top of page

Kalmukai kviečia tautinį suvažiavimą valstybingumo klausimui aptarti


Kalmukai kviečia tautinį suvažiavimą valstybingumo klausimui aptarti

2021 m. Gegužės 29 d. Elistoje, Kalmukijos Respublikoje, tikėtasi surengti kalmukų tautos suvažiavimą – Čuuluną (Чуулһн), kuriame turėjo būti keliami klausimai apie kalmukų socialinę ir politinę padėtį. Apie tai pranešė Saugios aplinkos tyrimo centras „Prometėjas“, remdamasis savo paties šaltiniais viešajame Elistos sektoriuje.


Tarp priežasčių, kurios paskatino surengti suvažiavimą, organizatoriai įvardija „krizę ir pavojingą situaciją, kurioje atsidūrė Oirat-Kalmukų tauta“, taip pat „Kalmukijos Respublikos ir tautos teisių, galių, interesų diskriminaciją iš federalinio centro pusės“.


Čuulunas yra aukščiausia nacionalinė kalmukų tautos atstovaujamoji institucija, įgaliota priimti sprendimus ir pareiškimus visos tautos vardu. Organizacinis komitetas paskelbė Čuuluno darbotvarkės projektą, kuris bus siūloma patvirtinti delegatams:

  1. Apie Kalmukijos Respublikos valstybingumą (dėl buvusio prezidento Kirsano Iljumžinovo kaltės, Kalmukijai, skirtingai nei kitoms nacionalinėms respublikoms, buvo atimtas valstybės statusas Rusijos Federacijoje).

  2. Apie valdžią ir Kalmukijos Respublikos socialinę-ekonominę katastrofą.

  3. Apie rinkimus į valstybės valdžios organus (vieningo kandidato į Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos deputatus iškėlimas ir dalyvavimas kituose būsimuose rinkimuose).

  4. Oirat-Kalmukų tautos Čuuluno vykdomosios valdžios rinkimai, įgaliotos atstovauti Oirat-Kalmukų žmonių interesams tiek Rusijos Federacijoje, tiek tarptautinėje arenoje.

„Mes susiduriame su egzistenciniais iššūkiais. Mes matome greitą valstybinių ir socialinių institucijų degradaciją, gyventojų nuskurdimą, visišką reformų nebuvimą ir tikslingą asimiliacijos politiką. Visi šie veiksniai kartu ir atskirai verčia jaunus ir darbingus gyventojus palikti Kalmukiją. Tauta yra ant išnykimo ribos. Blogiausia tai, kad valdžia apsimeta, kad nėra jokių problemų. Pareigūnai yra atskaitingi Kremliui, bet ne tautai. Štai kodėl ketiname viešai pranešti apie kalmukų tautos problemas. Tai yra pirmas žingsnis, be kurio negalėsime eiti toliau – savo problemų sprendimo link “, – sakė Oirat-Kalmukų tautos Čuuluno organizacinis komitetas.


Kalmukai yra vieninteliai mongolakalbiai ir budistai Europoje, Kalmukijos Respublikos (Rusijos Federacija) čiabuviai. Save vadina – chalmg, oirat. Bendras kalmukų skaičius Rusijos Federacijoje yra apie 180 tūkstančių žmonių (57,4% viso Kalmukijos gyventojų skaičiaus).


Primename, kad 2020 m. gegužės mėn. viena didžiausių Rusijos Federacijos finougrų tautų – erzai – patvirtino nacionalinių atstovaujamųjų organų sistemą. Erzų nacionalinio judėjimo lyderiai komentaruose žiniasklaidai paaiškino, kad Krymo totorių tautinių atstovaujamųjų organų sistema buvo paiimta kaip pavyzdys.


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page