top of page

Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Iliustracija: outsourcingreview.org

 

Šią ataskaitą parengė „Info Ops Polska Foundation“. „Info OPS Polska Foundation“ fondas buvo įsteigtas projektų, kuriais siekiama užtikrinti informacinės aplinkos saugumą, įgyvendinimui. Projektas apima paramą gebėjimų atpažinti informaciją ir psichologines operacijas ugdymui, įskaitant lenkiškai kalbančios informacinės aplinkos manipuliavimo procesų – dezinformacijos, propagandos, socialinės inžinerijos ir kibernetinės veiklos – analizę.

 

Ataskaitos apžvalga


Šioje ataskaitoje pateikiame trumpą infosferoje vykdomų operacijų, nukreiptų į Lenkijos ir Ukrainos santykius, apžvalgą. Šioje ataskaitoje ir pristatyme pateikiama „Info Ops Polska Foundation“ ekspertų nuomonė, kuri gali nesutapti su oficialiu Lenkijos vyriausybės požiūriu.


Norėdami manipuliuoti ir daryti įtaką Lenkijos ir Ukrainos ir mūsų tautų santykiams, rusai veikia visose infosferos srityse: virtualiojoje srityje (kibernetinėje erdvėje), fizinėje srityje (fiziniai veiksmai ir įvykiai) ir kognityvinėje srityje (kaip mes interpretuojame įvykius ir priimame sprendimus remdamiesi šiomis interpretacijomis).


Šioje ataskaitoje apžvelgiame pagrindinius jų veiklos bruožus, dalinamės duomenimis apie pranešimų siuntimo dinamiką ir pranešimų ir veiklos pavyzdžiais virtualioje ir fizinėje sferose. Taip pat aprašome vieną iš pažangių informacijos platinimo ir replikavimo modelių, kurį, mūsų manymu, Rusija naudoja siekdama prisotinti virtualią sferą manipuliaciniais pranešimais ir paveikti lenkų kognityvinę sferą, taip darydama įtaką jų požiūrui į Ukrainą ir ukrainiečius.


Įžanga


Manipuliavimo informacija procesai, kurių tikslas yra neigiamai paveikti abipusį Lenkijos ir Ukrainos visuomenių viena kitos suvokimą, turi daugiamatės veiklos pobūdį. Manipuliavimo veikla vykdoma žiniasklaidoje, lenkiškai kalbančioje Rusijos žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, blogosferoje (tinklaraščiuose) ir kitose tam skirtose informacinėse srityse virtualioje informacinėje aplinkoje.


Komunikacijos veikla nebūtų pakankamai veiksminga, jei ji būtų vykdoma atskirai nuo įvykių, įkvėptų provokacijų, vykstančių fiziniu aspektu, taip pat nuo kitų aktyvių priemonių: Rusijos Federacijos daromo informacinio, politinio, karinio ir ekonominio spaudimo Lenkijai ir Ukrainai, ypač nukreipto prieš šių dviejų valstybių tarpusavio santykius.


Pirmiau minėtus specifinius ypatumus, tiesiogiai susijusius su atliktu Rusijos poveikio Lenkijos – Ukrainos santykiams vertinimu, galima suskirstyti į pagrindines grupes pagal Rusijos taikomą aktyvių priemonių įgyvendinimo metodiką. Rusijos įtakos operacijoms Lenkijos ir Ukrainos santykiams būdingas išsamus manipuliacinių operacijų, žurnalistikos, dezinformacijos, provokacijų ir kitų aktyvių informacinių operacijų priemonių rinkinys. Pagrindinės taikomos technikos yra šios:

 1. Multivektoriniai pasakojimai – pritaikyti pagrindiniam tikslui formuoti neigiamą Lenkijos – Ukrainos santykių įvaizdį abiejose sienos pusėse.

 2. Operacijų tęstinumas – tai nuolatinė ir sisteminga įtaka žurnalistikai, neigiamo konteksto naudojimas, įtaigūs pranešimai, įskaitant įvairią pagalbinę medžiagą.

