top of page

Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Vyriausiosos Generalinio štabo valdybos (buvęs GRU) vadas admirolas Igoris Kostiukovas / TASS nuotr.

 

Tęsiame draugystę su mūsų bendraminčiais Lietuvoje – Locked N’ Loaded partizanais. Publikuojame straipsnį apie Rusijos Federacijos psichologinių operacijų pajėgumus.  Straipsnis pirmą kartą publikuotas Locked N’ Loaded bloge

 

Bendrai kalbant, šių padalinių užduotis yra palaužti priešininko valią priešintis. PSYOPS pajėgumai nėra jokia naujiena, juos turi ir NATO valstybės. PSYOPS pajėgumus naudojame operacijose, tik skiriasi mūsų ir Rusijos “operacijų” supratimas. Tiksliau, gal net ne supratimas, o įgyvendinimo būdai.


Rusijai PSYOPS panaudojimas yra jos kasdienės politikos, nukreiptos prieš kaimynus, dalis, kur visiškai nesibodima meluoti. Taip pat Rusija PSYOPS efektams naudoja dezinformaciją, juodą (informacija yra iš melagingo šaltinio, platinančio melagingą, klaidinančią arba suklastotą informaciją) ir pilką (naudojama informacija arba šaltinis nėra patvirtintas, nežinomas arba nepatikimas) PSYOPS siekiant karinių, politinių ar ekonominių tikslų.


NATO šalyse yra labai aiškiai reglamentuota, kas yra PSYOPS. Yra aiškiai reglamentuotos PSYOPS kovos veiksmų taisyklės ir principai, patvirtintos priešiškos tikslinės auditorijos bei veikimo ribos (už NATO šalių jurisdikcijos), o patys pajėgumai dažniausiai tik remia karines operacijas ir laikosi tokių principų kaip tiesa ir informacijos patikimumas — Baltas PSYOPS (naudojama informacija yra patvirtinta ir iš patikimo šaltinio ir siekiama įgyti pasitikėjimą). Čia gali pasirodyti tuo pačiu ir kaip NATO PSYOPS silpnybė, bet visgi praktika rodo, kad ilgalaikėje perspektyvoje tiesa yra galingesnė už melą.


Labai svarbu atriboti Rusijos politinį PSYOPS nuo karinio. Į politinio lygmens PSYOPS nelįsime, nes tektų antrą tekstą parašyti, tačiau esmė gan paprasta — beveik visus čiuptuvus (per vykdytojus) valdo Prezidento administracija — nuo FSB įtakos operacijų iki trolių fabrikų. Užsienio apžvalgininkai teigia, kad RF ginkluotosios pajėgos neviešai atlieka tiek karinius, tiek nekarinius informacinius (INFO OPS) veiksmus, kurių esmė — palaikyti ir skleisti “rusišką” kultūrą ir pateisinti Rusijos statusą kaip globalios jėgos, kuri turi turėti balsą pasaulyje (kitaip tariant, pateisinti visus Rusijos veiksmus), bet konkrečiai ir objektyviai tai patvirtinti sunku. Tačiau šiame straipsnyje kalbėsime tik apie RF ginkluotųjų pajėgų turimus PSYOPS pajėgumus. O pagal tai, kas matosi ir yra viešai aptinkama, bendrai lyginant su kitais RF pajėgumais, jie yra gana menki.


Strateginis lygmuo


Aukščiausias PSYOPS lygmuo yra oficialiai vadinamas Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo užsienio karinės informacijos ir komunikacijos centras (Центр зарубежной военной информации и коммуникации (ЦЗВИК)).Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

CZVIK’o emblemos


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Vyriausiosos Generalinio štabo valdybos emblema (buvęs GRU)


Kad ilgai nesvarstytume, kas vadovauja Rusijos PSYOPS, tiesiog palyginkime CZVIK’o ir Vyriausiosos Generalinio štabo valdybos (buvęs GRU, tačiau tekste ir toliau naudosim šį pavadinimą, kad suprastume, apie ką kalba) emblemas. Gvazdikas buvo ir yra GRU simbolis, o sovietmečiu spec. propagandos skyriai prie karinių apygardų buvo pavaldūs GRU. Gvazdikais kelias į pragarą grįstas, taip sakant.


