top of page

Nustatyti duomenys 15-os Rusijos karių, dalyvavusių agresijoje prieš Ukrainą


Nustatyti duomenys 15-os Rusijos karių, dalyvavusių agresijoje prieš Ukrainą

Tarptautinės žvalgybos bendruomenės „InformNapalm“ savanoriams stebint Rusijos socialinius tinklus, rasta naujų įrodymų, kad Rusijos Juodosios jūros laivyno 382-ojo atskirojo jūrų pėstininkų bataliono (toliau tekste AJPB) kariškiai dalyvavo užgrobiant Belbeko aerodromą, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 204-osios Sevastopolio taktinės aviacijos brigados būstinę, 50-ojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų priešlėktuvinės gynybos pulką, taip pat dalyvavo invazijoje į Čongaro kaimą, esantį Geničesko rajone, Ukrainos Chersono srityje.


Nuplėštos kaukės


Daugumoje nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuos žurnalistams pavyko padaryti per Krymo užgrobimo operacijos įvykius 2014 m., Rusijos „žalieji žmogeliukai“ dėvėjo kaukes ir buvo be skiriamųjų ženklų, o tai gerokai apsunkino jų atpažinimą. Rusijos karinė vadovybė suprato, kad daro karo nusikaltimą ir liepė vykdytojams rūpestingai maskuotis. Tačiau, laikui bėgant, dėka žvalgybos ir stebėjimo socialiniuose tinkluose, „InformNapalm“ savanoriai galėjo nuplėšti Rusijos karo nusikaltėlių kaukes, nustatyti jų tapatybę ir pateikti papildomų įrodymų apie dalyvavimą agresijoje prieš Ukrainą.


Nuotraukoje parodytas vienas iš asmenų, dalyvaujančių šiame OSINT tyrime. Kaukė kruopščiai paslėpė jį nuo žurnalistų ir pašalinių asmenų kamerų, tačiau nepaslėpė jo nuo savo paties fotokameros išmaniajame telefone.


Šiame OSINT tyrime nustatyti 13 Rusijos karių, dalyvavusių agresijoje prieš Ukrainą, duomenys, dar 2 kariai iš šio Rusijos Federacijos karinio dalinio taip pat buvo nustatyti „InformNapalm“ ankstesnio tyrimo metu. Bendroji informacija apie 152 Rusijos karius iš 382-ojo AJPB (karinis dalinys 45765) yra pateikiama infografikoje.


Išsamios OSINT tyrimo detalės


Pradinis OSINT tyrimo taškas buvo Rusijos jūrų pėstininkas iš 382-ojo AJPB Klimas Karabuklijanas. Išnagrinėję jo ir jo tarnybos draugų asmeninius puslapius socialiniuose tinkluose, mes nustatėme dar 12 Rusijos jūrų pėstininkų, kurie taip pat dalyvavo specialioje Krymo užgrobimo operacijoje. Išsamus sąrašas ir papildomi faktai pateikti žemiau.


  1. Karabuklijanas Klimas Maksimovičius, g. 1994 02 18, Sočyje, RF.Tarnybos kariuomenėje nuotraukos pasirodė figuranto nuotraukų albume 2013 m. liepos mėn. Jis tarnavo kulkosvaidininku 19-osios atskirosios motorizuotų šaulių brigados (karinis dalinys 20634, dislokacijos vieta – Vladikavkazas, Šiaurės Osetija) komendantinėje kuopoje.


2013 m. gruodžio mėn. Karabuklijanas pervestas į tarnybą 382-ajame Rusijos Juodosios jūros laivyno AJPB (karinis dalinys 45765). Jis įsikūręs Temriuko mieste, Krasnodaro srityje, ir yra 810-osios atskirosios jūrų brigados (karinio dalinys 13140), dislokacijos vieta – laikinai okupuotame Kryme, Sevastopolyje. Karabuklijanas apie tarnybą jūrų pėstininku parašė šioje nuotraukoje: „Jau esu jūreivis) Persikėliau į Temriuką, jūrų pėstininkai“.2014 m. vasario 23 d. jis paskelbė nuotrauką, pasirašydamas: „Lik sveika, Rusija“.Iš vėlesnių Karabuklijano puslapio įrašų ir nuotraukų paaiškėja, kodėl jis atsisveikino su Rusija ir kur jis išvyko.


