top of page

Karas Donbase: Ukrainos prezidento kanceliarijos komentarai dėl padėties fronte prieštarauja ESBO


Karas Donbase: Ukrainos prezidento kanceliarijos komentarai dėl padėties fronte prieštarauja ESBO

Rugpjūčio 19 d. „Glavkom“ tinklalapyje buvo paskelbtas straipsnis, kuriame buvo pristatytas ir baigiamojo dokumento projektas – jį neva reikalauja priimti Rusijos pusė rugpjūčio 28 d. „Normandijos formato“, jungiančio Ukrainą, Rusiją, Prancūziją ir Vokietiją, lyderių patarėjų susitikime. Vidurnaktį oficialiame Ukrainos prezidento kanceliarijos tinklalapyje pasirodė Trišalės kontaktinės grupės (Ukraina, Rusija, ESBO) darbo rezultatų ataskaita – Tylos režimas tęsiasi: TKG posėdyje susitarta dėl 20 išminavimo ruožų ir karinių pajėgų keturių naujų išskirstymo ruožų. Rugpjūčio 20 d. savo „Facebook“ puslapyje į Volodimirą Zelenskį viešai kreipėsi Ukrainos Parlamento „Europos solidarumo“ frakcijos narė Ivanna Klimpuš-Cincadzė su reikalavimu patvirtinti arba paneigti, ar yra autentiški dokumentai, kuriuos, pagal žurnalistų duomenis, Rusijos pusė nori priversti Ukrainą priimti pagal Trišalės kontaktinės grupės posėdžio rezultatus:


Karas Donbase: Ukrainos prezidento kanceliarijos komentarai dėl padėties fronte prieštarauja ESBO

Bent vieno nurodytų reikalavimų įvykdymas taps Ukrainos suvereniteto sunaikinimo pradžia. Ypač ciniškas atrodo toks pasidavimas, ginant Ukrainos suverenitetą, šiomis dienomis, kai Ukraina mini Ukrainos Nepriklausomybės 29-ąsias metines.


Reikalauju iš valdžios institucijų paskelbti išsamias Ukrainos delegacijos vykdomų derybų detales, o taip pat instrukcijas/direktyvas, kuriomis vadovaujasi delegacijos vadovas Kravčukas, kuris, matyt, pagal savo įgalinimus, atkartoja dabartinio Prezidento Zelenskio oficialią poziciją“.


Atsižvelgdama į aukščiau pateiktus duomenis, turinčias visuomeninę svarbą, ir į tai, kad nėra laiko paskelbti žurnalistų paviešintų dokumentų oficialų paneigimą, tarptautinė savanorių bendruomenė „InformNapalm“ nusprendė palyginti paskutines 10 kasdienes ESBO specialiosios stebėjimo misijos (SSM) Ukrainoje ataskaitas laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 9 d. iki 19 d. su citatomis iš Prezidento kanceliarijos (PK) komentarų. Toks palyginimas gali paaiškinti skaitytojams, kiek PK teiginiai yra koreliuojami su realia padėtimi fronte ir ar šiuo metu iš viso galima kalbėti apie kokius nors „rinkimus“ okupuotose Donbaso teritorijose? O jeigu karinė padėtis prieštarauja PK teiginiams, ar turėtume tokius žingsnius vertinti kaip „raudonųjų linijų“ pažeidimą, ar kaip kapituliacinius pasidavimus agresoriui?

 

Kaip Prezidento kanceliarijos komentarai dėl TKG priimamų sprendimų koreliuojami su ESBO SSM ataskaitomis


Karas Donbase: Ukrainos prezidento kanceliarijos komentarai dėl padėties fronte prieštarauja ESBO

PK: „Saugumo darbo grupės posėdžio metu ESBO specialiosios stebėjimo misijos vadovas Jašaras Chalitas Čevikas pabrėžė, kad liepos 27 d. įvedus papildomų ugnies nutraukimo režimo konsolidavimui priemonių paketą, bendrai laikomasi tylos režimo, o rugpjūčio pradžioje ESBO SSM neužfiksavo jokio šio režimo pažeidimo“.


