top of page

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku


Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku

Tęsiame draugystę su mūsų bendraminčiais Lietuvoje – Locked N’ Loaded partizanais. Publikuojame Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku apie tai, kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą. Straipsnis pirmą kartą publikuotas Locked N’ Loaded bloge

 

Geriausias būdas sužinoti apie priešą — pakalbėti su prieš jį kariavusiais. Turėjome gerą ir labai įdomų pokalbį su vieno Ukrainos bataliono žvalgybos ir planavimo vadu Andrii “Pidlyi”. Jis sutiko pasidalinti savo mintimis ir patirtimis apie Rusijos kariuomenę ir “separus”, jų gebėjimus, ginkluotę ir taktiką.


Kas sudaro “separų” branduolį?


Daugiausiai tai yra ukrainiečiai iš Donbaso regiono.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Kokia tikėtina karių moralė ir kovos motyvai?


Karo pradžioje jų tikslas buvo atsiskirti nuo Ukrainos ir patapti Rusijos dalimi. Dabar — tiesiog pinigai ir jokios motyvacijos.


Kaip vertinote “separų” kovines galimybes iki su jais susiduriant ir po to? Ar jie tobulėja, ar regresuoja?


Jos labai pasikeitė. 2014 m. tai buvo kelios grupės — gerai paruošti Rusijos kariai ir grupelės vietinių separatistų, kurios neturėjo jokių įgūdžių. Dabar struktūra susideda daugiausiai iš Rusijos karininkų ir vietinių separatistų, tačiau dabar jie yra gerai paruošti, kadangi Rusijos instruktoriai su jais gerai dirba.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Kaip vertinote RF kariuomenės kovines galimybes iki su jais susiduriant ir po to? Ar jie tobulėja, ar regresuoja?


Sunku pasakyti, su kuo susiduri kitoje pusėje. Vadovaujančios pozicijos — bataliono, brigados vadai — yra rusai. Tuos, kuriuos aš sutikau, daugiau buvo tie “vietiniai rusai”. Geriau paruošti kariai yra iš Rusijos: snaiperiai, artileristai, prieštankinės ginkluotės operatoriai.


Ar teko mūšio lauke matyti RF ir “separų” sąveiką (paramą ugnimi ir manevru, valdymą) ir kaip ją įvertintumėte?


Jie veikia kaip viena struktūra. Dėl to separatistų įgūdžiai smarkiai patobulėjo. Kaip jau minėjau, Rusijos kariai užima pagrindines ir svarbiausias pozicijas.

Image for post
 

Gal turite žinių, kaip vyksta operacijų planavimas? Ar jie patys planuojasi, ar gauna tiesiai nuleistas užduotis iš RF?


Tai, žinoma, priklauso nuo operacijos, bet dažniausiai visas planavimas ateina iš Rusijos. Tarkim, vietiniai batalionų vadai yra tik formali pozicija, kadangi kiekvienas padalinys turi priskirtą karininką iš Rusijos, kuris viską prižiūri.


Ar vadovavimas ir valdymas vykdomas centralizuotai ar decantralizuotai? Kokį vaidmenį taktiniame lygyje vaidina FSB/GRU? Kokią sprendimų priėmimo galią ir laisvę turi vietiniai vadai? Ar vadų pašalinimas sutrikdytų mūšio ritmą?


Viskas vykdoma centralizuotai. FSB atlieka dažniausiai tas pačias funkcijas, kaip ir Rusijoje, ir dažniausiai yra tarpininkai tarp vietinės vadovybės ir Rusijos. Vietiniai vadai keičiasi dažnai, dažniausiai dėl žūčių ar interesų konfliktų, bet dėl to niekas nemato problemos, kadangi pagrindinė motyvacija yra pinigai.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Ką galite pasakyti apie “separų” kovinį mokymą (gynybos gilumoje ir kontakto linijoje)?