2014 m. kovo 3 d. figurantas paskelbė įrašą: „Ukrainoje“.Kitoje jo profilio nuotraukoje buvo pastebėti lėktuvai:Mums pavyko atlikti geolokaciją vietovėje ir nustatyti fotografijos vietos koordinates: 44,685445, 33,566548. Tai Belbeko oro uostas, Sevastopolio mieste, okupuotame Kryme.Taip pat radome jo nuotrauką Ukrainos lėktuvo „MiG-29“ fone.Gegužę Rusijos okupantų dalinys, atlikęs užduotis, grįžo iš Ukrainos į Rusiją:2. K. Karabuklijano puslapiai, nuotraukos ir archyvai


https://ok.ru/profile/510213419372 (http://archive.vn/hTzej) http://archive.vn/GVruX http://archive.vn/7JUID

https://vk.com/id98663200 (http://archive.is/jQpr4)


3. Karmelavičius Antonas (lietuviška pavardė), g. 1995 02 15, Sočyje, RF.Paskelbė nuotrauką, padarytą laive KIL-158.


Apie tai, kad jūrų pėstininkai iš Rusijos į Ukrainą plukdomi šiuo laivu, rašėme ankstesniame tyrime, kuriame pateikėme Rusijos okupanto Aleksandro Udodovo duomenis. Čia pateikiamas Udodovo ir Karmelavičiaus nuotraukų, padarytų laive KIL-158, palyginimas:


Kita nuotrauka Ukrainos orlaivio L-39 fone:Kita nuotrauka Ukrainos orlaivio L-39 fone:

Lentelės su užrašu „204 Sevastopolio taktinės aviacijos brigada“ nuotrauka (ekrano kopija):Stendo su valstybiniais Ukrainos simboliais nuotrauka:


Nuotrauka šalia karinio dalinio A4515 štabo. Tai yra 204-oji Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sevastopolio taktinės aviacijos brigada. Prieš karą brigada buvo įsikūrusi Sevastopolyje (Belbeke):Prie Belbeko aerodromo Liubimovka kaime autoparko vartų:Nuotrauka su užrašu „Belbeke iškelta dar viena Rusijos vėliava“:Kita nuotrauka buvo padaryta Feodosijoje. Joje matome karinę techniką ir S-300 raketas. Prieš Rusijos invaziją Feodosijoje buvo įsikūręs 50-asis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų priešlėktuvinių raketų pulkas, kuriame buvo du S-300 raketų divizionai.Be to, už lango matome tą pačią techniką, o priekiniame plane įsibrovėliai užrašė savo pavardes:Krymo okupacijos medalio nuotrauka:4. A. Karmelavičiaus puslapiai, nuotraukos ir archyvai
5. Beliajevas Andrejus Aleksejevičius, gimęs 1994 12 28, gyvenamąsias vietas nurodė: Krasnodaro srities Labinsko rajono Zasovskaja kaimas, Krasnodaro srities miestas Tuapse, taip pat gali gyventi Labinsko mieste. Karinę tarnybą RF ginkluotosiose pajėgose jis atliko 2013–2014 m. Iš pradžių Maikope, paskui Temriuke.Paskelbė nuotrauką, padarytą prie Belbeko aerodromo vartų Liubimovka kaime:Kita nuotrauka taip pat buvo padaryta Belbeke. Kelias už okupanto nugaros veda į aerodromą:


*Esame dėkingi savo skaitytojams už pagalbą nustatant abiejų Rusijos okupanto Andrejaus Beliajevo albumo nuotraukų fotografavimo vietą.


6. A. Beliajevo puslapiai, nuotraukos ir archyvai


https://vk.com/id234823292 (http://archive.is/k6s5S)


7. Biriučkovas Egoras Ivanovičius, 1993 10 26, gimęs Rostaši kaime Saratovo srities Arkadako rajone.


Karinę tarnybą jis atliko 2012 m. Barnaule strateginės paskirties raketinėse pajėgose. 2013 metais jis pasirašė sutartį tarnauti 382-jame AJPB.

