top of page

Kareivinės vietoj kurorto. Kaip Rusija okupuotą Krymą paverčia karine baze
Skelbiame informacinę ir analitinę apžvalgą, kuri buvo paskelbta žurnalo „Ukrainski Tyžden“ tinklalapyje 2021 m. kovo 9 d. apžvalgą parengė Pavelas Lakičukas, globalistikos centro „Strategija XXI“ saugumo programų vadovas. „InformNapalm“ redaktoriai straipsnį papildė teminėmis nuorodomis į tyrimus ir vaizdus, kurie organiškai papildo šią medžiagą.

 

Praėjus septyneriems metams po Rusijos invazijos į Krymą, visas pasaulis jau tikrai žino, kad pusiasalio okupacija nebuvo spontaniška Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų (toliau tekste RF GP) Pietų apygardos vadovybės reakcija į nestabilią situaciją Ukrainoje, tačiau gerai apgalvota, iš anksto suplanuota invazijos operacija. Pradėję nuo to, rusai tiksliai žinojo, ką daryti toliau – kokius okupuotos teritorijos valdymo organus jie sukurs, kaip jie bus sukomplektuoti, kaip jie bus įteisinti. Tas pats pasakytina ir apie karines pajėgas, kurios turėjo būti suformuotos okupuotame pusiasalyje, buvo skaičiuojama, kokia turėtų būti jų sudėtis, pavaldumas, vadovavimo ir kontrolės sistema ir kokių išteklių tam reikia.


Okupacinis kontingentas


Krymo karinę grupuotę buvo planuojama vystyti Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno (toliau tekste RF JJL) pagrindu, kuris buvo dislokuotas Kryme ir Sevastopolyje iki 2014 m. pagal Ukrainos ir Rusijos Federacijos sutartį dėl RF JJL buvimo Ukrainos teritorijoje. Bazinė struktūra rėmėsi Sovietų Sąjungos Juodosios jūros laivyno ir kitų SSSR ginkluotųjų pajėgų karinių junginių organizacija iki 1991 m. – tam reikėjo minimalių pastangų atkuriant dislokacijos vietas ir vadovavimo sistemą. Tačiau operacijos metu buvo ankstesni planai buvo koreguojami.


Rusijos Federacijos laikinai okupuoto Krymo militarizavimo dinamika. ESBO misijos Ukrainoje analizė.

Pirma, norėdami numalšinti socialinę įtampą ir užnugaryje nesukurti „penktosios kolonos“ iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinio personalo, jie nusprendė kiek įmanoma neskausmingiau „integruoti“ išdavikus į Rusijos Federacijos ginkluotąsias pajėgas, kurie sutiko pereiti į priešo pusę iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų struktūrų. Antra, kai Ukraina atsigavo po pirmojo smūgio ir pradėjo priešintis Rytuose, Krymo šiaurėje reikėjo suformuoti karinę grupuotę. Jos užduotis buvo smogti žemyninėje Ukrainos dalyje Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms arba, pasikeitus situacijai, atremti Ukrainos kariuomenės kontrataką, bandant deokupuoti pusiasalį. Pradžioje grupuotė buvo surinkta iš prikomandiruotų oro desanto ir motorizuotų šaulių dalinių, o vėliau – iš nuolatinio dislokavimo dalinių. Tačiau rusai, atsižvelgdami į ribotus savo pačių karinės pramonės komplekso pajėgumus ir geopolitinės padėties pokyčius, turėjo atsisakyti kai kurių „gigantomaniškų“ projektų. Taip susiformavo mišri Rusijos okupacinių pajėgų grupuotė Kryme.


Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybės duomenimis, nuo 2021 metų pradžios bendras Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų grupuotės skaičius okupuotame Kryme yra apie 32,5 tūkst. kariškių, įskaitant jūrų ir oro pajėgas – iki 21 tūkst., o sausumos pajėgose yra daugiau kaip 11,5 tūkst. kariškių (įskaitant rotacijos principu).


