Youtube“ kanalo „ZaaN Online“ įkūrėjas, Oirat-Kalmukų tautos kongreso narys.

Oirat-Kalmukų tautos Čuuluno išvakarėse organizatoriai gavo įspėjimus apie „neleistiną rengti nesuderintą viešą renginį“.


Pirmasis toks suvažiavimas įvyko 2015 m., antrasis buvo numatytas 2018 m. gegužę, tačiau buvo sutrikdytas – paskutinę akimirką kavinės, kurioje turėjo įvykti, savininkai atsakė organizatoriams, o susirinkę dalyviai buvo priversti susirinkti prie „Tremtis ir Sugrįžimas“ paminklo.


Kalmukai apkaltino Rusijos valdžią slaptu etnocidu, Maskva atsakė areštais


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje