top of page

Nauja Rusijos Federacijos divizija prie Lietuvos sienų formuojama aplenkiant planus


Nauja Rusijos Federacijos divizija prie Lietuvos sienų formuojama aplenkiant planus

Rusijos Federacija ir toliau formuoja puolamąsias  pajėgas ne tik palei sieną su Ukraina, bet ir prie NATO šalių sienų. Iki 2021 m. rudens Rusijos Federacija planuoja baigti formuoti naują 18-osios gvardijos motorizuotų šaulių diviziją (toliau tekste MŠD) Kaliningrado srityje. Naujosios divizijos karinių dalinių vieta gali rodyti agresijos prieš Lietuvą planus, taip pat planus per Suvalkų koridorių sukurti sąsają tarp Kaliningrado srities ir Baltarusijos Respublikos.


Rusija planuoja užbaigti 18-osios MŠD formavimą šį rudenį. Pasak tarptautinės žvalgybos bendruomenės „InformNapalm“ OSINT ekspertų, 18-oje MŠD bus 3 motorizuotų šaulių pulkai (79-as, 275-as ir 280-as), 11-as tankų pulkas ir 4 batalionai (žvalgybinis, transporto, inžinierinis ir ryšių).


Verta atkreipti dėmesį į dvi pagrindines gyvenvietes formuojant naują Rusijos armijos darinį – tai yra Gusevo (iki 1946 m. ​​- Gumbinės) ir Sovetsko (iki 1946 m. ​​- Tilžės) miestai.


Nauja Rusijos Federacijos divizija prie Lietuvos sienų formuojama aplenkiant planus

Gusevo mieste (Suvalkų koridoriaus kryptimi) dislokuotos pagrindinės 18-osios MŠD smogiamosios pajėgos: 275 ir 280 gvardijos motorizuotų šaulių pulkai ir 11-asis tankų pulkas. Atstumas iki sienos su Lietuva yra 36 km, o iki sienos su Lenkija – 26 km. Mieste taip pat yra kertinė geležinkelio stotis, per kurią yra tiesioginis susisiekimas su Rusijos miestais: Maskva, Sankt Peterburgu, Čeliabinsku, taip pat su Gomelio miestu (Baltarusijos Respublika).


Sovetsko mieste (tiesiai pasienyje su Lietuva) dislokuoti 79-asis gvardijos motorizuotų šaulių pulkas ir 18-ojo motorizuotojo šaulių pulko 20-asis atskiras žvalgybos batalionas.


Žvalgyba ir logistika


Rusija ir toliau aktyviai vykdo teritorijos žvalgybą pasienio zonose. 2021 m. birželio 10 d. žvalgybos bataliono padaliniai Gusevo miesto rajone, naudodami bepiločius, esant sudėtingoms hidrometeorologinėms sąlygoms, praktikavo potencialaus priešo šaudymo pozicijų ir objektų filmavimą. Buvo naudojami 5 bepiločių kompleksai.


Kaip informuoja „InformNapalm“, RF kariškiai praktikavo operatyvų informacijos gavimą apie potencialaus priešo kariuomenės vietą ir struktūras bei duomenų perdavimą į vadavietes. Pažymėtina, kad kariai taip pat praktikavo avarinį bepiločių nusileidimą neparuoštose vietose pelkėtose vietovėse.


Nauja Rusijos Federacijos divizija prie Lietuvos sienų formuojama aplenkiant planus

Nuo 2021 m. birželio 1 d., naujai suformuota divizija, pradėjo intensyvius koordinavimo ir pasirengimo mokymus Kaliningrado srities poligone. Logistikos daliniai praktikuoja degalų užpildymą kovinei technikai: kovos mašinoms BMP-2, šarvuočiams BTR-82A, savaeigiams artilerijos vienetams 2S19 „Msta-S“, tankams T-72B3 ir pagalbinėms transporto priemonėms. Logistikos daliniai taip pat atlieka medžiaginių išteklių atsargų sunaikinimo ir jų greito papildymo užduotis.


Primename, kad 2021 m. vasario mėn. tarptautinės žvalgybos bendruomenės „InformNapalm“ savanoriai atkreipė dėmesį į nestandartinį RF ginkluotųjų pajėgų degalų sunkvežimių maskavimą grūdų vežėjais. Tokių maskavimosi metodų sukūrimas karinių pratybų metu patvirtina, kad Rusijos Federacija ir toliau tobulina įvairius karinės klastos ir hibridinės agresijos metodus.


Išvados


Nors Rusija dar nėra pasirengusi tiesioginei karinei konfrontacijai su NATO ir užgrobti Baltijos valstybių teritorijas, ji ir toliau agresyviai kaupia pajėgas ir formuoja naujus karinius darinius regione. Tai ilgainiui gali sukelti rimtų problemų Aljansui.

Šiuo metu pagrindinė Rusijos Federacijos karinės grėsmės kryptis yra hibridinė agresija prieš Ukrainą, kuri tęsiasi daugiau nei 7 metus. Pabaigus statybas ir pradėjus eksploatuoti „Nord Stream 2“, Rusijos agresijos frontas gali išsiplėsti toliau į Vakarus. Taip pat galima Baltarusijos politinė aneksija ir karinė okupacija, kuri, sėkmingai įgyvendinus, atvers naujas galimybes Rusijos Federacijai sustiprinti galimybes, kuriant sausumos koridorių į Kaliningrado sritį.


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page