Ukrainos karinio jūrų laivyno vadas kontradmirolas Aleksejus Neižpapa pažymėjo: „Rusijos Federacija pavertė Krymo autonominę respubliką galinga karine baze – per septynerius metus Juodosios jūros laivyno paviršinių ir povandeninių laivų kovinė jėga padidėjo 45%. Bendras skaičius yra 58 vnt., įskaitant jūrinių sparnuotųjų raketų „Kaliber“ nešėjus – 13 vnt.“ Pasak jo, rusų kovinių lėktuvų skaičius išaugo daugiau nei trigubai, sraigtasparnių – devynis kartus, tankų skaičius siekė beveik 40 vienetų, šarvuotų kovinių mašinų kiekis padidėjo šešis kartus, o reaktyvinių-salvinių sistemų – 6,5 karto.„Ilga ranka“: suminė Rusijos Juodosios jūros laivyno ginklų, esančių Kryme,  galia. „Ukrainski Tyžden“


Per septynerius metus rusai prifarširavo Krymą ginklais, paversdami pusiasalį iš kurorto puolimo placdarmu. Ir jie toliau jį stiprina. Rusijos Federacijos karinė-politinė vadovybė neseniai pažadėjo artimiausiais metais padidinti karinės grupuotė skaičių Kryme iki 45 tūkstančių karių.


Jėgos auginimas


Pirmas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra reikšmingas raketų smūgio potencialo padidėjimas, visų pirma dėl priešlaivinių raketų „Kalibr-NK / PL“, kurių šaudymo nuotolis yra 220–300 km, nešėjų. Taip pat pakrančių apsaugos dalinių – priešlaivinių raketų sistemų „Bal“ (120 km) ir „Bastion“ (300 km). Viena iš svarbių bet kurio karinio laivyno operacinių ir strateginių ypatybių yra „suminė salvė“, tai yra sprogmenų kiekis, panaudotas pirmoje viso laivyno ginklų salvėje. Šiai dienai RF Juodosios jūros laivyno „suminė salvė“ raketiniais ginklais yra 73 tonos. Tai yra svarbus parametras, kuris turėtų kelti nerimą ne tik Juodosios jūros šalims, bet ir į jį turėtų atsižvelgti NATO partneriai Viduržemio jūroje. Kodėl ir kaip įvyko toks staigus kovinio potencialo padidėjimas?


11356 projekto pagrindinis laivas „Admiral Grigorovič“ grįžta į Sevastopolį iš kovinės užduoties Viduržemio jūroje. 2016 m. gruodžio mėn. Rusijos Federacijos gynybos ministerijos nuotrauka.


Pirmiausia, RF JJL papildymas fregatomis – 11356 projekto patruliniais laivais. Tai dar kartą rodo, kad Juodosios jūros laivyno stiprinimą Kryme Rusija planavo dar gerokai prieš faktinę okupaciją. Projektas 11356 yra tolesnis projekto 1135M žingsnis.  1135M  buvo sukurtas Indijos laivynui. Būtent jiems, bendradarbiaujant su Ukrainos valstybine įmone „Zoria-Mašprojekt“, 2000–2010 m. Baltijos laivų statykloje ir Kaliningrado statykloje „Jantar“ buvo pastatytos šešios „Talvar“ klasės fregatos. Po to Rusijos valdžia nusprendė sukurti sėkmingą seriją savo laivynui – taip Kaliningrade 2010–2013 m. buvo pastatyta dar šešių laivų serija. Iki 2014 m. Ukrainos dujų turbinos buvo pristatytos trims iš jų – po dvejų metų jos grįžo į Ukrainą kaip priešo laivai. Tačiau dėl Ukrainos embargo, įvesto po Rusijos ir Ukrainos ginkluoto konflikto pradžios, trys fregatos liko nebaigtos.


636 projekto povandeninis laivas „Veliky Novgorod“ Sevastopolio pietinėje įlankoje. 2019 m. kovo mėn. Rusijos Federacijos gynybos ministerijos nuotrauka.


