top of page

“Kibernetinės paliaubos”


“Kibernetinės paliaubos”

Iliustracija: sloanreview.mit.edu

 

Straipsnį parengė InformNapalm Lietuvos redakcija.

 

Rugsėjo 25 dieną, penktadienį, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad JAV ir Rusija turėtų drauge kurti „išsamią praktinių priemonių programą, perkrausiančią kibernetinio saugumo santykius naudojant informacines bei komunikacijos priemones”. Šis V. Putino siūlymas buvo gana platus bei neaiškus. Taipogi nebuvo paminėti Rusijos pažeidimai kibernetinio saugumo srityje, kuriuos ne kartą pavyko užfiksuoti. Baltieji Rūmai atmetė šį Kremliaus siūlymą bei apie tai pranešė The New York Times. Rusijos veiklą sekančios organizacijos išreiškė jau įprastą susirūpinimą dėl situacijos, o jų atstovai socialiniuose tinkluose pabrėžė, kad V. Putino pasiūlymo negalima vertinti rimtai.


“Kibernetinės paliaubos”

Rusijos GRU pareigūnai atsakingi už daugybę kibernetinių atakų visame pasaulyje / šaltinis teiss.co.uk


Putinas anaiptol nėra strategijos asas, tačiau būtent jo dėka Rusijoje egzistuojanti korupcija leidžia nesunkiai paslėpti šalies vadovo vykdomas blogybes. Kremliaus vadovas neracionaliai tvirtina, kad bet kuri informacinė ar kibernetinė operacija prieš JAV yra atliekama pavienių ir „patriotiškai nusiteikusių” Rusijos piliečių, o ne Rusijos valdžios. Visų pirma, niekas pasaulyje nebetiki šiuo melu. Be to, kodėl kas nors turėtų sudarinėti „kibernetines paliaubas” su Rusijos valdžia, jei ši nėra susijusi su informaciniu karu bei kibernetinėmis atakomis?


Putinas bei jo sėbrai itin dažnai ignoruoja arba pažeidžia Rusijos įsipareigojimus pagal tarptautines sutartis – ryškiausi, tačiau anaiptol ne vieninteliai to pavyzdžiai yra Vienos konvencija, JT chartija bei Budapešto memorandumas. Taigi, ar verta tikėtis, kad Maskva laikysis pasiūlytų paliaubų, net nekalbant apie tai, kad kas nors priims šį pasiūlymą rimtai? Šio Kremliaus pasiūlymo esmė jau yra kodifikuota 6-ajame Helsinkio deklaracijos straipsnyje, pabrėžiančiame nesikišimo į vidinius valstybių reikalus būtinybę. Šio punkto 1975-aisiais reikalavo pats L. Brežnevas, kuris po sutarties priėmimo jį pats ne kartą pažeidė.


Tuo tarpu V. Putinas yra gerai žinomas ne tik dėl šio, bet ir visų kitų Helsinkio deklaracijos punktų nesilaikymo. Ar jis tikrai tikisi JAV pasitikėjimo turėdamas tokią reputaciją?


“Kibernetinės paliaubos”


Dabartinio Kremliaus vadovo bandymai išlošti tokio tipo abipusę sutartį primena J. Stalino elgesį Jaltos konferencijos metu. Čia tuometis SSRS diktatorius teigė, kad didžiosios pasaulio jėgos turėtų saugoti savo interesus mažesnių valstybių sąskaita. Taigi, V. Putinas iš esmės reikalauja, kad JAV apleistų savo sąjungininkus bei nutrauktų egzistuojančią taiką.


“Kibernetinės paliaubos”

Rusijos Federacijos struktūros atsakingos už kibernetinį špionažą ir atakas / šaltinis securityaffairs.co


Hipokritiškas V. Putino pasiūlymas tėra dar vienas tvirtas įrodymas, kad Maskva yra atsakinga už kibernetines atakas, nukreiptas prieš šiuolaikines Vakarų demokratines valstybes – taigi, būtent tokias šalis, kurios Kremliaus vadovą erzina.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page