 3. Manipuliacinė veikla fizinėje ir virtualioje dimensijose – Rusijos žiniasklaidos centrai, atvirai vadinami propagandos centrais, parenka pranešimą, liečiantį opius Lenkijos ir Ukrainos santykių istorijos elementus, arba, pranešimų, susijusių su dabartiniais įvykiais atveju jie pateikia šiuos įvykius neigiamame kontekste, pasitelkdami emocijas sukeliančius elementus, pagrįstus sąmoningu žodžių, iliustracijų ir sociotechnikos pasirinkimu. Ši veikla vyksta tiek fizinėje ir virtualioje dimensijoje.

 4. Provokacijos, įskaitant specialias operacijas, kurių tikslas – sukelti informacinius incidentus, destabilizuojančius tarpusavio santykius, yra vienas iš pagrindinių Rusijos informacinių destabilizavimo operacijų bruožų.

 5. Pažangus manipuliacinių pranešimų platinimo modelis – Rusija sukūrė išsamų kognityvinį kibernetinės erdvės modelį. Šis modelis yra sudėtingas specialiai sukurto pranešimo platinimo procesas, skirtas prisotinti juo tikslines kibernetinės erdvės sritis ir visam laikui iškraipyti informaciją, o tai padeda įgyvendinti galutinį tikslą – iškraipyti tai, kaip tikslinė auditorija suvokia įvykius.

 6. Kitos aktyvios priemonės – tai politinio karo veiksmai, kuriuos greičiausiai vykdo Rusijos saugumo tarnybos (siekiant paveikti pasaulio įvykių eigą, be to, rinkti žvalgybos informaciją ir pateikti „politkorektišką“ tokių įvykių vertinimą). Aktyvios priemonės yra įvairios: nuo manipuliavimo žiniasklaida iki specialių operacijų, susijusių su įvairaus lygio provokacijomis ir smurtu.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Mes pasirinkome ir išanalizavome populiariausius Lenkijos-Ukrainos santykių diskreditavimo pavyzdžius, šią veiklą tiesiogiai vykdė Rusijos propagandos centras „Sputnik“, kuris yra vienas pagrindinių informacinių objektų, užsiimančių manipuliacija Lenkijos informacine aplinka. „Sputnik“ nėra pernelyg populiarus Lenkijoje, tačiau jo veiklos apimtis nuolat auga ir jo žinia pasiekia daug platesnę auditoriją nei tik informacinio portalo, apie kurį kalbama šios ataskaitos pabaigoje, skaitytojai.


Vienas pagrindinių Rusijos dezinformacijos tikslų yra sukelti įsitikinimą, kad „Ukraina yra žlugusi valstybė, apimta ekonominės krizės ir korupcijos“, kad „ukrainiečiai grasina savo kaimynams“ ir kad Kijevui trūksta sprendimų galios, o valdžia yra bejėgė.


Rusija sistemingai gamina tam tikrą kiekį manipuliacinės medžiagos, dezinformacijos ir propagandos, kurią vėliau paskleidžia lenkiškai kalbančioje informacinėje aplinkoje. Tai, kad Rusija ir jos šalininkai eskaluoja Lenkijos-Ukrainos konflikto atminimo problemą, orientuotą į Volynės žudynių klausimą, yra pavyzdinis „skaldyk ir valdyk“ metodo įgyvendinimo pavyzdys. Tačiau svarbu pažymėti, kad Rusijos propaganda naudoja ne tik dirbtinę, šovinistinę ir sufalsifikuotą informaciją, jų kampanijose minimi ir tikri faktai – sumaišyti pranešimai apsunkinti žmogaus kognityvinę funkciją ir tampa labai sunku atskirti tiesa nuo melo.


Vienas iš Rusijos propagandos centrų įtakos tęstinumo bruožų yra siekis sistemingai prisotinti informacinę aplinką manipuliuojama žinute – tai vadinama veiklos tęstinumu. Siekdama užtikrinti veiklos tęstinumą, Rusija sistemingai gamina tam tikrą kiekį manipuliacinės medžiagos, dezinformacijos ir propagandos, kurią vėliau paskleidžia lenkiškai kalbančioje informacinėje aplinkoje. Komunikacijos dinamikos analizė išryškina pagrindinius Rusijos operacijų informacinius tikslus.