2014 m. kovo 1 d. jis paskelbė nuotrauką, padarytą laive KIL-158, su kuriuo 382-ojo AJPB jūrų pėstininkai buvo perkelti į Ukrainą:Jis taip pat paskelbė Kryme darytas nuotraukas:


Figuranto nuotrauka pasirašyta: „Belbek“

Biriučkovas taip pat paskelbė apdovanojimo pažymėjimo už medalį už Krymo okupaciją nuotrauką, kurią pasirašė Rusijos Juodosios jūros laivyno 810-osios jūrų pėstininkų brigados vadas pulkininkas V. Beliavskis (382-asis AJPB yra 810-osios JPB dalis). Skaitykite daugiau apie pulkininką V. Beliavskį mūsų ankstesniame tyrime.8. E. Biriučkovo puslapiai, nuotraukos ir archyvai

10. Cimeris Sergejus, gimęs 1993 10 23, socialinių tinklų puslapiuose nurodęs Krasnodaro ir Saratovo miestus savo gyvenamąją vieta.


Kaip ir kiti figurantai, Cimeris savo albume 2014 m. vasario 23 d. paskelbė laive padarytą nuotrauką:Toliau albume yra nuotraukos Kryme su atitinkamu užrašu:Čia už Cimerio nugaros yra užrašas Ukrainos vėliavos spalvų fone:11. S. Cimerio puslapiai, nuotraukos ir archyvai

12. Zabolotnikovas Denisas Aleksandrovičius, gimęs 1983 10 09, baigė vidurinę mokyklą Paigarma kaime Ruzaevskio rajone, Mordovijoje, RF. Ruzajevką nurodė savo gyvenamąją vieta.

Jis tarnavo 34091 kariniame dalinyje (386 -tas mokomasis motorizuotų šaulių pulkas, Kniaze-Volkonskoje kaimas, Chabarovsko srityje) ir 44922 kariniame dalinyje Anivoje (Sachalinas). 2013 m. rugpjūčio mėn. jis pradėjo tarnybą Juodosios jūros laivyne. 2014 m. vasario 23 d. jis paskelbė nuotrauką su geografine žyme Cemeskajos įlankoje (Rusijos Federacijos Krasnodaro sritis).


Trečias iš kairės yra Sergejus Cimeris, ketvirtas – Denisas Zabolotnikovas


Kita nuotrauka laive:Kelios nuotraukos iš Belbeko:
Prieš kitą nuotrauką norime priminti, kad 2014 m. kovo 7 d. „Chersonskije Vesti“ paskelbė straipsnį „Chersono sritis šiandien: Rusijos šarvuočių patrankos buvo nukreiptos į Ukrainos mokyklą“, kuriame buvo pranešta, kad rusų kariuomenė įžengė į kaimą ir pradėjo minuoti laukus. Kaimo gyventojai nustojo vaikus vesti į mokyklą, nes devynių rusų šarvuočių patrankos buvo nukreiptos tiesiai į kaimo centrą, kur yra mokykla. Protestuodami gyventojai ant savo namų iškėlė Ukrainos vėliavas ir reikalavo valdžios institucijų apsaugoti juos nuo Rusijos įsibrovėlių. Vienas iš šių įsibrovėlių tikriausiai buvo mūsų figurantas Zabolotnikovas, taip pat jo tarnybos draugai. Čia yra bendra karių nuotrauka su užrašu „Čongar“. Zabolotnikovas yra kraštinis dešinėje.Krymo okupacijos medalio pažymėjimo nuotrauka:15. D. Zabolotnikovo puslapiai, nuotraukos ir archyvai


https://vk.com/zabden (http://archive.vn/t5GDH) http://archive.vn/KaOF5 http://archive.vn/kOrRZ https://vk.com/id529542646 (http://archive.vn/78gsW) http://archive.vn/iHmnv http://archive.vn/y5duf

16. Lavruchinas Vladimiras, gimęs 1989 m. birželio 14 d., Sloviansk-na-Kubani, RF.2014 m. vasario 23 d. Lavruchinas paskelbė keletą laive padarytų nuotraukų:


Tai tas pats laivas KIL-158, kaip ir jo kolegų nuotraukoje:Toliau Lavruchino albume yra nuotraukos, darytos Ukrainoje. Sekančioje nuotraukoje rusų įsibrovėliai su ginklais rankose prie stendo su plakatu, raginančiu kovo 16 dieną „balsuoti teisingai“. Tai vadinamasis „referendumas“, kurį 2014 m. kovo 16 d. ginklu surengė Rusijos įsibrovėliai:Kita Lavruchino nuotrauka buvo padaryta Čongaro kaime, Geničesko rajone, Ukrainos Chersono srityje. Jis pasirašė savo nuotrauką: „Pasienyje! Čongaras “.Kitoje nuotraukoje, fone, matome stendą su reklama ukrainiečių kalba:Lavruchinas taip pat paskelbė nuotrauką su apdovanojimu, gautu už dalyvavimą specialioje Krymo užgrobimo operacijoje:Taip pat yra Lavruchinas paskelbė grupinę nuotrauka šalia „Ukrpočta“ filialo. Mūsų skaitytojams pavyko nustatyti, kad tai Sevastopolis.