Antrasis komponentas, kuris žymiai padidino Juodosios jūros laivyno raketų potencialą, buvo projekto 636 povandeniniai laivai. Iki 2014 m. RF JJL iš tikrųjų turėjo vieną povandeninį laivą – „Projektas 877V Alrosa“ (dar vieno povandeninio laivo B-380 galim neskaičiuoti, jis visą laiką buvo remontuojamas). Tai buvo akivaizdžiai nepakankama Juodajai jūrai. Ir 2010 m. Rusijos karinio jūrų laivyno vadovybė pagal eksporto projektą 636 nusprendė pastatyti šešių vienetų povandeninių laivų seriją, kuri yra to paties projekto 877 „Varšavianka“ tęsinys. Dėl Ukrainos nustatytų ginklų apribojimų Rusijos Juodosios jūros laivynui Kryme, povandeninių laivų brigada buvo dislokuota Novorosijske. Šie povandeniniai laivai į Juodosios jūros laivyną atvyko per antrąjį 2014 m. pusmetį – 2016 m. pabaigą. Ir nors naujai suformuotos 4-osios povandeninių laivų brigados dislokavimo vieta yra Novorosijskas, tačiau nemažą laiko dalį jie praleidžia Sevastopolio Pietinėje įlankoje.


Mažasis raketinis laivas „Serpuchov“ (Projektas 21631) prie išėjimo iš Sevastopolio įlankos. 2016 m. kovo mėn. Rusijos Federacijos gynybos ministerijos nuotrauka.


Pastaraisiais metais Rusija, atsižvelgdama į ribotas galimybes statyti tolimojo plaukiojimo laivus, sutelkė dėmesį į Juodosios jūros laivyno aprūpinimą mažais patruliavimo ir raketiniais laivais. Tai pigiau ir greičiau. Nuo 2015 m. laivynas buvo papildytas šešiais projekto 21631 raketiniais laivais („Bujan-M“), kurie statomi Juodosios jūros ir Baltijos laivynams Zelenodolsko laivų statykloje, o po to vidaus vandens keltais keliami į Azovo jūrą ir toliau prie Juodosios jūros (pirmieji du iš jų perkelti į Baltijos laivyną). Paskutinis „Graivoron“ į laivyną pateko šių metų sausio 30 d. Ateityje į Juodosios jūros laivyną bus pristatytos dar vienas ar du šio projekto laivai.


Kartu su raketiniais laivais Zelenodolsko gamykla taip pat gamina Juodosios jūros laivyno patrulinius laivus, visų pirma projektą 22160 (tipas „Vasilijus Bykovas“). Nuo 2018 m. laivynas buvo papildytas keturiais šio projekto laivais. Paskutinis „Sergejus Kotovas“ buvo nuleistas sausio 29 d., dar serijoje yra numatyti šeši vienetai, kuriuos planuojama pristatyti iki 2023 m. pabaigos. Pradedant nuo trečiosios serijos pusės, šie laivai statomi užgrobtoje Kerčės laivų statykloje „Zaliv“. Tai turėtų tapti ne tik tarptautinių sankcijų prieš gamyklą išplėtimo priežastimi, bet ir Ukrainos ir Juodosios jūros valstybių derybų dėl šių laivų įplaukimo į jų teritorinius vandenis uždraudimo, pirmiausia Turkijos Juodosios jūros sąsiaurius.22160 projekto patrulinio laivo „Sergejus Kotovas“ nuleidimo į Kerčės laivų statyklą „Zaliv“ ceremonija. 2021 m. sausio mėn. Rusijos Federacijos gynybos ministerijos nuotrauka.


Sausumos kumštis


Rusijos laivyno grupuotės Juodojoje jūroje stiprinimas kelia rimtą grėsmę jos kaimynams. Tačiau Ukrainai yra nepaprastai pavojinga Krymo pusiasalyje suformuota puolamoji sausumos pajėgų grupuotė.

Sausumos pajėgų skaičius Kryme (tik kariuomenės daliniai ir junginiai, desanto kariuomenė ir jūrų pėstininkai, išskyrus įvairias sukarintas formuotes, tokias kaip „Rosgvardija“) yra daugiau nei 11,5 tūkst., tai yra daugiau nei trečdalis visos karinės grupuotės pusiasalyje.