Komunikacijos dinamika


Mes išmatavome Rusijos žiniasklaidos komunikacijos dinamiką. Čia pateikiamas 7 pagrindinių teminių sričių, kurias Rusijos žiniasklaida „Sputnik“ svetainėje Lenkijoje aptarė nuo pirmosios jos veiklos dienos iki 2019 metų gegužės 25 dienos, sąrašas.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Be propagandos apie Rusiją formavimo, neigiamos komunikacijos apie JAV, Lenkiją, NATO, trečią vietą pagal pranešimų skaičių užima Ukraina. Šio matavimo rezultatas patvirtina, kad Ukraina yra vienas iš pagrindinių Rusijos propagandos Lenkijoje poveikio vektorių. Rusijos veiklos prioritetai yra įvairūs, tačiau Ukrainos tema Rusijos propagandos tiksluose visada yra vienas iš prioritetų. Per pastaruosius dvejus metus operacijos, skirtos paveikti Lenkijos ir Ukrainos santykius, buvo vienas svarbiausių Rusijos operacijų tikslų. Lyginant augančius duomenis, susijusius su informacinio poveikio matavimu 2017–2018 metais, Kremliaus veiklos tikslai reikšmingai nepakito.


1. 38% – neigiamas JAV užsienio politikos ir NATO narių vaizdavimas.

2. 32% – klaidingai teigiamo Lenkijos-Rusijos Federacijos santykių įvaizdžio kūrimas.

3. 23% – Lenkijos gynybos pajėgumų menkinimas.

4. 23% – neigiamo Ukrainos įvaizdžio formavimas santykių su Lenkija kontekste.

5. 22% – neigiamo Europos Sąjungos įvaizdžio formavimas.

6. 18% – neigiamo Europos Sąjungos valstybių narių veiksmų santykiuose su Rusijos Federacija įvaizdžio formavimas.

7. 17% – Lenkijos valstybingumo menkinimas, formuojant neigiamą Lenkijos įvaizdį.

8. 17% – neigiamo imigrantų ir pabėgėlių įvaizdžio kūrimas.

9. 4% – manipuliavimas informacija, susijusia su Lenkijos energetikos sritimi.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Išsamus tyrimas rodo nuolatinę įtaką, kurią Rusija siekia daryti, kad manipuliuotų Lenkijos ir Ukrainos įvaizdžiu ir tarpusavio santykiais. Tokiu propagandinės veiklos modeliu siekiama nuolat kurti tokias sąlygas informacinėje aplinkoje, kurios nuolat darytų nuolatinę neigiamą įtaką abiejų šalių visuomenių tarpusavio santykių suvokimui.

Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Ukrainos kontekste aptariamos įvairios temos. Konkreti pasirinkta tema, skirta Ukrainai, paprastai atitinka esamos situacijos kontekstą, įskaitant melagingų tezių, manipuliacinės medžiagos apie padėtį okupuotame Donbase, Kryme ar vadinamųjų „savavališkai nepriklausomomis pasiskelbusiose respublikose“ – Donecke ir Luhanske – platinimą.


Be pirmiau minėtų tikslų, tokia veikla leidžia vykdyti daug destabilizuojančių operacijų, paliečiant temas, jautrias abiejose valstybėse: Lenkijoje ir Ukrainoje. Todėl šiuose pranešimuose būna medžiagos, skirtos Volynės žudynėms, klaidingai vaizduojamo tariamo fašizmo, minima ukrainiečio S.Banderos tema, taip pat pateikiama tokios neigiamos informacijos, kuri gali daryti įtaką lenkų požiūriui į Ukrainą.


Mūsų naudotas matavimo metodas nurodo kai kurias pranešimų temas. Tačiau nereikia pamiršti, kad tai dar ne visos neigiamos dezinformacijos priemonės, esančios Rusijos pranešimuose. Svarbus Rusijos veiklos elementas yra sąsajos su dabartine situacija, įvykiais, vykstančiais Lenkijoje ir Ukrainoje.