Nuotraukoje iš kairės į dešinę mums jau žinomas Lavruchinas, Biriučkovas, taip pat dar du Rusijos kariai, apie kuriuos kalbėsime vėliau.17. V. Lavruchino puslapiai, nuotraukos ir archyvai


https://ok.ru/profile/446545053138 https://archive.is/Icxw4 https://archive.vn/mq758 https://archive.is/emNBQ https://vk.com/id218084066 https://archive.is/9Pqno https://archive.vn/113um https://archive.vn/I5T0918. Toliau pakalbėkime apie trečią asmenį, dalyvaujantį grupės nuotraukoje prie „Ukrpočta“ filialo.


Jis taip pat yra Sergejaus Cimerio albumo nuotraukose. Ant vieno iš jų antsiuvo perskaitėme pavadinimą: Kamaletdinovas.Kamaletdinovo socialinio tinklo profilis uždarytas.Bet 2015 m. jo puslapis buvo archyvuotas – https://archive.is/xqNvK, matyt kažkas jau tyrė Rusijos karo nusikaltėlio profilį. Tikriausiai Kamaletdinovas pastebėjo stebėjimą ir pakeitė savo duomenis: vietoj vardo Valerijus parašė „Kama“. Dėkojame nežinomam tyrėjui, jo dėka buvo išsaugotas tikrasis Rusijos okupanto vardas.Išnagrinėję visus turimus duomenis, mes nustatėme: aukščiau pateiktoje nuotraukoje Kamaletdinovas Valerijus, 1993 06 29, Dergači kaimas, Saratovo sritis, Rusijos Federacija.


19. Radome ir du ketvirtojo asmens, dalyvavusio grupinėje nuotraukoje prie „Ukrpočta“ filialo, socialinių tinklų puslapius. Vienas jų skirtas Sergejui Valerjevičiui, o kitas vadinamas „šlovinam savo“. Išstudijavę jo šeimos ratą, nustatėme pilną vardą – Sergejus Valerjevičius Popovas. Gimimo metai, tikriausiai, nuo 1985 iki 1989 m. (jo profilyje rasti klasiokai, gimę 1985 m., o jaunesnysis brolis Andrejus gimė 1989 m.).Mokėsi mokykloje Trudobelikovske, Krasnoarmeiski rajone, Krasnodaro srityje. Turi automobilį su valstybiniu numeriu Р409ХЕ93. Jo tėvas gyvena Slaviansk-na-Kubane.

Bandymas slėpti savo duomenis galbūt paaiškinamas tuo, kad figurantas tarnavo Rusijos okupuotoje Čečėnų Respublikoje Ičkerija. Kitą nuotrauką jis pasirašė taip: „Čia taip mus norėjo susprogdinti 10-ais metais Čečėnijoje“.


Tuo metu, kai 2014 m. vasario mėn. įvyko Rusijos išpuolis prieš Ukrainą, Popovas tarnavo pagal sutartį 382-ame AJPB. Čia jis yra 2014 m. vasario 23 d. Lavruchino albumo nuotraukoje, padarytoje laive, kuris įsibrovėlius gabeno į Krymą.Čia jis ir Lavruchinas stovi šalia plakato, raginančio „teisingai balsuoti“:Belbeke buvo padarytos šios dvi nuotraukos:


Prie šio lėktuvo nufotografuotas figurantas Antonas Karmelavičius pasirašė, kad tai Belbekas:


Palyginkime nuotraukas:20. S. Popovo puslapiai, nuotraukos ir archyvai21. Jakuninas Aleksandras, gimęs 1995 m. kovo 27 d., Belorečenskas, Rusijos Federacijos Krasnodaro sritis.


Paskelbė nuotrauką, padarytą Belbeko aerodrome Ukrainos žemėlapio, Ukrainos valstybės simbolių ir aerodromo informacinių stendų fone.


