top of page

Melagienų skleidėjai dezinformaciją nutaikė į karo įvykius Ukrainoje bei pabėgėlius

Dezinformacijos skleidėjai Lietuvoje daugiau dėmesio skyrė karo Ukrainoje įvykiams, tačiau melagienos Kaliningrado tranzito tema vis dar išlieka pastebimos. Estijoje ir Latvijoje ir toliau daugiausiai taikomasi į karo pabėglius iš Ukrainos. Atsiranda naujų naratyvų apie sankcijas Rusijai ir Vakarų pasaulio ekonominę būklę.


Bayraktar "Vanagas/Яструб" lietuvių padovanotas Ukrainai / A. Pliadis/KAM nuotr.


Ši apžvalga detalizuoja dezinformacijos naratyvų pokyčius, kurie buvo stebimei Estijoje, Latvijoje bei Lietuvoje 2022 m. liepos 25-31 d. Analizė parengta šiomis temomis:


 • Rusijos karo prieš Ukrainą įvykiai

 • Sankcijų (neigiamos) ekonominė pasekmės

 • Pabėgėliai

 • Rusų bei rusakalbių mažumų padėtis

 • Karinės grėsmės Rytų Europai/Karo išplitimo už Ukrainos ribų grėsmė

 • Karinė pagalba Ukrainai


ESTIJAApžvalga:


 • Į Estiją atvykstantys pabėgėliai iš Ukrainos, kylančios elektros kainos bei Antrojo pasaulinio karo sovietinių paminklų perkėlimas, paskatino naują dezinformacijos bangą. Prie to ypač prisidėjo Estijos konservatorių liaudies partija (EKRE).

 • Trys išliekantys svarbiausi melagingi naratyvai apie pabėgėlius: i) Estija nebegali skirti lėšų pagalbai pabėgėliams bei jų apgyvendimui, nes visa tai yra apmokama Estijos gyventojų sąskaita; ii) pabėgėliai, kurie atsisako grįžti namo, kultūriškai iš esmės yra rusai; iii) Ukrainos pabėgėliai skleidžia ŽIV bei prostituciją. (Pabėgėlių iš Ukrainos skaičius Estijoje artėja prie 50 tūkst. Praėjusią savaitę Estijos sieną kirto 1 965 pabėgliai, iš kurių 373 buvo vaikai.)

 • Viktoro Orbano kalba apie "tris sulūžusius Europos ratus" buvo išversta į estų kalbą ir publikuota portale "Uued Uudised." Teiginiai, jog Vakarų karinė pagalba tik skatina karą, o sankcijos prieš Rusiją kenkia tik pačiam Vakarų pasauliui, yra svarbiausi šios kalbos "argumentai."

 • Buvo pastebėti keli atskiri straipsniai, siekiantys diskredituoti Ukrainos vadovybę. Teigiama, jog ji yra korumpuota bei šovinistiška. Taip pat buvo paskelbta melaginga žinutė, siejanti karą Ukrainoje su "didžiojo perkrovimo" konspiracijos teoriją.


Palyginimui, šią savaitę vienas atskiras su Ukraina susijęs straipsnis visoje Estijos žiniasklaidoje daugiausiai sulaukė 4 800 socialinių interakcijų (social media interactions).

Melagingi naratyvai Estijoje apie ukrainiečių pabėgėlius


Melagingi naratyvai Estijoje apie ekonomines sankcijas Rusijai, karinę pagalbą Ukrainai bei kitas temas, susijusias su Ukraina


Svarbiausi pavyzdžiai:


 • Primdama Ukrainos pabėgėlius, Estija įgalina prekybą ukrainiečių prostitutėmis. [EKRE Hiiumaa].

Deja, itin tolerantiški neomarksistai nesupranta, jog atvirai nekalbėdami apie prostituciją, kurios šaltinis yra Ukrainoje, mes padedame prekeiviams žmonėmis, kurie gauna didžiulias pajamas versdami moteris pardavinėti save. Viskas būtų gera ir gražu, jei Estijoje tokių problemų nebūtų, tačiau augantis ŽIV lygis šalyje byloja ką kita ir patvirtina Helmės perspėjimą.

EKRE šalininkai siekia apginti Marto Helmės pareiškimą, kad ukrainiečių pabėgėlės Estijoje verčiasi prostitucija. Dėl to teigiama, jog ukrainiečių suteneriai, prisidengdami karo pabėgėliais, iš Ukrainos į ES gabena prostitutes. Tai reiškia, jog Estija, priimdama ukrainiečių pabėgėlius, sukuria palankias sąlygas prekybai žmonėmis.


 • Ukraina etiketę "prorusiškas" klijuoja visiems, kurie bent truputį suklydo reikšdami savo nuomonę. [Vanglaplaneet].

Todėl susidaro įspūdis, kad kiekvienas, kuris, Ukrainos valdžios nuomone, kalbėdamas padaro bent menkiausią klaidą, iš karto pavadinamas "prorusišku" propagandistu."