Pranešimų siuntimas ir manipuliavimo informacija veiksmai yra pritaikyti tikroms aktualijoms ir žiniasklaidos aptariamiems tikriems svarbiems įvykiams, ir skelbiamoje informacijoje yra ne tik manipuliacinė medžiaga. Todėl galima daryti išvadą, kad bandymas sukurti klaidingą Ukrainos įvaizdį, siekiant paveikti tarpusavio santykius, yra daugialypis. Kaip pavyzdį galima paminėti keletą paprastų, melagingų ir nuolat kartojamų pasakojimų, kurie sistemingai platinami Rusijos „Sputnik“:


„Ukraina yra Lenkijai nedraugiška šalis“:

 1. nacionalizmas;

 2. teritorinės pretenzijos;

 3. karinių veiksmų prieš Lenkiją rizika;

 4. neigiami Lenkijos ir Ukrainos santykių aspektai istoriniame kontekste.

„Ukraina yra žlugusi valstybė“:

 1. korupcija;

 2. beteisiškumas;

 3. epidemiologinė grėsmė.

„Ukraina kelia ekonominį pavojų Lenkijai“:

 1. lenkų nedarbo priežastis;

 2. menko darbo užmokesčio, gyvenimo lygio nuosmukio Lenkijoje priežastis;

 3. grėsmė pensijų ir sveikatos priežiūros sistemai.

Rusijos manipuliacinių pranešimų pavyzdžiai


Nedarbo rizika ir mažesni atlyginimai Lenkijoje


Manipuliatyvia žurnalistika siekiama sudaryti įspūdį, kad imigrantų iš Ukrainos antplūdis Lenkijoje sukėlė nedarbą ir nusmukdė lenkų gyvenimo lygį. Pranešimo tikslas yra sukurti įspūdį, kad Ukrainos piliečių buvimas Lenkijoje, jų užimtumas daro neigiamą poveikį Lenkijos visuomenei. Siekdami pateisinti šias manipuliacines tezes, propagandistai remiasi melaginga informacija apie augantį lenkų nedarbą, dėl ukrainiečių sumažėjusias lenkų algas (nes ukrainiečiai dirba už mažesnį atlyginimą nei lenkai) ir panašia Ukrainos įvaizdžiui kenkiančia melaginga informacija. Taip pat stengiamasi kuo plačiau paskleisti visus neigiamus tikrus ir suklastotus žiniasklaidos pranešimus apie neigiamus įvykius, susijusius su Ukrainos piliečiais Lenkijoje ir Ukrainoje, pavyzdžiui, pranešimus apie nusikaltimus, muštynes ​​ir panašius incidentus.


Ukrainiečiai ir Ukraina kaip karinė grėsmė Lenkijai


Kitas pavyzdys yra dezinformacija apie tariamą Lenkijos užtvindymą ginklais iš Ukrainos ir bandymą sukurti pogrindines ginkluotas organizacijas. Šis melagingas pranešimas skirtas sukurti klaidingą įspūdį, kad Ukraina kelia karinę grėsmę Lenkijai.


Propagandinėje medžiagoje yra sąmokslo teorijos elementų, skatinančių manyti, kad ukrainiečiai ruošiasi ginkluotam sukilimui Lenkijos teritorijoje ar panašiai – teigiama, kad jų grupuotės yra hibridinių karo veiksmų elementas. Šios žinutės paprastai derinamos su daugeliu kitų, pavyzdžiui, su dezinformacija apie Ukrainos teritorines pretenzijas Lenkijoje ir atvirkščiai.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Ukraina kaip žlugusi valstybė


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Neigiamas Ukrainos valdžios įvaizdis kuriamas atsižvelgiant į situaciją. Rusijos propagandinė veikla nėra atsieta nuo dabartinių Ukrainos įvykių konteksto. Siekiama aiškaus tikslo: sumenkinti Ukrainos valdžią, kuriant įspūdį, kad Ukrainos valstybė yra nestabili, nepajėgi apsispręsti, ardoma korupcijos, o Ukrainos politikai pateikiami kaip nekompetentingi, nesugebantys veikti tarptautinės politikos realybėje, siekiantys tik savo interesų.


