top of page

Kuo skiriasi NATO ir Rusijos naudojamos elektroninės kovos priemonės?

Tęsiame draugystę su mūsų bendraminčiais Lietuvoje – Locked N’ Loaded partizanais. Publikuojame Locked N’ Loaded tinklalaidės "Patrulio bazė" apžvalgą apie tai kuo skiriasi NATO ir Rusijos naudojamos elektroninės kovos priemonės.

Rusijos elektroninės kovos kompleksas R-330ZH "Zhitel" Donbase / InformNapalm nuotr.


Elektroninė kova daugeliui gali skambėti kaip kažkas iš fantastinio filmo, neva ši kova vyksta paralelinėje visatoje. Tačiau realybė visai kita - šiuolaikinėje karyboje nėra realaus ir virtualaus mūšio lauko, yra tik vienas, kuriame priešininkai kovoja pasitelkdami įvairias kovos formas tame tarpe ir elektronines.


Naujoje „Locked N‘ Loaded“ laidoje „Patrulio bazė“ kalbinti ekspertai – gynybos štabo karininkas majoras Nedas Kardelis bei mechanizuotos pėstininkų brigados Geležinis Vilkas žvalgybos kuopos elektroninės kovos būrio seržantas Valdas Voveraitis paaiškino, kas yra elektroninė kova, kokiais elektroninės kovos pajėgumais gali pasigirti NATO ir jos priešininkė Rusija, su kokiais iššūkiais yra susiduriama bei kaip galima apsisaugoti nuo priešo vykdomos elektroninės kovos.


"Patrulio bazė": Elektroninė kova. 9 serija


Kas yra elektroninė kova?


Kaip teigia laidos pašnekovai, elektroninė kova dažnai tapatinama tik su kibernetika bei slopinimu, bet tai toli gražu nėra vieninteliai elektroninės kovos elementai. Pasak mjr. Nedo Kardelio, elektroninė kova yra kovinės paramos elementas, kuris teikia paramą manevriniams arba judantiems vienetams. Pirmas elektroninės kovos elementas yra elektroninė gynyba, saugumo užtikrinimas savo manevriniuose vienetuose nuo slopinimo, signalų žvalgybos, tam kad galima būtų saugiai daryti manevrą. Antrasis elementas – elektromagnetinės aplinkos arba situacijos suvokimas, panaudojant tam tikras elektroninės kovos žvalgybines priemones. Kitaip tariant, tai spektro monitoringas, su tikslu identifikuoti, kas yra operaciniame rajone, identifikuoti priešo pajėgumus. Trečiasis elementas – elektroninė ataka, kuri nėra tik slopinimas, tačiau gali būti ir klaidinimas, panaudojant tam tikras elektroninės kovos priemones, imituojant kokį nors veiksmą, tinklų pagalba tam, kad apgautume priešininką.


Pasak pašnekovų nereikėtų elektroninės kovos suprasti kaip atskiro kovos domeno. Priešingai, elektroninė kova apjungia visas klasikines mūšio erdves. „Jeigu mes paimtume tuos klasikinius mūšio domenus arba mūšio erdves - mūšis ant žemės, mūšis ore ir erdvėje, mūšis ant vandens, papildomai dar turėtume apvynioti šitas erdves informacinių operacijų erdve, kibernetika ir visą šitą dalyką apsupa elektromagnetinė aplinka, arba elektromagnetinis spektras. Kaip teigia NATO doktrina, tai erdvė, kur vyksta elektromagnetinės operacijos ir kariuomenės siekia tam tikrų karinių efektų – situacijos suvokimo, puolamojo ir gynybinio pobūdžio efektų, taigi elektroninė kova iš principo vyksta visur ir kiekvienam domenui ji yra reikalinga ir naudojama savo tikslais.“ – teigė mjr. Nedas Kardelis.