ESBO SSM duomenys:


Remiantis ESBO ataskaitų duomenimis, pradedant nuo liepos 27 d. 00:01 val. ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, Donecko ir Luhansko srityse buvo viso užfiksuota 481 ugnies nutraukimo režimo pažeidimas (o būtent: 89 sprogimai, 2 nenustatyti praskrieję šaudmenys, 6 apšvietimo raketos, salvių bei šūvių – 384). Iš jų tik 225 pažeidimai įvyko per pastarąsias 10 „ugnies nutraukimo režimo“ dienų (o būtent: 44 sprogimai, 3 apšvietimo raketos, salvių bei šūvių –178).


Laikotarpiu nuo liepos 27 d. 00:01 iki rugpjūčio 20 d. 19.30 val. ESBO specialioji stebėjimo misija Ukrainoje (SMM) tik 6 kartus neužfiksavo jokių paliaubų pažeidimų Donecko ir Luhansko srityje: Rugpjūčio 5 d. nuo 19:30 val; Rugpjūčio 7 d., nuo 19.30 val.; Rugpjūčio 8 ir 9 d., nuo 19.30 val.; Rugpjūčio 12 d., nuo 19.30 val. ir Rugpjūčio 14 d., nuo 19.30 val.


Karas Donbase: Ukrainos prezidento kanceliarijos komentarai dėl padėties fronte prieštarauja ESBO

PK: „Saugumo grupėje buvo pasiekti susitarimai dėl 20 išminavimo ruožų pagal atnaujintą planą, numatytą „Normandijos ketverto“ viršūnių susitikimo Paryžiuje 2019 m. gruodžio 9 d. komunikate“.


ESBO SSM duomenys:


Per 10 dienų SSM užfiksavo 520 prieštankinių minų, priklausančių Rusijos okupacinėms pajėgoms. Iš jų 200 minų – lauke, esančiame netoli Pikuzų gyvenvietės pietvakarinio pakraščio, 70 minų – 2,6 km atstumu nuo didelio minų lauko (rugpjūčio 9 d.), 5 minų netoli Sokilnikų gyvenvietės vakarinio pakraščio (rugpjūčio 11 d.), 44 minos šiauriniame Spartako pakraštyje ir 50 prieštankinių minų sugriauto Donecko tarptautinio oro uosto teritorijoje (rugpjūčio 12 d.), apie 95 prieštankinių minos plente, vedančiame iš Lozovės į Zoloti Piski (rugpjūčio 13 d.), 24 minos vakariniame Staromichailivkos pakraštyje ir 12 šalia Marjinkos gyvenvietės (rugpjūčio 17 d.).


Taip, netoli Zolotės gyvenvietės stebėtojai pirmą kartą pamatė įspėjamąjį ženklą apie reaktyvinių sviedinių pavojų su užrašu „Atsargiai! Dirba PTRK (prieštankinių raketų kompleksas)“ rusų kalba, įrengtas lauke, kelio, einančio lygiagrečiai karinių pajėgų išskirstymo ruožo pietiniam pakraščiui, šalikelėje; 5 prieštankines reaktyvines granatas (dvi iš jų sudegė, bet nesprogo) šalia Debalcevės gyvenvietės; minosvaidžio minos (120 mm) sprogiąją liekaną 2,5 km į rytus nuo Veselos Horos gyvenvietės.


Karas Donbase: Ukrainos prezidento kanceliarijos komentarai dėl padėties fronte prieštarauja ESBO

PK: „Ukrainos delegacija taip pat palaikė pasiūlymus dėl karinių pajėgų ir priemonių keturių naujų išskirstymo ruožų“.