Kaip pavyzdį galima paminėti daugybę „Sputnik“ publikacijų lenkų kalba, susijusių su naujojo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio inauguracija. Propagandinė medžiaga buvo nukreipta tiek prieš kadenciją baigiantį prezidentą Petro Porošenką, tiek prieš naująjį prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

Tai, kad Rusijos propaganda siejama su esama situacija, padidina veiksmų efektyvumą, taip pat leidžia palaikyti nuolatinį neigiamą naratyvą pasitelkiant naudojant dabartinį kontekstą, ir taip sukurti manipuliacinės informacijos išteklius, kurie turės neigiamą poveikį ateityje. Vienas iš šios veiklos elementų yra sarkazmo ir humoro naudojimas ir karikatūrų platinimas, pavyzdžiui, tokių, kurios vaizduoja kadenciją baigiantį prezidentą P.Porošenką, kuris „bėga iš Ukrainos, kad užimtų pelningą postą Europos Sąjungos struktūrose“.


Ukrainoje prarasto Lenkijos turto grąžinimas


Rusijos veikla, skirta kenkti Lenkijos -Ukrainos santykiams naudoja ne tik Ukrainos ar Ukrainos piliečių iškreiptą įvaizdį, bet ir propaguoja neigiamą Lenkijos įvaizdį ukrainiečių akyse, taip pat bandant teikti žiniasklaidos paramą bendruomenėms, dalyvaujančioms veikloje, kuria siekiama grąžinti valstybei nuosavybę.


Šiomis operacijomis siekiama skatinti nuomonę, kad lenkų, gyvenusių dabartinės Ukrainos teritorijoje prieš Antrąjį pasaulinį karą, nuosavybė turėtų būti grąžinta lenkams ir tuo pat skatinant priešiškumą abipus sienos skleidžiant informaciją apie teritorines Ukrainos pretenzijas Lenkijai, taip pat – apie teritorines Lenkijos pretenzijas Ukrainai.


Žaidimas žodžiais


Vienas iš šalutinių Rusijos psichologinių operacijų elementų yra bandymas kurti ir populiarinti žodžius, darančius nuolatinę neigiamą įtaką Ukrainos įvaizdžiui.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Toks elementas vadinamas retoriniu incidentu. Šiuo atveju mes analizavome du tokius atvejus – žodžius „Banderowcy“ ir „Upaina“. Vienas iš šių žodžių yra „Upaina“, kuris yra žodžių Ukraina ir UPA junginys; UPA yra Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimo santrumpa. Šiuo žodžiu Ukrainos, kaip nacionalistinės valstybės, įvaizdį norėta priskirti vienam unikaliam žodžiui, kuris buvo populiarinamas lenkų kalbos socialiniame tinkle, tačiau negalima teigti, kad ši operacija buvo sėkminga palaipsniui įtraukiant naujadaro vartojimą socialinių tinklų diskusijų apie Ukrainą kontekste – jis neišpopuliarėjo.


Kitaip yra su antruoju žodžiu „Banderowcy“, kuris buvo sukurtas pagal Stepano Banderos vardą. Idėja buvo sukurti naujadarą, neigiamai vaizduojantį Ukrainą lenkų akyse. Statistinė diagrama rodo, kad šią operaciją galima laikyti bent iš dalies sėkminga – šios žymos / žodžio vartojimo diapazonas ir populiarumas nuo 2014 metų tolydžio auga.


Incidentų kurstymas ir provokacijos


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Kitas manipuliavimo Lenkijos-Ukrainos santykių trikdymo elementas yra fiziniai incidentai ir provokacijos, kuriomis siekiama skatinti ksenofobiją, vietinę neapykantą, išprovokuoti tarptautinius incidentus, taip pat provokacijos, kurias vėliau žiniasklaidoje eskaluoja Rusijos propaganda, kad būtų sutrikdyti Lenkijos ir Ukrainos tarpusavio santykiai.