RU INFO OPS užduotis yra užtikrinti informacinį pranašumą prieš priešininką, taip įgalinant savo vadovybę priimti greitesnius ir tikslesnius sprendimus, bei įtakoti priešo vadovybės sprendimus. Mūsų oponentas supranta, kad informacinis pranašumas nėra vieną kartą užvaldomas resursas. RU PSYOPS pasirengę dėl to kovoti nuolat. Teoretikų nuomone, viršenybė gali būti pasiekta tik koordinuojant žvalgybinę veiklą, sėkmingai vykdant puolamąsias ir gynybines informacines ir psichologines operacijas bei kontroliuojant informacijos šaltinius. Kad tai pasiektų, RU PSYOPS rengia personalą, moko kitus padalinius ir informuoja vadus, tobulina struktūras ir procedūras bei skiria finansus reikiamai technikai įsigyti.


Tikėtina, kad RU PSYOPS štabas yra Maskvoje, šalia 64-ojo GRU atskirojo Specialiosios paskirties centro (karinis dalinys 45055). Struktūra yra padalinta į kelias sritis: 1) duomenų rinkimo; 2) analizės; 3) planavimo. Panašu, kad karininkai RU PSYOPS pajėgumams ruošiami RF Gynybos ministerijos kariniame universitete.


Operacinis lygmuo


Kiekvienoje karinėje apygardoje (Pietų, Vakarų, Centro ir Rytų) yra CZVIK’o padaliniai, kurie tose karinėse apygardose atsakingi už PSYOPS paramą kariniams vienetams.


Vakarų karinė apygarda (HQ Peterburge)

 1. Paminėtinas PSYOPS centras Sankt Peterburge. Jam jaunieji specialistai ruošiami Sertolove (karinis dalinys 03126), 56-osios gvardijos mokymo centre. Tai leidžia daryti išvadą, kad regioniniai PSYOPS centrai specialistus rengia savo bazėje.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

324 vieneto simbolika


 1. 324 atskirasis psichologinių operacijų vienetas, įsikūręs Kaliningrade, yra skirtas operacijoms prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, pvz., aktyviai dalyvavo pratybose Zapad-2017. Šis dalinys aktyviai pratybose veikia ir Baltarusijoje. Tačiau pernelyg šio vieneto sureikšminti nereikėtų, kadangi tai yra būrio dydžio (taktinis) vienetas, skirtas paremti Kaliningrade dislokuotus GRU ir kitus pajėgumus.

 2. Psichologinių operacijų vienetas prie 96-osios atskirosios žvalgybos brigados, karinis dalinys 25634 (Žemutinis Naugardas).

Centro karinė apygarda (HQ Jekaterinburge)

 1. Atskirasis psichologinių operacijų padalinys, karinis dalinys 03138 (Jekaterinburgas).

Rytų karinė apygarda (HQ Khabarovske)

 1. 03134 karinio dalinio atskirasis psichologinių operacijų padalinys Khabarovske, tiesiogiai pavaldus Užsienio karinės informacijos ir komunikacijos centrui.

 2. Tadžikistane esantis 295-as PSYOPS dalinys Dušambėje, pavaldus Rytų karinei apygardai.

Pietų karinė apygarda (HQ Rostove prie Dono)

 1. 2140-as psichologinių operacijų padalinys (Rostovas prie Dono, karinis dalinys 03128) ir veikiausiai prie 22-osios Specialiųjų pajėgų brigados (GRU priklausomybė).

 2. Psichologinių operacijų vienetas prie 100-osios atskirosios žvalgybos brigados (Mozdoke, Šiaurės Osetija).

 3. Nuo 2015 metų šie pajėgumai pradėti vystyti ir Sevastopolyje, kariniame dalinyje 51330 prie Juodosios jūros laivyno 127-osios žvalgybos brigados.

Taktinis lygmuo ir patirtis Ukrainoje


Iš kai kurių šaltinių galima suprasti, kad PSYOPS būrys sudarytas iš Operatyvinių Psichologinių Operacijų Grupių (OPOG), o būrį sudaro keturios grupės, kuriose yra nuo 2 iki 4 karių. Taip pat turėtų būti ir būrio valdymo grupė.


Reikia pastebėti, kad šalia galvotojų yra ir darytojai. Kitaip sakant, konkrečios komandos su tam skirta technika, kuria operacijos rajone gamina aukštesnės vadovybės (pvz. OPOG ir aukštesnės) nurodytus produktus, transliuoja iš anksto parengtą produkciją arba garsiakalbių pagalba skleidžia priešą klaidinančius garsus (pvz. aviacijos, kovinės technikos judėjimo garsus).