Jie yra tikrai labai gerai pasiruošę ir disciplina yra aukšta. Dabar jie nenusileidžia ukrainiečių kariams. Rusai būna praėję privalomąją tarnybą Rusijoje, o vietiniai batalionai dažniausiai 5–15 km užnugariuose turi treniruočių vietas ir ten nuolat vyksta mokymas.


Ar veikia separatistų tolimosios žvalgybos grupės? Kokia jų sudėtis ir kokiu atstumu veikia nuo savo pajėgų? Ar yra dengiami netiesioginės ugnies?


Tolimoji žvalgyba vykdoma retai. Bataliono žvalgybos patruliai dažniausiai neina toliau kaip 5 km į gilumą, ji dažniausiai yra pridengiama RF pajėgų artilerija ir oro žvalgyba.


Kita kalba yra apie iš Rusijos atvažiuojančias specialiąsias pajėgas, kurios Donbase laiko egzaminus. Jie turi savo užduotis, kuomet ieško vietų, kur gali praeiti pro gynybos linijas, eina toli, ateina iki pozicijų, jose pagrobia ukrainiečių karį arba jį nužudo. Panašiai yra ir su artileristais, FSB grupėmis, snaiperiai. Jie turi savo atskiras užduotis ir ilgai neužsibūna.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Apibūdinkite standartinę RF/”separų” žvalgybinę grupę


Žvalgybos grupė susideda iš 1–2 skyrių, bet kaip minėjau, vietinių separatistų ir Rusijos kariuomenės užduotys skiriasi. Rusijos žvalgai veikia iki 10 km, dažniausi jų tikslai yra minuoti kelius ar pagrobti karius. Separatistų žvalgyba dažniausiai atlieka apsaugines funkcijas, kuomet žvalgo vadovavimo postus, o kartais veikia ir iki 5 km, kad nustatytų Ukrainos pajėgų vietas tam tikrose vietose.


Apibūdinkite standartinę RF/”separų” puolimo operaciją


Paskutinius keletą metų nebuvo jokių didesnių separatistų atakų. Daugiausia, kas yra padaroma puolime, tai užpuolamos skyriaus ar būrio susitelkimo vietos, tačiau tokie sprendimai nėra palaikomi Rusijos karių ir tai vyksta chaotiškai. Jeigu paimtume 2014 m., tada Rusijos kariuomenė Brigados lygmenyje su visomis turimomis pajėgomis planuodavo puolimo operacijas.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Apibūdinkite RF/”separus” gynyboje


Separatistų struktūra yra identiška rusiškajai. Du armijos korpusai, susidedantys iš brigadų, batalionų, kuopų, būrių ir skyrių. Dauguma pozicijų susideda iš skyrių, kurios yra nutolusios viena nuo kitos. Jų užduotys yra vykdyti gynybą ir įrengti inžinerines kliūtis. Jie moka gerai maskuotis ir dažnai išbando naujas Rusijos armijos technologijas.


Ar yra vykdomas ešelonavimas ar yra paliktas rezervas užnugaryje?


Taip, kiekviename batalione jie tradiciškai turi dviejų ešelonų apkasų sistemą ir papildomą rezervą.


Apibūdinkite RF/”separus” žygyje


Nelabai tų žygių yra, kaip jų buvo 2014 metais. Maždaug kas 9–10 mėnesių vyksta batalionų rotacijos ir kiekvieni veikia šiek tiek kitaip. Tačiau batalionai lieka tose pačiose pozicijose ir nelabai kur juda. Kalbant apie mobilias grupes, jos yra sunaikinamos mūsų artilerijos ir/ar šarvuotos technikos, todėl nelabai turi galimybių daug judėti.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Kaip vertinate RF/separų logistiką?


Jie yra labai gerai pasiruošę ir gali išsilaikyti labai ilgą laiką be jokio papildymo. Mes skaičiuojame, kad degalų ir amunicijos turi dar maždaug 5 metams į priekį.


