top of page

Lietuvos Laisvės Kovotojai – Juozas Lukša – Daumantas
Iliustracija: Vasario 16-ą Lietuva švenčia Valstybės Atkūrimo dieną /  @LitdelNATO

 

Vasario 16-ą Lietuva švenčia Valstybės Atkūrimo dieną. Ta proga dalinamės Lietuvos Užsienio Reikalų ministerijos žinute pasauliui.


Ar esate girdėję jaudinančią Juozo Lukšos-Daumanto, vieno iš 1944-1953 m. ginkluoto partizaninio pasipriešinimo judėjimo simbolių, istoriją? J. Lukša paskyrė savo gyvenimą Lietuvai, kad vieną dieną ši taptų demokratiška ir nepriklausoma valstybe. O šiandien jis ir jo žmona Nijolė pasakoja mums savo istoriją – apie gyvenimą, mirtį ir… meilę.


„Tavoji pažiūra į meilę visiškai sutinka su manąja, kad mudviejų laimė neįmanoma be tėvynės laisvės,“ – 1949 m. savo žmonai Nijolei iš Paryžiaus laiške rašė Juozas.


Jau rytoj minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, prisimename visus laisvės kūrėjus ir gynėjus, kovojusius už tokią Lietuvą, kaip ji atrodo šiandien. J. Lukša drauge su kitais partizanais, 1918 m. Nepriklausomybės Akto bei 1949 m. Minaičių deklaracijos signatarai ir kiti kovotojai už laisvę išmokė mus, jog laisvė nėra duotybė – ji privalo būti ryžtingai ginama ir nuolat puoselėjama.


LR Seimui šiuos metus paskelbus Juozo Lukšos – Daumanto metais, prisimename visus kovotojus už valstybės ir tautos išlikimą, jų nenuilstamą ryžtą, ir dedame visas pastangas, siekdami užkirsti kelią manipuliacijai Lietuvos istorija.


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page