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai
 1. Operatyvinė Psichologinių Operacijų Grupių (OPOG), veikiančių okupuotos Ukrainos teritorijoje, valdymas;

 2. Informacijos rinkimas ir jos apdorojimas (pvz. psichologinės ukrainiečių ir “separatistų” nuotaikų analizė);

 3. Informacinių ir psichologinių operacijų planavimas ir įgyvendinimas.

OPOG sudarytos iš 4 karių. Jų užduotys:

 1. Verbalinės propagandos skleidimas, taip pat “darbas” su vietiniais gyventojais (face to face);

 2. Propagandinių produktų ir kitokios informacijos platinimas (internetinėje erdvėje, siekiama išplatinti informaciją vietinėje žiniasklaidoje, vykdomas jungtinės informacinės ir kibernetinės operacijos);

 3. Propagandos grupių kūrimas ir koordinavimas konkrečiose vietovėse iš vietinių gyventojų;

 4. Asistavimas Rusijos žurnalistams, veikiantiems mūšio lauke arba konflikto zonoje;

 5. Informacijos rinkimas ir analizė, surinktos informacijos panaudojimas;

 6. Vietinių gyventojų nuotaikų ir psichologinės būsenos monitoringas.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Kadangi Psichologinės Operacijos yra sudėtinė dalis kitų vykdomų operacijų, reikėtų pažymėti ir kitus veikiančius pajėgumus tam tikslui:


“Žurnalistų” grupės (8–10 grupių), dirbančių Ukrainoje tiesiogiai su Rusijos informaciniais kanalais. Kiekvieną grupę sudaro 3–4 žmonės — žurnalistas, operatorius, vairuotojas ir, greičiausiai, apsauginis. Grupės tiek PSYOPS, tiek FSB “atstovų” yra paruošiamos diena prieš operaciją ir yra instruktuojamos, kaip ir ką turės nušviesti.


Tiek GRU, tiek FSB visoje Ukrainos teritorijoje (priklausomai nuo galimybių) vykdo ardomosios veiklos (sabotažas ir propaganda) veiksmus, pagrindinės užduotys:

 1. Diversinių propagandinių grupių kūrimas Ukrainos regionuose;

 2. Šių grupių treniravimas vykdyti propagandą;

 3. Šių grupių materialinis ir techninis aprūpinimas;

 4. Rengti ir organizuoti mitingus ir protestus, kuriuose būtų platinami PSYOPS produktai.

Rusijos kariuomenės Cyber pajėgumai (kurių pirminė užduotis — apsaugoti savo tinklus ir rengti priešiškoms pajėgoms kompiuterinių tinklų atakas) taip pat yra naudojami, siekiant vykdyti informacines bei psichologines operacijas Ukrainoje. Jie atsakingi už “IT” sprendimus — rengia ir prižiūri “separų” internetinių puslapių turinį, taip pat vykdo troll’ingo automatizavimą socialiniuose tinkluose ir bloguose.


Yra pranešimų, kad Rusijos karinių universitetų kadetai prisideda prie šio “darbo” turinio prasme.


Produktų pavyzdžiai


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Produktas skirtas psichologiniam vietinių gyventojų spaudimui, plačiau InformNapalm straipsnyje


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Žymusis PSYOPS plakatas “referendumo” agitacijai Kryme


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Aprūpinimas


Spausdintų produktų gamyba


PSYOPS pajėgumai naudoja mobilias produktų spausdinimo sistemas: BPK-63MKL, ATOF-97, kompleksas ЖУРНАЛИСТ (Žurnalistas), PTsT-07. Aiškus šių sistemų pavaldumas nėra aiškus, patys bandytume daryti prielaidą, kad PTsT-07 ir BPK-63MKL galimai ir galėtų būti tiesioginiame PSYOPS pavaldume, tačiau ATOF-97 ir kompleksas Žurnalistas greičiausiai yra aukštesnio lygmens remiantysis pajėgumas, kadangi šių priemonių poreikis gali būti daug platesnis (žemėlapių, aeronuotraukų ir t.t. spausdinimas), todėl tikėtina, kad šia įranga operuojantis personalas yra priskirtas kitoms žinyboms. Tačiau šito nežinome. Plačiau apie kiekvieną:


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

BPK-63MKL — mobili tipografijos (spausdinimo) stotis ant ratų, skirta taktinio lygmens paramai. Kartu vežiojasi dyzelinę elektros tiekimo generatorių ED16-T400–1VK. Komandą sudaro 4 žmonės:

 1. Vyresnysis operatorius. Turi būti bent su aukštesniuoju išsilavinimu, mokėti dirbti ir turėti patirties su inDesign, Photoshop ir kt., savarankiškai mokėti paruošti maketą, taip pat turi būti praėjęs mokymus darbui su lazeriniu pjaustymo aparatu.