Straipsio autorius teigia, kad Ukrainos dezinformacijos centras be jokios aiškios priežasties įtraukia asmenis į prorusiškų veikėjų sąrašą. Vis dėlto visi paminėti asmenys skleidžia klasikinius Kremliaus naratyvus, kurie varijuoja nuo referendumų palaikymo Donecko ir Luhansko liaudies "respublikose" iki pareiškimų, kad NATO išprovokavo Putiną. Šis autorius taip pat priduria, kad nuo pat karo pradžios visi, kurie turėjo kitokią nuomonę ir nepalaikė JAV ar NATO vykdomos užsienio politikos, buvo nepagrįstai kaltinami Rusijos propagandos skleidimu ar kitokiu tarnavimu Kremliui.LATVIJAApžvalga:


 • Šią kaip ir praėjusias savaites buvo pastebėta tik keletas straipsnių latvių kalba, skleidžiančių iškreiptus paskojimas apie karą Ukruinoje.

 • Latvijos politkas populistas Aldis Gobzems teigia, kad ukrainiečiams teikiama daugiau pagalbos nei jiems iš tikro reikia. Dėl to latviai turėtų mažiau rūpintis pabėgėliais, o daugiau dėmesio sutelkti į savo pačių problemas ir jų sprendimą.

 • Taip pat teigiama, jog sankcijos neturėjo jokio poveiko Rusijos ekonomikai, tačiau tariamai padarė daug žalos patiems Vakarams.

 • Buvo pastebėtos atskiros žinutės, kurios "demaskuoja" korupciją Ukrainoje (naratyvas "Ukraina vagia vakariečių finansinę pagalbą") bei skleidžia tradicines melagienas apie biologijos laboratorijas Ukrainoje.


Palyginimui, šią savaitę vienas atskiras su Ukraina susijęs straipsnis visoje Latvijos žiniasklaidoje daugiausiai sulaukė 3 000 socialinių interakcijų (social media interactions).


Melagingi naratyvai Latvijoje apie ukrainiečių pabėgėlius bei sankcijas Rusijai


Melagingi naratyvai Latvijoje apie sankcijas Rusijai, karinę pagalbą Ukrainai bei kitas temas, susijusias su Ukraina


Svarbiausi pavyzdžiai:


 • Ukrainiečių pabėgėliai išnaudoja Latvijos gerą valią bei finansinę pagalbą [Facebook page].

"Ir dar yra avių, kurioms "Panorama" (žinių laida) plauna smegenis ir kurios tiki žodžiais "jie bėga nuo karo, o ne nuo skurdo." Tokių pavyzdžių yra gausu visoje Europoje. Jie gyvena, veisiasi, jie nesaugo savo šalies, nerenka aukų savo žmonėms. Nes po nušiurusią Rygą vaikštinės avys su savo vėliavomis."

Latvijos politikas populistas Aldis Gobzems savo įraše teigia, kad ukrainiečių pabėgėliai ne bėga nuo karo, o atvyksta į Latviją siekdami geresnio gyvenimo bei praturtėjimo. Jis taip pat teigia, kad daugelis jų net nenori apginti savo šalies ir tėra suinteresuoti pinigiais.


Gobzems pamini keletą pavyzdžių apie turtingus ukrainiečius, kuriuos matė savo kelionių metu, tačiau nepateikia jokių įrodymų. Taip jis ir toliau užsiima nepagrįsta generalizacija, teigdamas, jog visi pabėgėliai yra iš esmės vienodi.LIETUVAApžvalga:


 • Karo Ukrainoje įvykiai, Lietuvoje veikiančių melagienų skleidėjų gretose, buvo minimi dažniau. Tam iš dalies įtakos turėjo Olenivkos karo nusikaltėlių kalėjimo susprogdinimas. Melagienų sleidėjai atskomybę už šią ataką priskyrė Ukrainos pajėgoms.

 • Olenivkos ataka suteikė dar vieną progą prorusiškiems veikėjams skleisti melą, jog visi Rusijos karo nusikaltimai yra netikri bei išgalvoti. Taip pat ir toliau plito kitos sąmokslo teorijos: prorusiški melagienų skleidėjai Lietuvoje teigė, jog karas yra netikras ar kad yra tam tikrų įtakingų asmenų, besipelnančių iš karo. Be to, buvo ir vėl pastebėtos “žaliųjų fondų” sąmokslo teorijos: Kremliaus ruporai teigė, jog karas buvo sukeltas tam, jog būtų sutrukdyta Ukrainai tapti didžiausia vandenilio eksportuotoja Europoje, arba tam, kad būtų sukelta dirbtinė energetikos krizė, kuri leistų "žaliesiams fondams" išsipirkti iškastinio kuro kompanijas.