Jie yra vienijami karinio jūrų pavaldumo korpuso – tai operatyvinis-taktinis sausumos pajėgų susivienijimas, pavaldus laivyno vadui ir galintis vykdyti karines operacijas tiek savarankiškai, tiek kaip dalis laivyno pajėgų grupuotės.  Pirmą kartą Rusijos ginkluotųjų pajėgų grupuotės subordinacija visos teritorijos ginkluotųjų pajėgų grupuotės vadovui 2000-ųjų pradžioje buvo įgyvendinta Kaliningrado srityje – tada visi Rusijos kariuomenės daliniai ir dariniai Kaliningrado anklave tapo pavaldūs Baltijos laivyno vadui. Okupavus Krymą, 2016 m. balandžio mėn. Kaliningrade buvo suformuotas 11-asis Baltijos laivyno pajėgų armijos korpusas, o 2017 m. – Juodosios jūros, Šiaurės ir Ramiojo vandenyno laivynų armijų korpusai.


22-ajame armijos korpuso sudėtyje (būstinė – Simferopolis) yra:

  1. 126-oji atskiroji pakrantės gynybos brigada, karinis dalinys 12676 (Perevalnoje kaimas, suformuotas Ukrainos karinio jūrų laivyno „integruotos“ 36-osios brigados pagrindu);

  2. 127-oji atskira žvalgybos brigada, karinis dalinys 67606 (Sevastopolis, suformuotas Ukrainos karinio jūrų laivyno radijo-elektroninės žvalgybos centro, taip pat oro ir karinės žvalgybos padalinių pagrindu);

  3. 8-asis atskiras artilerijos pulkas, karinis dalinys 87714 (Perevalnoje kaimas, suformuotas Ukrainos jūrų pajėgų 406-osios atskirosios brigados artilerijos grupės pagrindu);

  4. 1096-asis atskiras priešlėktuvinių raketų pulkas, karinis dalinys 83576 (Sevastopolis);

  5. 4-asis atskiras radiacinės-cheminės gynybos pulkas, karinis dalinys 86862 (Sevastopolis) ir kiti paramos daliniai.

Armijos korpuso operatyviniam štabui taip pat yra pavaldi 810-oji atskiroji jūrų pėstininkų brigada (Sevastopolis) ir oro desanto ir motorizuotų šaulių brigadų daliniai (kaip taisyklė, batalioninės taktinės grupės, kurie rotacijos principu dislokuoti Šiaurės Kryme (kurių bendra galia yra iki 1,5 tūkst. karių).

11-osios ir 22-osios armijos korpuso užduotys yra panašios: gynybinių ir puolamųjų karinių operacijų vykdymas pakrantės kryptimi tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant atitinkamai su Vakarų ir Pietų karinių apygardų kariais. Ir jei pagrindinis Baltijos laivyno armijos korpuso uždavinys yra panaikinti „Suvalkų koridorių“, jungiantį Baltijos šalių teritoriją su Lenkija ir likusia NATO dalimi, tai armijos korpuso Kryme užduotis  yra Kachovkos hidromazgo komplekso užgrobimas, taip pat puolimas (kontrpuolimas) Melitopolio kryptimi. Tam, pasak Rusijos kariuomenės, korpusas turi viską, ko reikia, nuo tankų iki galingų raketų ir artilerijos grupių.


Būdingas pasirengimo puolamosioms kovinėms operacijoms ženklas laikomas specifinių kovinių dalinių – oro desanto, kariuomenės aviacijos – perdislokavimu prie valstybės sienos (fronto linijos). Džankojaus aerodrome 2015 m. sausio mėn. buvo suformuotas 39-asis sraigtasparnių pulkas su žvalgybos ir puolimo sraigtasparniais „Ka-52“ (1-oji eskadrilė), transporto-kovos „Mi-35“ ir „Mi-28“ (2-oji eskadrilė) bei transporto-kovos „Mi -8AMTŠ“ (3-oji eskadrilė). 2016–2017 metais rusai taip pat norėjo 7-osios oro desanto šturmo divizijos 97-ojo pulko šturmo batalioną perkelti į Džankojų, kurio pagrindu turėjo būti suformuotas atskiras desantinis šturmo pulkas. Kažkodėl šie planai dar neįgyvendinti, tačiau idėja suformuoti aeromobilų kumštį yra gana logiška ir iki galo nebuvo palaidota. 