Ar teko susidurti su RF EW priemonėmis ir ką apie tokią patirtį galite pasakyti?


Dažniausiai jie sukelia triukšmą mūsų komunikacijos sistemose, kad apsunkintų bendravimą. Taip pat turi elektroninius ginklus, kuriuos naudoja sustabdyti mūsų dronų judėjimą, tuomet nebegauname video signalo. Kartais bando įsiterpti ir perduoti netikrą informaciją.


Kokį vaidmenį RF/separų operacijose vaidina dronai?


Daugiausiai vykdoma žvalgyba ir sprogdinimas su VOG-17 amunicija (priklausomai nuo drono modifikacijos). Dažnai naudoja kiniškus modelius. Taip pat naudoja artilerijos koregavimui. Turi naktinio matymo galimybę ir dėl to vykdo žvalgybą taip pat naktimis.


Tokių dronų, panašiai kaip Bayraktar, Donbase dar nenaudojo.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Separatistų atpažinimo metodai iš bendros civilių masės? Ar veikia po vieną/ komandomis, yra išskirtinės išvaizdos ar drabužių?


Dažniausia dėvi rusiškas uniformas, tačiau gyvena ne vien apkasuose, tačiau kartais ir pastatuose, esančiuose netoli jų, šalia civilių.


Mitingų ar kitų demonstracijų metu separai “kursto” minią ar tik vykdo stebėtojų/ informacijos rinkėjų/ saugos funkciją?


Mitingų ar demonstracijų metu separatistai aktyviai juose dalyvauja, dažniausiai persirengia ir būna kaip civiliai.


Separatistų naudojama ginkluotė? Ar tai yra RF labdara (seno modelio) ar naujo modelio ginkluotė, kuri testuojama mūšio sąlygose?


Dažniausiai abu, tiek sena, tiek ir nauja ar eksperimentinė ginkluotė. Rusijos Federacijai Ukraina yra bandymų poligonas naujai ginkluotei ir ginklų modeliams išbandyti. Apie RF naudojamą ginkluotę Donbase galima pažiūrėti čia: https://bit.ly/2K5Ndgj

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Ar mūšio intensyvumas yra įtakojamas RF/ UKR / tarptautinių švenčių?


Priklauso nuo situacijos, tačiau dažniausiai ne.


Ar vykdomas pajėgų keitimas (ne pozicijose, bet mūšio lauke) ir kokio ilgio shift’ai?


Dažniausiai kas tris mėnesius separatistai batalione rotuoja savo kuopas ir vyksta kokia kelias dienas. Dažniausiai batalione 2 kuopos būna aktyvios, o viena lieka rezerva ir dažniausiai ilsisi miestuose ar treniruojasi užnugario mokymo bazėse. Brigados lygmenyje taip pat ir kiekvienas batalionas rotuojasi.


Kokio tipo psichologines operacijas vykdo? Ar operacijos nukreiptos tik į civilius ar ir į UKR kariuomenę?

Pagrinde taikomasi per žiniasklaidą ir skleidžiamos netikros naujienos, tai taikoma ne tik civiliams, bet ir Ukrainos kariams.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Ar vykdo UKR pajėgų šeimos narių persekiojimą/ bauginimą?


2014 m. taip buvo, tačiau dabar taip nebėra.


Kokie galimi aprūpinimo būdai I klasės priemonėmis (maistas, vanduo)? Ar teikiama parama tik iš RF pajėgų ar ir vietiniai gyventojai remia?


Dažniausiai viskas atkeliauja iš RF, tačiau yra vietinių savanorių, kurie organizuoja aprūpinimą.


Ar galima identifikuoti, kad veikia pagal SOP?


Taip, realiai viskas pagal standartinę sovietinę taktiką.


Ar naudoja ir kokio tipo priešlėktuvinę gynybą?


Taip, naudoja visas sovietines ir rusiškas sistemas, kokias tik įmanoma atrasti Google 🙂


Prieš “Minsko taikos” susitarimą, mūsų dronus dažniausiai šaudydavo su savo ginklais, kulkosvaidžiais.