Įdomus Jakunino ir jo draugų pokalbis prie nuotraukos, padarytos Sevastopolio pajūryje. Šis pokalbis liudija, kad Krymo gyventojai nepritarė Rusijos invazijai:

“Jakuninas: Sevostopolyje

Šelestovas: Sevastopolis. Ar vietiniai gyventojai vis dar jaučiasi nuskriausti?

Jakuninas: ne … jie tik laukia mūsų išvažiavimo …

Zaiceva: eina jie visi subinėn !!!”A. Jakunino puslapiai, nuotraukos ir archyvai

11. Belovas Aleksandras, 1993 02 24, p. Soldato-Aleksandrovskoje, Sovetski rajonas, Stavropolio sritis, RF.


Karinę tarnybą RF ginkluotosiose pajėgose jis atliko 2013–2014 m. Tarnybą jis pradėjo 34-oje atskiroje motorizuotų šaulių brigadoje (kalnų), tada perėjo į tarnybą jūrų pėstininkuose:


2014 m. kovo 1 d. komentaruose po savo nuotrauka jis parašė, kad ruošiasi vykti Putino nurodymu į Krymą:

„Belovas: prezidentas sakė siųsti karius atkurti tvarką ir taip padėti Krymui

Lialinas: ar jūs į Sevastopolį?

Belovas: pirmiausia į Sevastopolį, o tada bus matyti

Chudiakovas: būkit pasiruošę tylėti – plepys yra dovana šnipui

Belovas: o kokia prasmė tylėti, ir taip visi žino! “A. Belovo puslapiai, nuotraukos ir archyvai12. Iljuščenko Stasas, gimęs 1994 m. birželio 16 d., Škurinskajos kaime, Kuščevsko rajone, Krasnodaro srityje, RF.


Karinę tarnybą jis pradėjo Maikope 33-oje atskirojoje kalnų motošaulių brigadoje. 2013 m. lapkričio mėn. jis perėjo tarnybą į 382-ąją AJPB Temriuke. 2014 m. kovo 2 d. jis parašė „Išvykau ilgam į užsienį“. Paklaustas, kur tiksliai, jis atsakė į Ukrainą:


Kovo 24 d. jis paskelbė „Užgrobėm“, o gegužę rašė apie savo grįžimą į Rusiją:


Kitoje nuotraukoje Iljuščenko yra centre, dešinėje – Aleksandras Belovas, jau žinomas mums, o kairėje – Ivanas Koniuchovas, kuris aprašomas žemiau.S. Iljuščenkos puslapiai, nuotraukos ir archyvai


13. Koniuchovas Ivanas, gimęs 1993 m. sausio 21 d., Nurodė gyvenamą vietą Kamensko-Šachtinskio ir Rostovo prie Dono miestuose.

Koniuchovas iš karto neišdrįso paskelbti savo dalyvavimo specialiojoje Krymo užgrobimo operacijoje fotografinių įrodymų, juos paskelbė tik 2014 m. gruodžio mėn., įskaitant nuotrauką su medaliu už Krymo okupaciją.


Iš kairės į dešinę šio tyrimo figurantai: Koniuchovas, Iljuščenko, Belovas


Taip pat Koniuchovas buvo nufotografuotas prie paminklo su užrašu „Karinės oro pajėgos. Aš tarnauju Ukrainos žmonėms!


Remiantis skaitytojų informacija, pažinusių šią vietą, ši nuotrauka, tikriausiai, buvo padaryta buvusio 168-ojo valstybinio aviacijos tyrimų centro (karinis dalinys A0156) teritorijoje. Štabas ir kai kurie jo padaliniai buvo įsikūrę Primorske, o pagrindinis oro uostas – Kirovske, Kryme.


I. Koniuchovo puslapiai, nuotraukos ir archyvaiInformaciją apie 382-ojo AJPB vadą pulkininką leitenantą Aleksandrą Viktorovičių Kartavkiną, kuriam vadovaujant jūrų pėstininkai dalyvavo specialioje Krymo užgrobimo operacijoje, skaitykite ankstesniame „InformNapalm“ tyrime.


Išvada


Mes atvirai kreipiamės į Ukrainos teisėsaugos institucijas su prašymu atlikti visus reikalingus procesinius veiksmus pagal Ukrainos ir tarptautinius įstatymus dėl įvardintų Rusijos karių – Rusijos agresijos prieš Ukrainą dalyvių.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page