Pavogtas dangus


Su-30M2 poros nusileidimas Belbeko aerodrome po skrydžio iš Kubanės į Krymą. 2018 m. gruodžio mėn. Rusijos Federacijos gynybos ministerijos nuotrauka.


Per septynerius okupacijos metus Rusija sukūrė patikimą priešlėktuvinį „skėtį“ virš Krymo. Mes visų pirma kalbame apie senų priešlėktuvinių raketų pulkų perginklavimą. Jie Ukrainoje buvo ginkluoti oro gynybos S-300PS sistemomis, dabar ginkluojami naujomis priešlėktuvinių raketų sistemomis S-400. Priešlėktuvinės gynybos zonos ribos padidėjo nuo 75-150 iki 400 km. Tiesą sakant, jie sugeba smogti Ukrainos koviniams lėktuvams, kol jis dar nepasiekė ginklų naudojimo zonos.


Taip pat padidėjo naikintuvų ir fronto aviacijos, dislokuotų Krymo aerodromų, skaičius ir kovinė galia (kalbant apie orlaivių skaičių – tris kartus). Tai naikintuvai-perėmėjai Su-27SM ir Su-27P, fronto naikintuvai Su-30M2 Belbeko aerodrome Sevastopolyje. Gvardeiskoje aerodrome (Ostriakovo gyvenvietėje) buvo suformuotas dviejų eskadrilių 37-asis mišrus oro pajėgų pulkas (fronto bombonešių Su-24M eskadrilė ir atakos lėktuvų Su-25SM eskadrilė, po 12 lėktuvų kiekvienoje).


Kalbant apie gandus apie tolimojo nuotolio raketas gabenančių bombonešių Tu-22M3 perdislokavimą į Krymą (iki 1991 m. Kryme buvo dislokuota ištisa jūrų raketnešių divizija), tai tik „muilo burbulas “, sukurtas pakutenti NATO nervus. Dabar Rumunija ir Bulgarija yra NATO aljanso narės, kurias saugo patikima sąjungininkų oro ir raketų gynyba. Taigi, NATO taikiniai Viduržemio jūroje tampa nepasiekiami strateginiai Rusijos Federacijos aviacijai. Maskva tai greitai suprato ir atsisakė šios idėjos, nors yra galimi pavieniai “Tu-22” skrydžiai į Krymą iš centrinės Rusijos oro bazių, tačiau jie yra  tik demonstracinio pobūdžio.


Tu-22M3 kilimas. Iliustracinė nuotrauka. Autorius Dmitrijus Pičuginas. GFDL


„Silpnoji Juodosios jūros laivyno jūrų aviacijos vieta yra priešpovandeninių lėktuvų parko modernizacija. Fiziškai ir morališkai pasenusių lėktuvų-amfibijų  „Be-12“ skaičius nuolat mažėja (318-ajame atskirame jūrų aviacijos pulke, Kachovkoje, yra tik penki tokie lėktuvai). Rusijos pramonė negamina jiems pamainos. Vienas vienintelis tolimojo nuotolio priešpovandeninis laivas “Il-38N”, 2017 m. perkeltas į Jeiską, negali jų pakeisti.


Branduolinis kurortas


Kalbant apie Krymo militarizavimą, negalima ignoruoti branduolinių ginklų buvimo ar nebuvimo pusiasalyje problemų – juk šiandien šia tema daug spekuliuojama.