Tačiau smagesnis atvejis buvo, kuomet mūsų droną numušė su OSA sistema. Mūsų drono vertė buvo 10 tūkst dol., o jų vienos iššautos raketos vertė — 50 tūkst. dolerių.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Ar jaučiama, kad gali būti infiltruotų/ informaciją teikiančių separatistams asmenų UKR pajėgose?


Taip, ir tokių situacijų yra nemažai. Tačiau čia viešai nesiplėtosiu, bet tokiomis situacijomis galima ir pasinaudoti.


Ar minavimas atliekamas rankiniu ar mechanizuotu būdu?


Dažniausiai rankiniu būdu, kadangi minuojant transportu, yra rizika jo netekti. Dažniausiai naudojamos POM-2 priešpėstinės minos.


Kaip vykdoma komunikacija tarp separatistinių padalinių ir padalinio viduje? Mobilieji telefonai, radijo stotelės, laidinė telefonija, internetas, komercinės susirašinėjimo programėlės?


Naudoja viską. Naudoja apsaugotas sistemas, keičia diapazonus, raktus (kas kelias sekundes), panašiai kaip amerikietiška Harris sistema. Tarp pozicijų naudoja sovietines linijos sistemas TA57. Taip pat naudoja kiniškas radijo stotis, tačiau per jas informacijos neperduoda, tiesiog signalizuoja. Jie turi internetą, per ten taip pat gauna apsaugotą informaciją.


Ar artilerijos koreguotojai yra vietiniai, ar iš RF? Ar atliekant artilerinį apšaudymą naudojasi prisišaudymo orientyrais (bažnyčios, aukšti pastatai) ar ugnis būna pakankamai tiksli?


Artileristai čia taip pat atvyksta laikyti savo egzaminų į Ukrainą. Vietiniai artileristai pabaigia pas RF karius kursus. Naudojasi dažniausiai tiesiog žemėlapiais ir dronais.

Kas ir kaip kariauja prieš Ukrainą? Locked N’ Loaded interviu su Ukrainos karininku
 

Ar naudoja snaiperius ir koks jų vaidmuo? Matėmė video apie FSB snaiperius kontakto linijoje. Ar galima jausti, kada dirba profas, kada “traktoristas-seperatistas”


Dabar apie 80 proc. visų žūčių yra nuo snaiperių kulkos. Artilerija yra daugiau psichologiniam poveikiui.


2014 m. buvo labai daug “snaiperių” su SVD, kurie neturėdavo daug patirties. Dabar snaiperiai yra profesionalai ir dažniausiai iš RF, dažniausia su nauja ginkluote. Dažniausiai dirba naktimis, turi naktinio matymo įrangą (gali matyti iki 1 km naktį). Priklausomai nuo operacijos, naudoja skirtingus kalibrus. Jie yra ne iš paprastų batalionų, bet būna priskirti atskiruose žvalgybos batalionuose, labai gerai paruošti.


Jeigu kalbame apie snaiperius iš GRU ir spec. pajėgų, jie naudoja britišką ginkluotę (Accuracy International), amerikietišką optiką, veikia porose arba grupėse. Priklausomai nuo situacijos, turi ir kitus ginklus (ir nuo dronų), naudojasi savo dronus žvalgybai (nusistato atstumus iki pozicijų). Skaičiuojame, kad vien įrangos vertė yra 40 tūkst. dolerių. Dažniausiai naudojami gavus kokios informacijos iš separatistų, yra pakviečiami užduotims. Operacijos trunka maždaug 1–3 dienas, gali būti iki savaitės.


2019 m. tokią snaiperių grupę sunaikinome, dalyvavau toje operacijoje. Naktį dronas aptiko jų judėjimą, paleidome šviečiančią raketą ir skyrius su visa turima ginkluote juos sunaikino.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page