ESBO SSM duomenys:


Kiekvienoje ataskaitoje, pateikiamoje kas 10 dienų, ESBO fiksuoja, kad karinių pajėgų ir priemonių išskirstymo ruožuose Stanicos Luhanskos, Zolotės ir Petrivskės apylinkėse, buvusiose Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir okupacinės Rusijos kariuomenės pozicijose, vakare ir naktiniu metu būna žmonės.


Per 10 dienų SSM komanda pamatė nuo 2 iki 5 okupacinės Rusijos kariuomenės narių (su raiščiais ant rankų „SCKK“) naujos tilto, esančio netoli Stanicos Luhanskos, atkarpos pietiniame pakraštyje. Netoli Zolotės gyvenvietės okupacinės pajėgos vykdo žemės darbus išilgai T1316 plento, iš abiejų jo pusių.


Kiekvieną dieną ginkluotų grupuočių nariai (su raiščiais ant rankų „SCKK“) praeina maždaug 350 m į šiaurę, gilyn į ruožą, ir grįžta. Kelis kartus prie jų buvo prisijungę apsauginius kostiumus vilkintys žmonės.


Rugpjūčio 14 d. stebėtojai, vykdydami savo misiją, netoli Petrivskės vakarinio pakraščio pamatė 2 ginkluotus okupantų pajėgų narius, o taip pat 2 automobilius su vienu ir trimis žmonėmis salone, atitinkamai (visi – karinėmis uniformomis), važiuojančius iš rytų į vakarus autostrada tarp Petrivskės ir Viktorivkos gyvenviečių.


Situacija su karinių priemonių atitraukimu ne ką geresnė. SSM užfiksavo tokius sunkiųjų ginklų dislokavimo pažeidimus:


4 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 3 savaeigiai artilerijos įrengimai ir 1 priešlėktuvinis raketų kompleksas Ukrainos Vyriausybei nepavaldžiuose Donecko srities rajonuose, ir dar 1 reaktyvinė salvinės ugnies sistema bei tankas Ukrainos Vyriausybei nepavaldžiame Luhansko srities rajone (rugpjūčio 9 d.).


4 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (BM-27 „Uragan“, 220 mm) buvo pastebėti pirmą kartą, o 4 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (BM-27 „Uragan“, 220 mm) pirmą kartą nebuvo nuolatinėje ginkluotės saugojimo vietoje Ukrainos Vyriausybei nepavaldžiame Luhansko srities rajone (rugpjūčio 11 d.). Pirmą kartą reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (BM-21 „Grad“, 122 mm) nebuvo Ukrainos Vyriausybei nepavaldžiame Luhansko srities rajone (rugpjūčio 13 d.), vėlgi trūko 1 savaeigės haubicos (2C1 „Gvozdika“, 122 mm) Ukrainos Vyriausybei nepavaldžiame Luhansko srities rajone (rugpjūčio 17 d.).


Pažeidžiant karinių pajėgų atitraukimo linijas, buvo dislokuotos 20 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos ir 5 velkamos haubicos, atitinkamai Ukrainos Vyriausybei nepavaldžiuose Luhansko ir Donecko sričių rajonuose, o taip pat 57 ginkluotės vienetai, išdėstyti už atitraukimo linijų, bet už nustatytų ginkluotės saugojimo vietų ribų Ukrainos Vyriausybei nepavaldžiuose Donecko ir Luhansko sričių rajonuose (Donecko srityje – dviejuose poligonuose) (rugpjūčio 18 d.).


Karas Donbase: Ukrainos prezidento kanceliarijos komentarai dėl padėties fronte prieštarauja ESBO

PK: „Siekdama suaktyvinti Minsko derybų procesą, užimdama iniciatyvią poziciją, Ukrainos pusė Politinių klausimų grupės darbo metu pabrėžė būtinybę vykdyti „Normandijos ketverto“ viršūnių Paryžiaus susitarimus, o būtent – tęsti darbą dėl teisės aktų, kad būtų įgyvendinta „Šteinmajerio formulė“.


ESBO SSM duomenys:


SSM nuolat susiduria su judėjimo laisvės apribojimais ir neturi galimybės atvykti į daugelio gyvenviečių okupuotose teritorijose.