 2. Palydovinės komunikacijos operatorius. Turi būti bent su aukštesniuoju išsilavinimu. Turi turėti patirties dirbant su maketavimo programomis, tačiau svarbiausia užduotis yra montuoti palydovines lėkštes ir užtikrinti ryšį, kad būtų galima gauti duomenis iš produkto “užsakovų”.

 3. Ofsetinės spaudos specialistas — darbui su didelių tiražų spausdinimo įranga.

 4. Vairuotojas — inžinierius. Turi žinoti naudojamos įrangos specifikacijas, mokėti jas taisyti, užtikrinti dyzelinio elektros generatoriaus darbą. Taip pat turi užtikrinti įrenginių tinkamus parametrus.

Automobilio “darbinės patalpos” sudarytos iš dviejų kompiuterių, lazerinio printerio su A3 galimybe, keletos ofseto spausdinimo įrangos (laikraščiams, skrajutėms), skanerio, ToughBook nešiojamo kompiuterio, skaitmeninio fotoaparato, palydovinės įrangos komplekto.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

PTsT-07


PTsT-07 — mobili spausdinimo stotis ant Ural-43203 bazės, skirta gaminti lauko brošiūras taktinėm sąlygom, žemėlapius, skrajutes ir kitą spausdintą medžiagą. Turima įranga susideda iš plačiaformačio ofseto, lazerinio printerio (nespalvoto), lazerinio printerio (spalvoto), skaitmeninio fotoaparato, mechaninio susegimo įrangos, laminavimo aparato, pjaustymo priemonių, bukletų lankstymo įrangos, kopijavimo įrangos (risograph’as), satelitinės sistemos, dyzelinio elektros generatoriaus.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

ATOF-97 — skirtas taktinėmis sąlygomis (arčiausiai fronto) tiek remti “produktais”, tiek ir draugiškus dalinius pvz. Žemėlapiais. Gali spausdinti laikraščius, bukletus, skrajutes, blankus, spalvotas brošiūras. Kartu vežiojasi ED60-T400–1RK dyzelinį elektros tiekimo generatorių. Komplekso komandą iš viso gali sudaryti 19 žmonių, iš kurių yra komandos:

 1. Maketavimo komanda — 6 operatoriai

 2. Ruloninės spaudos komanda — 3 operatoriai

 3. Skrajučių/bukletų/brošiūrų spausdinimo komanda — 3 operatoriai

 4. Knygrišybos ir paruošimo komanda — 5 operatoriai

 5. Apgyvendinimo modulio komanda — 2 operatoriai

ATOF-97 kompleksas sudarytas iš maketavimo vietos (4 kompiuteriai, lazerinis printeris su A3 spausdinimo galimybe, lazerinės ofsetinės įrangos (spausdina A2 ir A3 formatais), skanerio, palydovinės įrangos komplekto), ritininio spausdinimo vietos (spausdinti laikraščiams A2 formato, gali spausdinti nuo 6000 iki 12000 vienetų per valandą), skrajučių/bukletų/brošiūrų ir pan. spausdinimo vietos (nuo A5 iki A3 formato spauda, spausdinami ofsetu su galimybe pagaminti nuo 2500 iki 7500 vienetų per valandą) ir spausdinių paruošimo vietos (turi karpymo, lankstymo, susiuvimo ir pakavimo įrangos).