Šaudymas iš granatsvaidžio į Lenkijos konsulatą Lucke įvyko kovo 28–29 dienomis. Ukrainos teisėtvarkos pareigūnai suėmė išpuolio vykdytojus – teigiama, kad jie dalyvavo daugelyje panašių provokacijų, tokių kaip Černovcės sinagogos niokojimas ir granatų išpuolis prieš JAV ambasadą. Galima daryti prielaidą, kad grupės veikla buvo sąmoningai nukreipta į nusikalstamų veiksmų vykdymą, siekiant destabilizuoti Ukrainos ir jos sąjungininkų, įskaitant Lenkiją, santykius.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Be išpuolio prieš konsulatą Lucke, būta ir kitų įvairaus pobūdžio incidentų bei provokacijų, pavyzdžiui Pieniackos plieno gamykloje nužudytų lenkų paminklo suniokojimas, Lvovo srityje esančioje Mościski gyvenvietėje taip pat buvo padegta viena iš lenkų mokyklos klasių. Ukrainos valdžia pasmerkė visus šiuos įvykius, aiškiai nurodydama, kad šios provokacijos yra skirtos pakurstyti konfliktą tarp Lenkijos ir Ukrainos, o kaip iniciatoriai buvo nurodytos Rusijos slaptosios tarnybos.


Kitos panašios provokacijos buvo išpuolis prieš lenkų kapines Lvove, lenkų turistinio autobuso padegimas, kuriame būta ir buvusių vietos valdžios pareigūnų, siekiant įbauginti gyventojus, sukelti baimę ir neigiamas asociacijas, susijusias su Ukraina, ir išprovokuoti tarptautinių tarp Ukrainos-Lenkijos santykių komplikacijas.


Provokacijos, nukreiptos prieš Lenkijos-Ukrainos santykius, yra dar veiksmingesnės, jei jose tiesiogiai dalyvauja lenkai, kaip nutiko Užhorode, Ukrainos Užkarpatėje, padegus vengrų kultūros centrą.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Nusikaltėliai du kartus bandė naktį padegti Užhorodo vengrų kultūros centrą. Pirmą kartą žala buvo nedidelė, antrą kartą iš dalies sudegė pirmasis pastato aukštas. Incidentas paveikė ne tik Lenkijos-Ukrainos, bet ir Ukrainos-Vengrijos santykius. Užpuolimą Užhorode įvykdė radikalių dešiniųjų organizacijai priklausantys lenkai, kuriuos sulaikė Lenkijos teisėsauga. Vienas iš kaltinamųjų, užverbavęs abu lenkus iš radikalaus dešiniojo sparno įvykdyti padegimą, teigė, kad šią provokaciją (iš viso jai buvo skirta 1,5 tūkstančio eurų) finansavo Manuelis Ochsenreiteris, Bundestago deputato Markuso Frohnmaierio bendradarbis iš partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), kuris žinomas dėl savo prorusiškų simpatijų ir daugybės kontaktų Rusijoje.


Pažangus Rusijos manipuliacinių pranešimų platinimo modelis


Mes atradome ir išanalizavome kelis modelius, kuriuos, mūsų manymu, rusai naudoja platindami ir vis kartodami manipuliacinius pranešimus. Pateikiame trumpą vieno iš šių modelių aprašymą. Pirmasis šiame modelyje veikiantis informacinis objektas yra „Sputnik“ svetainė. Ji naudojama manipuliacinių pranešimų įvedimui į infosferą lenkų kalba. „Sputnik“, kaip svetainės, galimybės pasiekti auditoriją yra ribotos, tačiau tai klaidina, nes iš „Sputnik“ gaunami pranešimai keičiami ir pakartojami kelis kartus kitomis priemonėmis. „Sputnik“ yra tik pranešimo įvedimo į infosferą proceso pradžia. Antrasis modelio etapas yra pirminio „Sputnik“ turinio išplatinimas keliose kitose svetainėse. Šiame etape Rusijos operatoriai pranešimo teksto iš esmės nekeičia. Pavadinimas kartais keičiamas, tačiau esmė išlieka panaši į „Sputnik“ dedamą turinį. Tai turinio dubliavimas, šiek tiek jį pakeitus prieš įkeliant į kitus informacinius objektus, siekiant padidinti poveikio potencialą.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Kitas etapas yra turinio perkėlimas į tinklaraščių tinklą. Šį procesą nuo ankstesnio skiria tai, kad šiame etape turinys labai keičiamas ir dažnai pateikiamas nuomonių apie antrojo etapo publikacijas forma. Ši fazė jau naudojama kognityvinės srities formavimui kuriant specialiai suformuotą informacinę aplinką.