Šio straipsnio autoriaus nuomone, branduoliniai ginklai buvo, yra ir bus Rusijos Juodosios jūros laivyne. Tačiau mes kalbame apie taktinius branduolinius ginklus. Norint suprasti šią problemą, būtina atskirti strategines branduolines galvutes ir taktinius branduolinius ginklus. Strateginis – tai yra „branduolinė triada“: tarpžemyninės balistinės raketos, povandeninės balistinės raketos ir branduoliniai ginklai strateginei aviacijai. Kryme nebuvo strateginių branduolinių užtaisų. Bet jei kalbėsime apie taktinius ginklus su branduoliniu užtaisu, tai laivyne jie gali būti bet kokie – nuo sparnuotųjų raketų iki torpedų ir giluminių bombų. Nėra rimtų skirtumų tarp ginklų su įprastine ir branduolinėmis galvutėmis. Beveik visos šiuolaikinės antžeminės oro gynybos sistemos taip pat gali gabenti branduolines raketas, kurios niekuo nesiskiria nuo įprastų.


Juodosios jūros laivyne buvo taktiniai branduoliniai ginklai. Jie buvo sandėliuojami, aptarnaujami specialiuose kariniuose daliniuose – remonto ir techninėse bazėse, objektuose „C“, Balaklavoje ir Kara-Koba slėnyje (prie Sacharnajos Golovkos kaimo). Po 1994 m. juose saugota amunicija buvo pašalinta, daliniai buvo išformuoti, o branduolinis arsenalas buvo pradėtas statyti Krasnodaro srityje.


Vis dėlto, vienas dalykas yra turėti branduolines galvutes ir visai kas kita, jei laive yra tokių ginklų kovinėje parengtyje. Pagal instrukcijas kreiseris „Moskva“ vykdydamas kovinį budėjimą turėjo turėti bent aštuonias pagrindinio komplekso kovines raketas, dvi iš jų su branduoline galvute. Povandeniniame laive „Alrosa“ – šešios torpedos, tarp jų viena su branduolinėmis galvutėmis. Ukraina neturėjo galimybės patikrinti branduolinių ginklų buvimo Sevastopolio įlankoje dislokuotuose Juodosios jūros laivyno laivuose. Tačiau, tai galima „išskaičiuoti“, remiantis netiesioginiais ženklais.


6-asis 12-ojo GUMO skyrius – „Juodosios jūros laivyno specialusis skyrius“. Sevastopolis, Lenino g. 27, Wikimapia nuotrauka.


Sevastopolyje, Karių – internacionalistų aikštės šešėlyje, yra į akis nekrintantis dviejų aukštų namas adresu: Lenino g. 27. Jame yra „Juodosios jūros laivyno specialusis skyrius“. Specialusis skyrius arba 12-ojo GUMO 6-asis skyrius yra padalinys, atsakingas už branduolinių ginklų valdymą laivyne, užtikrinant branduolinių objektų saugumą, fizinę ir antiteroristinę apsaugą. Kitas netiesioginis ženklas yra tas, kad tarp 872-ojo priešpovandeninių sraigtasparnių pulko (Kachovkos aerodromo) įrangos yra viena unikali mašina – sraigtasparnis Ka-27E.


Tai specialus radiacinės žvalgybos sraigtasparnis. Jame sumontuota labai jautri įranga, leidžianti iki 3 km atstumu išaiškinti laive esančių radioaktyviųjų medžiagų nutekėjimą. Iki 2014 metų „Ka-27E“ kas savaitę skraidė virš Sevastopolio įlankų vandenų ir tai daro iki šiol. Taigi, iš to galima padaryti tam tikrų išvadų.


Vertinant karinę grupuotę okupuotame pusiasalyje, nereikia pamiršti, kad Krymas nėra atskira valstybė, o Juodosios jūros laivynas nėra jo ginkluotosios pajėgos. Krymo pajėgų grupė yra tik Rusijos Federacijos armijos dalis. Ginkluoto konflikto atveju ji nekovos autonomiškai, o veiks kompleksiškai, vadovaudamasi vienu planu ir bendradarbiaudama su kitais RF ginkluotųjų pajėgų padaliniais ir formacijomis.

 

Pavelas Lakičukas, Pasaulinių studijų centro „XXI strategija“ saugumo programų vadovas.

 


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page