top of page

Hibridinių ir informacinių provokacijų ženklai Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje. Kam tai naudinga?


Didelio masto karinių pratybų „Zapad-2021“, vykusių 9 Rusijos ir 5 Baltarusijos poligonuose, metu Baltarusijos Respublika, greičiausiai įkvėpta Rusijos Federacijos, perėjo prie informacinių provokacijų pasienyje su Ukraina.


Rugsėjo 15 d. Baltarusijos pasienio komitetas paskelbė (archyvas), kad Baltarusijos sienos ženklas buvo apšaudytas iš Ukrainos teritorijos. Pasak Baltarusijos pasieniečių, incidentas įvyko rugsėjo 11 dieną Pinsko pasienio būrio atkarpoje. Pranešama, kad herbą sugadino šūvis iš medžioklinio šautuvo. Prie žinutės buvo pridėta iškalbinga nuotrauka.Provokacija karinių pratybų metu ar mokomoji provokacija?


Pats incidentas pasienyje atrodo kaip smulkus chuliganiškas išsišokimas – į pasienio ženklą buvo šauta iš medžioklinio, o ne iš karinio ginklo. Be to, nežinoma, ar tai atsitiko tyčia, ar atsitiktinai. Tačiau įvykio laikas ir vieta visiškai koreliuoja su karinių pratybų „Zapad-2021“ vyksmu Baltarusijos teritorijoje, į kurias, be kita ko, atvyko ir Rusijos kariai iš dalinių, dalyvavusių vykdant agresiją prieš Ukrainą. Visų pirma, vienas iš šių padalinių yra Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų 76-oji gvardijos oro desanto šturmo divizija (karinis dalinys 07264), kuri nuo rugsėjo 10 d. vykdo teritorijos žvalgybą ir atlieka užduotis.Pranešimo antraštė oficialioje Baltarusijos pasienio komiteto svetainėje skamba gana provokuojančiai ir kategoriškai: „Baltarusijos sienos ženklas buvo apšaudytas iš Ukrainos teritorijos“.


Pranešime teigiama, kad pažeistą ženklą rado Baltarusijos pasieniečiai iš pasienio užkardos „Svaryn“. Tuo pat metu Baltarusijos pasieniečiai kažkodėl nusprendė oficialioje žinutėje neminėti svarbių detalių, kurias jiems perdavė Ukrainos pareigūnai.


Rusijos žiniasklaida pranešimą iš oficialios Baltarusijos pasienio komiteto svetainės pradėjo aktyviai platinti, bandydama dirbtinai padidinti įtampą. Rugsėjo 16 d. Baltarusijos Respublikos tyrimo komitetas padarė atitinkamą pareiškimą. Rusijos žiniasklaida ir jį aktyviai platino.Oficialūs Ukrainos sienos apsaugos tarnybos komentarai


Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos spaudos sekretorius Andrijus Demčenko, komentuodamas laikraščiui „Ukrainskaja Pravda“, sakė, kad iš tikrųjų pažeistą sienos ženklą pasienyje su Baltarusijos Respublika rado Ukrainos Lucko užkardos pasienietis. Apie situaciją nedelsiant buvo pranešta Baltarusijos pasieniečiams ir Ukrainos policijos pareigūnams. Žalos pobūdis nurodė galimą medžioklinio šautuvo panaudojimą.


„Teritorijos pobūdis – pelkėtas ir krūmingas – neleidžia žmonėms vaikščioti šioje vietovėje, taip pat nebuvo jokių ženklų, kad kas nors būtų priėjęs prie pasienio ženkle. Tačiau ženklas yra šalia kanalo, jungiančio šios vietovės ežerus, todėl gali būti, kad žalą galėjo padaryti pažeidėjai, plaukę kanalu valtimi… Apžiūrint teritoriją, panaudotų medžioklinio ginklo gilzių nerasta. Buvo surengtas susitikimas su Baltarusijos puse. Galimų nusikaltėlių paieška tęsiama. Susitikimo metu Baltarusijos pusė nereiškė jokių pretenzijų ar kaltinimų Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybai “ – sakė Andrijus Demčenko.


Jei pažvelgsite į žemėlapį, nurodytoje sienos atkarpoje iš tikrųjų galite pamatyti išplėtotą kanalų sistemą, apimančią Baltarusijos ir Ukrainos pasienio teritoriją, tai gi pažeidėjai tikrai galėjo nepastebimai plaukti valtimi, nepalikdami jokių pėdsakų. Kažkodėl Baltarusijos pusė apie tai nutylėjo.Kam reikia taip kruopščiai ruoštis provokacijai ir dirbtinai ją išpūsti naudojant garsias antraštes oficialioje Baltarusijos pasienio komiteto svetainėje?


Baltarusijos ir Rusijos Federacijos karinių pratybų metu, provokuojantys pareiškimai Ukrainos atžvilgiu skamba ne pirmą kartą


Žinoma, tokias žinutes būtų galima ignoruoti, jei jos neskambėtų Rusijos ir Baltarusijos pratybų aktyvios fazės metu.


Verta prisiminti, kad prieš ketverius metus, 2017 metų rugsėjį, vyko analogiški strateginiai bendri Rusijos ir Baltarusijos manevrai „Zapad-2017“. Tuomet šių manevrų analizę atliko tarptautinės savanorių bendruomenės „InformNapalm“ svetainės Baltarusijos redakcija ir jos vyriausiasis redaktorius, baltarusių žurnalistas Denisas Ivašinas (jis 2021 m. kovo mėn. Baltarusijos KGB buvo suimtas ir iki šiol yra laikomas Lukašenkos režimo nelaisvėje kaip politinis kalinys). Tie manevrai taip pat garsėjo provokuojančiais Baltarusijos saugumo pajėgų pareiškimai.