Kitas šio platinimo modelio žingsnis yra naudoti įvairius objektus socialiniuose tinkluose propagandinei medžiagai platinti. Platinimo metodas akivaizdžiai būna pritaikytas operacijos tikslui, gavėjų pažeidžiamumui, tam tikrų grupių ir socialinių vienetų, kurių atžvilgiu dezinformacijos operacija turi būti efektyvi, prioritetams.


Infografe rodomi mūsų šiam tyrimui pasirinkti socialiniai tinklai, tačiau praktiškai matėme, kad net mažų socialinių tinklų svetainės naudojamos kaip dezinformacijos platinimo įrankiai. Kita sritis, kurioje taip pat platinama dezinformacija, yra interneto platformos, kurias galima įvardyti kaip natūralias interneto vartotojų keitimosi nuomonėmis erdves. Jose pateikiami komentarai su pranešimais, nukreipiančiais į turinį, sukurtą ir platintą dviejose ankstesnėse srityse – alternatyviose svetainėse ir įvairiuose tinklaraščiuose.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Šis proceso etapas taip pat yra Rusijos ar vadinamųjų prorusiškų objektų, kurie platina šį turinį ir (arba) nukreipia jį į pasirinktus vartotojus, veiklos socialiniuose tinkluose, veiklos pradžia. Kita šio modelio veiklos plotmė yra interneto forumai, kuriuos galima priskirti ankstesnei sričiai, t.y. visuomenės keitimosi nuomonėmis erdvei, tačiau šiuo atveju dezinformacijos platinimo procesą vykdo kita oponento operatorių komanda. Paprastai tai būna gerai pasirengę fiktyvūs forumo vartotojai, užvedantys diskusijas naudodamiesi medžiaga iš antrosios ir trečiosios įtakos srities, taip pat organiškai pagamintu turiniu, tačiau pagal logišką anksčiau suplanuotą seką.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Hibridinio turinio plotmės paskirtis praktiškai yra išteklių saugojimas komentarų ir nuomonių skiltyse maišant ir pertvarkant turinį, siekiant paslėpti jo ryšį su kita prorusiška veikla internete arba ankstesnėmis dezinformacijos sklaidos informacijos sritimis ir iki šiol keitimosi nuomonėmis platformomis naudota medžiaga.


Kitas poveikio etapas yra mikroinformacinių kanalų, skirtų paveikti konkrečius asmenis ar pripažintų grupių lyderius, turinčius tam tikrų pažeidžiamumų, sukūrimas. Geras šių veiksmų pavyzdys yra oponento ištekliai, naudojami sutrikdyti Lenkijos-Ukrainos santykius, remiantis konfliktų kurstymu istoriniame fone. Ši sritis taip pat yra galimybė bandyti profesionaliai paveikti konkrečius pasirinktus žmones ar sprendimų priėmėjus.