Į komplektą įeina ir poilsio konteineris KK6.2.30.1 (ant Ural-532161 bazės), kuriame sudarytos sąlygos ilsėtis 8 komplekso komandos nariams.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

ЖУРНАЛИСТ (Žurnalistas). Automatinis leidybos ir spausdinimo kompleksas. Panašus principas kaip ir ATOF-97. Sudarytas iš 5 modulių:

 1. Maketavimo sekcija

 2. Ruloninio spausdinimo (laikraščiams) sekcija (2ПОГ-60П spausdinimo mašina)

 3. Skrajučių, brošiūrų, nuotraukų ir pan. spausdinimo sekcija

 4. Paruošimo sekcija

 5. Poilsio sekcija (iki 8 žmonių).

Spausdintų produktų platinimas

 1. Propagandiniai sviediniai

Dažniausiai PSYOPS produktai oro pajėgumų pagalba tiesiog išmėtomi iš lėktuvų ar platinami fiziškai, tačiau yra ir kitokių priemonių, tokių kaip:


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Minosvaidžiai. Spausdintinei PSYOPS kampanijai pasitelkiami (tą, ką tos print stotys sukuria ir atspausdina) minosvaidžiai — 82 mm 53-A-832 ​​(A), 122 mm 3VA2 (3VA2D) ir 3VA4 (3VA4D) su 3A1 (3A1D) įdėklu, 122 mm iš raketinių kompleksų (Grad, Tornado-G) užtaisai 9M27D, 9M28D (minimalus nuotolis 1.65 km, maksimalus — 15.42 km).

 1. Propagandinės bombos (leafletbomb)


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Garso transliacijos


Siekiant auditoriją paveikti garsinėmis operacijomis, naudojamos specialios transporto priemonės su sumontuota garsine įranga.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

ZS-82 — BRDM-2 bazė. Turi 1000 W garso transliavimo sistemą, garsas siekia apie 6 km. Operatorius, kuris leidžia garsą, gali būti nutolęs iki pusės kilometro nuo automobilio. Pagal pranešimus, karo Rytų Ukrainoje pradžioje tokie automobiliai buvo išstatyti palei sieną ir imituodavo technikos judėjimo, orlaivių ar kitokius garsus.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

ZS-88 (ЗС-88 «Делитель») — BTR-80 bazė (GAZ-5903), mobili garso transliavimo stotis (balso, muzikos), galinti transliuoti per pagrindinę stotį, tiek ir išorines sistemas, transliuoti garsą per P-123M karinį radijo imtuvą. Senasis karinis magnetofonas VM-85K šiose instaliacijose naudojamas kaip garso šaltinis. Pagrindiniai uždaviniai:

 1. Užtikrinti galimybę daryti verbalinę propagandą civiliams ir priešiškoms pajėgoms

 2. Perduoti informaciją ir nurodymus savoms pajėgoms

Atstumai: naudojant 150 W iki 1.5 km, naudojant 1 kW — 5–6 km.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

ZS-96 — mobili garso stotis, sudaro 3 kariai. Garso pasiekiamumas — iki 7 km. Aktyvaus “darbo” laikas — iki dviejų valandų. Sistema aprūpinta meteorologiniu kompleksu, kuomet orų duomenys siunčiami į kompiuterį, kuris moduliuoja garsinį signalą. Įdomus momentas, teigiama, kad sumontuota įranga UPDZS-01.03 (УПДЗС-01.03) leidžia apytiksliai nustatyti akustinio transliacijos šaltinio vietą (azimutą, atstumą) iki 10 km.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

MZS-3 “griaustinis” (МЗС-83 “Гром” arba moshchnaya zvukoveshchatel’naya stantsiya) — MT-LBU bazė, galinga mobili stotis. Buvo naudota Afganistane. Galingumas 4500 W. Garso pasiekiamumas per pagrindinį garsiakalbį 7–9 km, per išorinį 2–2.5 km. Komandą sudaro 3 kariai. Galima leisti įrašytą garsą, leisti garsus iš radijo imtuvo, kalbėti per mikrofoną. Operatorius per laidą gali būti nutolęs iki pusės kilometro nuo automobilio.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Garso transliavimo stotis ZS-VS (ЗС-ВС) — gali būti montuojama ant AN-2, AN-28 lėktuvų, MI-2, MI-8T sraigtasparnių (teigiama, kad naudojant 1500 kW, pasiekiamumas iki 4 km). Panaudojimo pavyzdys.


Radijo ir TV transliacija


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

TV ir radijo transliavimo stotis MNITI (МНИТИ) — Skorpion-2M bazė. Taktinio lygmens informacinės paramos sistema skirta vaizdinės informacijos rinkimui, apdorojimui, transliavimui įvairiais kanalais HD formatu, taip pat TV laidų retransliavimui bei garsinės informacijos skleidimui. Be vaizdą ir garsą įrašančios, apdorojančios ir transliuojančios įrangos, komplektacijoje turi UAV su HD kamera.