Pavyzdžiui, tuometinis Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas Olegas Belokonevas pažymėjo, kad per strategines pratybas Baltarusijos Respublikos ginkluotosios pajėgos turi reaguoti į galimą grėsmę Rivnės srities šiaurėje, keliamą Ukrainos „Dešiniojo sektoriaus“ nacionalistinių padalinių. Tada šis pareiškimas išplėtė RF ginkluotųjų pajėgų operatyvinę erdvę vykdyti ginkluotas provokacijas ar diversijas. Tokiu būdu, kaip savo analitiniame straipsnyje rašė Denisas Ivašinas, Baltarusija buvo įtraukta į visus įmanomus Rusijos karinių avantiūrų prieš Ukrainą scenarijus.


Kaip matote, per karines pratybas Rusija periodiškai zonduoja šiaurinę Ukrainos sieną iš Baltarusijos teritorijos, atlieka ne tik karinę teritorijos žvalgybą, bet ir informacinę žvalgybą, treniruodamiesi sukelti casus belli ([lot.], formali dingstis karui paskelbti (dažnai neturinti nieko bendra su tikrosiomis karo priežastimis)) ir atidaryti antrąjį frontą prieš Ukrainą.


2018 m. pabaigoje leidinio „Ukrainski tižden“ analitiniame straipsnyje tarptautinės bendruomenės „InformNapalm“ įkūrėjas ir savanoris Romanas Burko pažymėjo, kad tarp Rusijos Federacijos planų, kuriuos ji gali bandyti įgyvendinti prieš Ukrainą, yra provokacijos pasienio zonose, ypač Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje. Paprasčiausias ir labiausiai tikėtinas scenarijus šiuo atveju yra šaudymas arba sprogimas pasienio kontrolės punkte. Tokiu būdu Maskva gali savo manipuliacijomis paskatinti Minską Lukašenkos rankomis sukurti naują karštą tašką jau šiauriniame Ukrainos pasienyje.


Išvados


Pastaruoju metu vis dažniau pasitaiko incidentų ir provokacijų Baltarusijos pasienyje. Jie atrodo kaip hibridinės agresijos prieš Ukrainą ir NATO šalis elementai. Šia agresija pirmiausia suinteresuota ne pati Baltarusija, o Rusija, kuri stengiasi likti šešėlyje, kad jai nebūtų taikomos naujos ES ir JAV sankcijos.


2021 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos pasieniečiai demonstravo vaizdo įrašus su pavyzdžiais, kaip Baltarusija rengia ir įgyvendina provokuojančius veiksmus, o tarptautinė savanorių bendruomenė „InformNapalm“ atkreipė dėmesį į tai, kaip Baltarusijos propaganda remia hibridines atakas, nukreiptas prieš Lietuvą. Gali būti, kad šie veiksmai buvo parengti net ne Minske, o tiesiogiai Maskvoje, arba dalyvaujant Rusijos specialistams.


Likus trims dienoms iki aktyvaus pratybų „Zapad-2021“ etapo pradžios tarptautinė bendruomenė „InformNapalm“ taip pat užfiksavo požymius, rodančius Rusijos Federacijos vykdomą informacinę ir psichologinę operaciją, nukreiptą prieš Ukrainos kariuomenę.


Šiame straipsnyje aprašyta padėtis šiauriniame Ukrainos pasienyje taip pat gali būti provokacijos, kurią tiesiogiai parengė Rusijos kariškiai arba jų kolegos Baltarusija, dalis.


Nuo 2014 metų pavasario Ukrainoje vyksta hibridinis karas su Rusijos Federacija. Pirma, Rusijos Federacija užėmė Krymo pusiasalį, paskui pradėjo hibridines karines operacijas Rytų Ukrainoje. Kitas taikinys gali būti šiaurinė Ukrainos siena. Rusijai, kaip ir kare Donbase, patogiausia neigti savo dalyvavimą agresijoje, o veikti per savo įgaliotinius iš Baltarusijos teritorijos. Atsakomybė ir sankcijų našta automatiškai prislėgtų Lukašenkos režimą. Tuo atveju Rusija galėtų aprūpinti Baltarusiją kariškiais be skiriamųjų ženklų, modernia įranga ir ginkluote, o iš Maskvos skambėtų pareiškimai apie taikos troškimą, pasirengimą būti tarpininku sprendžiant konfliktą ir pan. Toks scenarijus yra visiškai įmanomas, ir, kaip rodo karas Donbase, Vakarų civilizacija vis dar nėra sukūrusi veiksmingų būdų atsispirti tokiai hibridinei agresijai.


Galbūt tokiose situacijose svarbiau parodyti pasirengimą kolektyvinei gynybai ir kariniam atkirčiui, o ne tik išreikšti „gilų susirūpinimą“, kuris jokiu būdu nesustabdo agresoriaus. Sankcijos veikia, bet ne pakankamai greitai, kad sustabdytų agresorių. Placdarmas Baltarusijos teritorijoje atveria erdvę Rusijos Federacijai ne tik papildomiems hibridiniams kariniams veiksmams prieš Ukrainą, bet ir hibridiniam karui prieš NATO šalis.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page