Rugpjūčio 9 d. „Patikrinimo punkte prie šiaurinio įvažiavimo į Novoazovsko gyvenvietę 4 ginkluotų grupuočių nariai nepraleido SSM patrulio į pietus nuo gyvenvietės, o taip pat į rytus iki kontrolės punkto pasienyje šalia Novoazovsko. Vėliau patikrinimo punkte Besarabkos gyvenvietėje 3 ginkluotų grupuočių nariai atsisakė tam pačiam SSM patruliui keliauti rytų kryptimi, kai stebėtojai pasakė, jog nori važiuoti į Novoazovską per Markinės gyvenvietę“.


Rugpjūčio 14 d. „Laikinajame patikrinimo punkte, esančiame maždaug 3 km į rytus nuo Chorošovės gyvenvietės ginkluotų grupuočių narys (matyt, ginkluotas) nepraleido SSM patrulio, remdamasis „operacijos vykdymu rajone“. Patikrinimo punkte netoli Besarabkos gyvenvietės ginkluotųjų pajėgų narys (matyt, ginkluotas) pasakė Misijos komandos nariams, kad toliau keliauti nebeleidžiama, po to, kai stebėtojai nepateikė jam patruliavimo plano. Kontroliniame punkte, maždaug už 3 km į šiaurę nuo Marjanivkos gyvenvietės, 6 ginkluotų grupuočių nariai (vilkintys uniformas su užrašu „milicija“) nepraleido SSM patrulio. Priežastis nebuvo pateikta“.


Rugpjūčio 16 d. „Laikinajame patikrinimo punkte netoli Ševčenkos gyvenvietės, ginkluotų grupuočių narys uždraudė SSM patruliui vykti toliau. Patikrinimo punkte šalia Besarabkos gyvenvietės ginkluotų grupuočių narys vėl neleido SSM patrulį vykti į pietus iki Novoazovsko, aiškindamas tai karantino apribojimais. Patikrinimo punkte Staromichailivkos gyvenvietėje 2 ginkluotų grupuočių nariai (akivaizdžiai ginkluoti) atsisakė leisti stebėtojams važiuoti toliau, aiškindami tai Misijos komandos saugumu.


Rugpjūčio 17 d. „Pasienio kontrolės punkte Izvarinės gyvenvietėje ginkluotų grupuočių narys liepė stebėtojams palikti šį rajoną“.


Taip pat, be viso kito, įvertinti, kaip yra laikomasi „tylos režimo“ visoje fronto linijoje, galima pagal daugybę žurnalistų vaizdo įrašų. Štai vienas iš siužetų, kuris parodo, kas vyksta fronte nuo Luhansko srities iki Paazovjės.Išvados


Prezidento kanceliarijos pareiškimai ir padėties fronte vertinimai prieštarauja ESBO SSM ataskaitoms, o taip pat Ukrainos žvalgybos duomenims. Rusijos okupacinės pajėgos nesilaiko tylos režimo ir pagal visus požymius tęsia pasirengimą karo veiksmų eskalacijai (vykdo inžinerinius darbus, minuoja teritoriją, papildo šaudmenis, pažeidžia įrangos ir sunkiosios ginkluotės atitraukimo režimą, vykdo slaptą žvalgybą bei maskavimąsi ir kt.). ESBO Specialioji stebėjimo misija objektyviai negali patekti į daugelį okupuotų teritorijų ruožų dėl to, kad Rusijos okupacinės pajėgos jos nepraleidžia, o tai galimai galėtų liudyti apie daugybę papildomų pažeidimų, kuriuos Rusijos pusė bando nuslėpti. Dėl to neįmanoma patikėti ESBO SSM kontrolės funkcijos stebėti vietos rinkimus, nes Rusijos Federacija nevykdo savo įsipareigojimų išvesti savo ginkluotąsias pajėgas ir tęsia karinę agresiją prieš Ukrainą.


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page