Srž. Valdas Voveraitis pateikė praktinių elektroninės kovos pavyzdžių: „Elektroninės kovos pajėgumų raida prasideda nuo situacijos suvokimo. Jeigu pratybų metu priešininko pajėgos naudoja tradicines pėstininkų radijo stoteles ir jei jomis naudojamasi prastai ( neužsideda kripto raktų, nenaudoja dažnių keitimu ir naudojasi atviru tekstu kalbėdamiesi), mes labai paprastai girdime ir iškarto galime teikti informaciją savo būrio valdymo grupei. Kitas dalykas, ką gali padaryti kiti taktinio lygmens padaliniai, tai yra krypties nustatymas, naudojant paprastą trianguliacijos metodą. Mes sutariame, kad nustatinėjame to padalinio kryptį ir jau nesiųsdami žmonių, nesiųsdami bepiločių orlaivių, renkame žvalgybinę informaciją. Turint tinkamą įrangą, galime preliminariai nustatyti, koks ten padalinys bus, o su tam tikra pažangesne įranga, galima nustatyti net kam priklauso radijo sistema. Tokiu būdu galima toliau apdoroti informaciją, siųsti, pavyzdžiui, aviaciją ar vykdyti ilgesnį stebėjimą ir nustatyti rutiną. Aišku, informacijos tikslumas priklauso ir nuo įrangos ir nuo operatoriaus sumanumo“.


Rusijos ir NATO elektroninės kovos pajėgumai


Anot mjr. Nedo Kardelio, pirmas elektroninės kovos panaudojimas įvyko 1904 m. Rusijos – Japonijos karo metu. Rusija buvo įsitvirtinusi Mandžiūrijoje ,o japonai su savo flotile puolė rusus. Rusija nuslopino laivų komunikacijas, kurių pagalba japonai koreguodavo ugnį. Taigi jie buvo patys pirmieji, kurie panaudojo slopinimą ir pasiekė tam tikrą karinį efektą. Toliau elektroninė kova tik tobulėjo. Pirmajame pasauliniame kare ji dar nebuvo plačiai naudojama, tačiau jau buvo naudojamas tam tikras komunikacijos slopinimas. Įdomu, kaip prancūzai ir britai slopino vokiškus „zeppelinus“, kurie buvo naudojami navigacijai ir ugnies koregavimui.


Bene plačiausiai elektroninė kova buvo pradėta naudoti Antrojo pasaulinio karo metu. Šaltojo karo metais, elektroninė kova buvo vystoma tiek sovietų, tiek Vakarų bloko šalių, tačiau JAV elektroninės kovos pajėgumais visada šiek tiek lenkė Sovietų Sąjungą. Visgi dabartiniais laikais Rusija pradėjo lenkti Vakarus. Kariaudamos Afganistane ir Irake didžiosios vakarų valstybės daugiau susikoncentravo į kovą prieš improvizuotus sprogstamuosius užtaisus bei į elektroninės kovos priemonių panaudojimą, slopinant galimus signalus, o konvencinė elektroninė kova nebuvo vystoma ir nusilpo. Tuo tarpu Rusijai žengiant į Ukrainą ir Siriją, Vakarai pamatė, kokius elektroninės kovos pajėgumus turi Rusija.


Pasak pašnekovų, Rusija niekada nenustojo vystyti savo elektroninės kovos pajėgumų. Mjr. Kardelio teigimu, Rusija suprato, kad Vakarų šalių skaitmenizacija ir jos didelis pasitelkimas vadovavimo ir valdymo sistemose daro Vakarus pažeidžiamus. Todėl nuo 2008 m. pradėta skirti daug lėšų elektroninei kovai. Tiesa, ji neišsiskyrė iš bendros Rusijos kariuomenės modernizavimo srovės. Rusija pakankamai rimtai žiūri į modernizaciją, integruojant elektroninę kovą nuo taktinio lygmenis į operacinį ir strateginį lygmenis. Pasak pašnekovo, Rusija mato elektroninę kovą visų vykdytinų operacijų dalimi, tiek kinetinių tiek nekinetinių. Savo įrangos pagalba jie gali daryti ir psichologinių operacijų poveikį, pavyzdžiui siųsti karius demoralizuojančias žinutes, kaip tai buvo daroma Ukrainoje.