 • Nors neaiškumai dėl Kaliningrado tranzito buvo išspręsti prieš savaites, dar vis atsiranda su šia tema susijusių melagienų. Dažniausiai Lietuvos valdžia ir toliau kaltinama šalies stumimu į karą. Lietuvos pastangos didinti savo gynybinius pajėgumus bei aukščiausio valstybės apdovanojimo suteikimas Zelenskiui taip pat pateikiami kaip įvykiai, kurie gali išprovokuoti Rusijos agresiją prieš Lietuvą.

 • Anksčiau stebėta dezinformacijos kampanija, kuria siekta apšmeižti lėšų rinkimo akcijas pagalbai Ukrainai, tęsėsi ir šią savaitę. Seimo narys Žemaitaitis bei Artūras Orlaukas užsipuolė aktyvistus, renkančius pinigus paramai Ukrainai, o Rūta Janūtienė vėl užsiminė, jog Bairaktaro akcija buvo vykdoma neskaidriai.


Palyginimui, šią savaitę vienas atskiras su Ukraina susijęs straipsnis visoje Lietuvos žiniasklaidjoje daugiausiai sulaukė 11 600 socialinių interakcijų (social media interactions).


Melagingi naratyvai Lietuvoje apie karo įvykius Ukrainoje


Melagingi naratyvai Lietuvoje apie karo įvykius Ukrainoje bei rusakalbių asmenų padėtį


Melagingi naratyvai Lietuvoje apie karo išplitimą, karinę pagalbą Ukrainai bei kitas temas, susijusias su Ukraina


Melagingi naratyvai Lietuvoje apie kitas temas, susijusias su Ukraina


Svarbiausi pavyzdžiai:


 • Rusijos ir Ukrainos karas nėra tikras karas, nes jis nebuvo paskelbtas. Ukraina vis dar prekiauja su Rusija ir nėra nutraukusi diplomatinių santykių [YouTube channel].

"Rusija nepaskelbė karo Ukrainai, o Ukraina nepaskelbė karo Rusijai. Tikras karas nevyksta, diplomatiniai santykiai nenutraukti, prekyba tarp Ukrainos ir Rusijos vyksta ir jos mastas nėra mažas. Ir rusiškos dujos importuojamos per Ukrainą."

Vaizdo įrašo autorius Artūras Orlauskas yra Lietuvos komikas, aktorius, buvęs Lietuvos socialdemokratų partijos narys (partija jį pašalino už jos autoriteto žeminimą) ir dabartinis Lietuvos šeimos sąjūdžio tarybos narys. Šiuo metu jis aktyviai skleidžia dezinformaciją socialiniuose tinkluose, turi populiarų "YouTube" kanalą (47,1 tūkst. prenumeratorių).


Kai kurių Orlausko teiginių dekonstrukcija: i) nors tiesa, kad nei Rusija, nei Ukraina oficialiai nepaskelbė karo viena kitai, tai nedaro karo mažiau realaus ar tuo labiau nepaslepia fakto, jog Rusija yra šio karo kaltininkė; ii) invazijos dieną Ukraina nutraukė diplomatinius santykius su Rusija. Derybos, kurios galbūt vyksta tarp abiejų šalių, akivaizdžiai nėra tai, dėl ko karas taptų mažiau realus; iii) Ukraina yra paskelbusi draudimą bet kokiam importui iš Rusijos.


 • Zelenskis yra "kruvinas diktatorius," o žmogaus teisių padėtis Ukrainoje blogesnė nei Rusijoje: Ukrainoje esą nėra nei žodžio laisvės, nei politinės opozicijos, žmonės persekiojami ir žudomi dėl politinių priežasčių. [laisvaslaikrastis.lt].

Koks skirtumas tarp Rusijos ir Ukrainos diktatūrų? Skirtumas tik toks, kad žmonės, kurie bando joms priešintis, Rusijoje jie bent jau sulaukia teismo, ir sodinami į kalėjimus. Ukrainoje jie paprasčiausiai žudomi arba dingsta be žinios.

Straipsnio autorius Aurimas Drižius yra žinomas dezinformacijos skleidėjas, portalo "laisvaslaikrastis.lt" vadovas. Prieeiga prie šio protalo yra blokuota policijos reikalavimu.


Straipsnyje rašoma, kad Ukraina iš esmės tapo diktatūra: situacija esą tokia bloga, jog žmogaus laisvių padėtis Ukrainoje yra blogesnė nei Rusijoje. Tai yra akivaizdžiai klaidingas teiginys.


Autorius taip pat teigia, kad Ukraina yra fašistinė šalis ir kad joje persekiojami rusai. Jis taip pat priduria, kad visi Ukrainos valdžiai nepritariantys žmonės dingsta be žinios, o tai organizuoja Ukrainos saugomo tarnyba.

 

The Ukraine War Disinfo Working Group (Karo Ukrainoje dezinformacijos darbo grupė) vienija 10 analitinių centrų ir tyrimų grupių, kurios be perstojo stebi Kremliaus propagandą vienuolikoje šalių.

 

Ataskaita parengta ir pirmą kartą publikuota DebunkEU.org interneto svetainėje.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page