top of page

Erzų lyderis pirmą kartą kalbėjo Jungtinėse Tautose, kaltindamas Maskvą Rusijos čiabuvių etnocidu
Balandžio 21 d. erzų tautos (gyvenančios Rusijos Federacijos Mordovijos Respublikoje) atstovas – Iniazoras (vyriausiasis seniūnas) Siresas Boliaenas kalbėjo JT nuolatinio forumo XX sesijoje čiabuvių tautų klausimais. Jo pranešimas buvo pirmoji kalba oficialiame JT renginyje, pasakyta erzų kalba. Iniazoro sekretoriatas teikė sinchroninį vertimą iš erzų į anglų kalbą. Kalbą transliavo JT interneto televizija (UN Web TV).  Už pranešėjo nugaros kabėjo dvi vėliavos – Ukrainos ir nacionalinė erzų vėliava. Ukrainos vėliava buvo šalia erzų, nes būtent Ukrainos delegacija suteikė galimybę Rusijos čiabuvių atstovui kalbėti Jungtinėse Tautose panaudojant Ukrainos kvotą, atsižvelgiant į tai, kad pačioje Rusijos Federacijoje vyksta čiabuvių tautų etnocidas. Išsami informacija apie šį istorinį įvykį buvo paskelbta oficialioje Saugios aplinkos tyrimų centro „Prometėjus“ svetainėje.

ethnocide of the indigenous peoples

Erzų lyderis kreipėsi į JT su kaltinimais Maskvai. Jis paragino tarptautinę bendruomenę padidinti spaudimą Rusijos Federacijai:


„Erzai gali išgyventi koronaviruso pandemiją, bet negali išgyventi Rusijos Federacijoje. Tik tarptautinis spaudimas Maskvai gali mus išgelbėti nuo paskutinės etnocido fazės“.


Savo kalboje Siresas Boliaenas kritikavo Rusijos Federacijos politiką nacionalinių respublikų ir čiabuvių atžvilgiu:


„Per pastaruosius 30 metų, milijoną  gyventojų turėjusi erzų tauta virto maža etnine grupe, kuri yra ties visiško išnykimo riba. Jokio karo, jokių epidemijų ar priverstinių trėmimų. Panašioje situacijoje atsidūrė ir mūsų kaimynai Idel-Uralo regione: mokša, udmurtai, mariai, čiuvašai, baškirai ir net totoriai. Rusijos tautoms draudžiama turėti savo politines partijas, universitetus ar mokytis mokyklose gimtąja kalba. Gali tik šokti su tautiniais kostiumais. Kiekvieną, kuris kovoja už savo žmonių teises, policija persekioja kaip ekstremistą arba priverstinai gydo psichiatrinėse ligoninėse kaip beprotį“.Kodėl Ukraina turėtų remti Rusijos Federacijos čiabuvius?


Erzų tautos Iniazoro kalbą Jungtinės Tautose galima laikyti reikšmingu Ukrainos žingsniu palaikant Rusijos čiabuvius, prieš kuriuos etnocidas vykdomas pačioje Rusijos Federacijoje. Dieną prieš, balandžio 20 d., Saugios aplinkos tyrimo centro „Prometėjas“ analitikas Pavelas Podobedas pareiškė:


„Ukraina turėtų turėti savo politiką Rusijos Federacijos atžvilgiu, o ne tik kviesti visus aplinkinius „gelbėti ir padėti “. Mūsų politika Maskvos atžvilgiu turi būti puolamoji ir asimetriška. Turime tapti Rusijos Federacijos čiabuvių tautų advokatu ir balsu tarptautinėje arenoje “.Kontekstas


2019 m. liepos 13 d. Mordovijos Respublikoje įvyko Raskenas Ozksas – erza tautos giminės malda. Ne tik kaip iškilminga ceremonija, Raskenas Ozksas vaidina svarbų visuomeninį vaidmenį. Maldos išvakarėse Seniūnų taryba Atian Ezem susirenka aptarti svarbiausių tautos gyvenimo problemų. Laikotarpiui iki kito Raskeno Ozko surengimo, Atiano Ezemo nariai slaptu balsavimu išrenka vyriausiąjį seniūną – Iniazorą. Kšumantsian Pirgužas šešis kartus iš eilės tapo erzų tautos Iniazoru. Tačiau 2019 m. Atian Ezem patikėjo šią misiją vykdyti Siresui Boliaenui. Naująjį Iniazorą palaikė 12 iš 18 seniūnų. Atsižvelgdama į tai, kad Rusijos Federacijoje paaštrėjo politinės represijos prieš nacionalinių judėjimų aktyvistus, erzai nusprendė surengti naujojo Iniazoro inauguracijos ceremoniją tremtyje – Ukrainoje.


 

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page