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Stotis gali gauti vaizdinę informaciją (iš sraigtasparnio — 40 km), nuotolinių šaltinių (netoliese dirbančių wireless TV operatorių, į komplektą įeina dvi kameros) iki 1 km;

 1. Skleidžia skaitmeninį TV signalą 10 km,

 2. Skleidžia radijo signalą 15 km;

 3. Skleidžia garsą iki 1 km.

Tekstinių pranešimų siuntimas


Locked N’ Loaded: Rusijos PSYOPS pajėgumai

Rusijos Elektroninės Kovos pajėgumai veikia kartu su PSYOPS’u — turi galimybę siųsti SMS žinutes. Naudojama RB-341V Leer-3 sistema kartu su Orlan-10 dronu. Elektroninės Kovos pajėgumai taip pat prisideda, kai reikia įsiskverbti į “priešiškų pajėgų” komunikaciją ir užtransliuoti savas žinutes. EW, PSYOPS pajėgumai integruotai veikia su kinetiniais pajėgumais.

 

Išvados

 1. Rusija turi PSYOPS pajėgumus ir jiems skirtą infrastruktūrą tiek “civilinėse” institucijose, tiek kariuomenėje. RU karinis PSYOPS skirtas planuoti ir vykdyti pilką ir juodą PSYOPS, remiant operacijas ar aukštesnės vadovybės tikslus.

 2. Susidaro įspūdis, kad PSYOPS pajėgumai yra remiančioji Rusijos specialiųjų operacijų pajėgų dalis. RU SOP struktūra nėra aiški, ir panašu, kad susideda iš Tier1 pajėgumo, kurį remia ir papildo GRU spec. paskirties brigados, Oro desanto pajėgų 45 specialiosios paskirties brigada ir pan. Galimai PSYOPS pajėgumai yra viena iš šių remiančių grandžių, kadangi PSYOPS pajėgumų dislokacijos vieta yra Kubinka-2 (RU SOP vadavietė). Tuo pačiu ji gali remti ne tik tiesiogiai Tier1 pajėgumą, bet ir kitus su SOP susijusius padalinius ar aukštesnę vadovybę, pvz., karinę žvalgybą ar Rusijos vadovybę (pvz. Krymo aneksijos atveju). Tuo pačiu neatmestina, kad atskiri daliniai, tokie kaip Oro desanto pajėgų 45 specialiosios paskirties brigada, turi savo PSYOPS pajėgumus, kurie leidžia jiems išspręsti taktinius klausimus.

 3. Karinėse apygardose veikia dažniausiai prie žvalgybos ar oro desanto pajėgų priskirti PSYOPS vienetai. Baltijos šalių ir Lenkijos kryptimi veikia 324 atskirasis psichologinių operacijų vienetas, įsikūręs Kaliningrade. Šis pajėgumas pratybose dirba ir Baltarusijoje, tad galime nuspėti: jei Kremliui reikalai su Minsku paeis nelabai kaip, 324 bus pajungtas pilna apimti ir prieš šią valstybę.

 4. Imant karinius PSYOPS pajėgumus visos RF pajėgumų kontekste, jie yra gana menki. Čia reikėtų akcentuoti, kad jeigu viešai tos informacijos apie RF PSYOPS pajėgumus ir nėra daug, tai automatiškai nereiškia, kad tai yra kažkas itin slapto ar yra kažkoks didžiulis profesionalumas.

 5. Karas Ukrainoje parodė, kad RU PSYOPS veikia itin agresyviai, geba išnaudoti aktualijas ir įsisenėjusius gyventojų stereotipus. Kita vertus, pastebimas negebėjimas greitai prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir veiksmų šabloniškumas. Susidūrus su oponento stipria valia priešintis ir kritiniu mąstymu, RU PSYOPS efektyvumas menksta ir gali būti naudojamas prieš juos pačius (kaip pajuokos objektas).

 6. NATO ir RU PSYOPS strategija ir taikomos priemonės yra skirtingos. Panašu, jog karinis RU PSYOPS nesiekia ilgalaikių, toli einančių pasekmių, o sprendžia jiems iškeltas konkrečias užduotis konkrečioms operacijoms. Pvz., reikia užgrobti Krymą, ir tam metamos visos, bet kokios priemonės, kad tas tikslas būtų pasiektas (nes viršuje nepaglostys, jei susimausi).


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page