Rusija Ukrainoje


Didelius savo elektroninės kovos pajėgumus Rusija naudojo Ukrainoje. Pasak srž. Valdo Voveraičio Ukraina turėjo seną sovietinę įrangą, todėl Rusija puikiai žinojo, ką naudos ukrainiečiai ir kokios yra jų silpnos vietos. Pasak jo, ukrainiečiai darė daug klaidų, pavyzdžiui, didindavo ryšio signalo galingumą, kas dar labiau išduoda, kur išdėliotos jų radijo stotys. Taip pat jie naudodavo mobiliuosius telefonus, ar civilines stoteles, kas taip pat buvo stebima. Rusai naudojosi sistema „Zhitel“ kuri skirta būtent GPS signalų ir mobiliojo ryšio slopinimui. Tai dar vienas įrodymas, kad Rusija yra žingsniu priekyje. Apibendrindamas Rusijos veikimą Ukrainoje, mjr. Nedas Kardelis teigė, kad Rusijos Federacijos radijo - elektroninės kovos vienetų panaudojimas buvo pakankamai masyvus visame Donbase, tame tarpe ir Ilovaisko bei Debalcevės mūšiuose. Jos panaudojimas šiek tiek skiriasi kiekvienoje vietoje, bet pagrindinis tikslas - užfiksuoti taikinį, naikinti jį artilerijos pagalba ar kitomis priemonėmis, buvo įvykdytas. Taip pat buvo naudojami jau minėti psichologinės kovos elementai, kuomet ukrainiečiai į telefonus gaudavo demoralizuojančias žinutes.


Kalbėdamas apie rusiškos technikos išdėstymą, majoras pastebėjo, kad „jis buvo skirtingas, tam tikri taktiniai elementai buvo išsidėstę 1 - 3 km, nuo aktyvių mūšio pozicijų. Kitos priemonės netgi 60 - 200 km, o kai kurios priemonės būdavo Rusijos federacijos teritorijoje. Taip pat šiame kare pasimatė, kad Rusija turi labai mobilias elektroninės kovos taktines grupes. Padaro tam tikrą efektą juda toliau, neužsibūna.“


Kalnų Karabachas


Kalnų Karabacho konfliktas, tai naujausias konfliktas, kuriame galėjome išvysti elektroninės kovos pavyzdžių. Pasak srž. Valdo Voveraičio, šis konfliktas parodė, „ kaip svarbu elektroninė kova ir integruota oro gynybos sistema. Nes orlaiviai mažėja, pinga, o senos oro gynybos sistemos tampa net ir per brangios numušti neaiškius mažus objektus ore“. Dėl to, pasak pašnekovo, reikia iš naujo vertintini elektroninės kovos pajėgumų dalyvavimą šiuolaikiniame mūšio lauke: - „Kad perimtume bepiločio orlaivio signalą, nutrauktume navigaciją, reikia ir toliau tobulinti sistemas. Neužtenka tiesiog šaudyti raketomis ir tikėtis pataikyti į mažą objektą, kuris gali nešti ne tik vieną sprogmenį, bet ir tą patį užslopinimą.“.


Iššūkiai ir apsauga


Pasak srž. Valdo Voveraičio vienas didžiausių iššūkių su kuo susiduria tiek Lietuvos tiek sąjungininkų kariuomenės yra personalo atranka ir parengimas. Kaip teigia pašnekovas, Lietuvos kariuomenėje elektroninės kovos pajėgumai kol kas yra pradinėje stadijoje. Pasak jo, dirbant šį darbą turi būti įvairiapusiškas: „Reikia suprasti ne tik elektromagnetinių bangų teoriją. Tu turi būti ne tik geras ryšininkas bet ir tam tikra prasme žvalgas ir dar turėti savarankiškumo, kantrybės.“.


Seržantas taip pat išvardina pagrindinius dalykus, ką turėtų daryti karys, norėdamas apsisaugoti nuo priešo elektroninės kovos pajėgumų. Pasak jo, karių švietimas kaip naudotis įranga ir suprasti elektroninę kovą yra vienas pagrindinių elementų. „Visų pirmą reikia apsvarstyti naudojimą ir nenaudoti radijo stoties didžiausiu galingumu, reikėtų įvertinti atstumą, ryšio kokybę, stengtis nenaudoti pernelyg galingo transliavimo. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į reljefo sąlygas. Galbūt aš ryšio neturiu, nes aš esu už kalno, gal reiktų užlipti ant kalvos, įvertinti savo antenos vietą ir galimybes“. Pasak pašnekovo nemažiau svarbu naudoti „raktus“ ir neleisti priešui įlįsti į perduodamos žinutės turinį. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į kodinius žodžius ir visada galvoti, kad tavęs gali klausytis.


Mjr. N.Kardelis pažymėjo, kad nuolat turime užduoti sau klausimą kodėl aš turiu ryšį? Jei priešas turi galingas elektroninės kovos priemones ir nujaučiame, kad jos yra mūsų operaciniame rajone, ryšio buvimas ir veikimas be trikdžių turėtų signalizuoti - priešas mūsų klausosi.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page