Kitas etapas yra dezinformacijos platinimas planuojamas visose anksčiau sukurtose kognityvinėse srityse ir informacinėse aplinkose pasitelkiant vartotojus, kurie socialiniuose tinkluose laikomi nuomonės lyderiais. Nuomonės lyderis gali būti fizinis, pavyzdžiui, įtaką darantis agentas arba virtualus – iš pirmo žvilgsnio tikras, egzistuojantis vartotojas, socialinė grupė ir kiti. Be nuomonės lyderio, šiame etape taip pat naudojami įrankiai, skirti išplėsti operacijų apimtį, pavyzdžiui, robotų tinklai. Šis operacijos etapas taip pat apima diskusijų palaikymą, klaidingų pranešimų siuntimą atskiriems gavėjams ar paramą specialioms operacijoms, nukreiptoms į konkrečius asmenis ar žmonių grupes.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui

Kitas šios paskirstymo piramidės operacijų etapas yra specialios psichologinės operacijos. Šiuo atveju taikomas išsamus profiliavimas ir konkrečių priemonių pritaikymo modelis. Viena iš rusų naudojamų priemonių yra atsako į informacinius stimulus tikrinimas – šiuo atveju toks stimulas yra informacija, dezinformacija ar manipuliacinės žinutės. Vienas iš elementų, palengvinančių šios veiklos identifikavimą, yra vartotojo ar vartotojų grupės, kurstančios prieštaringas diskusijas, atpažinimas – tokie agentai paprastai nukreipia savo veiklą į pasirinktus asmenis ar grupes, kurie iš tikrųjų yra patikrinami ir atpažįstami.


Kremliaus informacinės ir psichologinės operacijos skirtos Lenkijos ir Ukrainos santykių gadinimui


Santrauka


Šiuolaikinė visuomenė funkcionuoja visai kitokiame duomenų sraute, nei tas, kuris buvo prieš dešimt metų. Niekam nebus staigmena, kad virtuali erdvė dabar yra dominuojanti pranešimų formavimo dimensija. Informacinė aplinka reikalauja vis didesnių pastangų siekiant užtikrinti asmenų suverenumą ir saugumą sudėtingoje žmonių, organizacijų, subjektų ir sistemų, renkančių, apdorojančių ir platinančių duomenis, erdvėje.


Internetinė erdvė ir infosfera yra neatskiriamos informacinės aplinkos sritys, veikiančios trijose sąveikaujančiose dimensijose: fizinėje, virtualioje ir kognityvinėje. Dabartinė virtuali informacinė aplinka skiriasi nuo tradicinės, nes pranešimai yra dinamiško nuolatinio kūrimo / apdorojimo / atkartojimo / modifikavimo procesai, kuriems naudojami įvairūs įrankiai, žiniasklaidos centrai, socialiniai tinklai ir tinklaraščiai. Rusijos operacijos, turinčios įtakos Lenkijos-Ukrainos santykiams, negali būti vertinamos tik socialiniuose tinkluose ar žiniasklaidos centruose vykdomų veiksmų kontekste.


Rusijos įtakos operacijų pripažinimo procesas reikalauja visapusiško požiūrio. Pranešimo atpažinimas turėtų būti pagrįstas ne tik žiniasklaidos ar propagandos turinio tikrinimu, bet visų pirma viso spektro, kuriame viešasis ar privatus subjektas gali vykdyti priešišką operaciją, analize.


Plėtojantis internetui, virtuali erdvė tapo pagrindine komunikacijos erdve, intensyviai naudojama manipuliuoti informacine aplinka, formuojant visas informacinio poveikio dimensijas – ir atvirai, ir slapta. Tačiau kibernetinė erdvė nėra vienintelis manipuliacinių operacijų aspektas. Ji dažnai tampa antriniu dirgiklių, kuriuos inicijuoja faktiniai ar imituoti įvykiai, fiziniu aspektu.


Norint apsaugoti informacinę aplinką, formuojančią lenkų ir ukrainiečių tarpusavio santykių suvokimą, reikalingas platus visų priešiškų Rusijos operacijų pripažinimo spektras, kad būtų galima kovoti su vienu iš pagrindinių Rusijos tikslų – destabilizuoti socialinius, politinius ir ekonominius abiejų šalių santykius.


Ši ataskaita atspindi tik ataskaitos publikuotojo požiūrį ir nėra oficiali Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pozicija.

 

Nesutrumpintą ataskaitos versiją anglų kalba PDF formatu galite rasti čia:


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page