top of page

Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Tarptautinės žvalgybos bendruomenės „InformNapalm“ savanoriai surinko naujų įrodymų apie dar 3 Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų karinių dalinių karius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą. Šiame OSINT tyrime paminėti faktai apie Rusijos karius iš Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno 382-ojo atskirojo jūrų pėstininkų batalioną (karinis dalinys 45765), Kaspijos laivyno 727-ojo jūrų pėstininkų batalioną (20264 karinis dalinys) ir 205-ojo Juodosios jūros laivyno pagalbinio laivų būrį (karinis dalinys 43535).


„InformNapalm“ OSINT tyrimų duomenų bazės atnaujinimas


Remiantis šio tyrimo rezultatais, bus atnaujinta ir išplėsta internetinė „InformNapalm“ duomenų bazė su Rusijos agresijos prieš Ukrainą įrodymais. Dabar joje yra medžiaga apie 99 Rusijos Federacijos karinius dalinius, kurių kariškiai dalyvavo kare prieš Ukrainą. Paskelbus šį tyrimą, į duomenų bazę bus įtraukti dar 3 kariniai daliniai ir duomenų bazė viršys 100 Rusijos Federacijos karinių vienetų. Tai unikaliausia pasaulyje atvira duomenų bazė su OSINT įrodymais apie Rusijos karinę agresiją. Duomenų bazę galima peržiūrėti ir platinti 6 kalbomis, o dauguma tyrimo publikacijų papildomai išversta į 10 pasaulio kalbų.


Pažymėtina, kad šį plataus masto kruopštų darbą atliko ir toliau atlieka savanoriai be vyriausybinių agentūrų ar institucijų paramos, taip pat be tarptautinių donorų finansavimo. Projektą savarankiškai įgyvendino savanoriai ir „InformNapalm“ skaitytojai.


Nurodytų RF ginkluotųjų pajėgų karinių dalinių kontekstas


Pažymėtina, kad šių 3 karinių dalinių kariškiai anksčiau taip pat pateko į „InformNapalm“ OSINT tyrimus, susijusius su Rusijos Federacijos veiksmais Sirijoje, tačiau nebuvo įtraukti į bendrą interaktyvią duomenų bazę, nes jų dalyvavimas agresijoje prieš Ukrainą nebuvo nustatytas ar patvirtintas. Pavyzdžiui, 727-osios jūrų pėstininkų brigados (20264 karinio dalinio) kariškius 2017 m. „InformNapalm“ pastebėjo vykdančius slaptas karines misijas Sirijos ir Turkijos pasienyje. O 2018 m. Sirijoje buvo pastebėtas buvęs karinio dalinio 20264 karys Muratas Jesalijevas, kur jis atliko kovines misijas kaip privačios karinės bendrovės (PKB)  „Vagner“  (GRU padalinio) samdinys. Anksčiau taip pat nustatyta, kad Rusijos Sirijos ekspedicijoje dalyvavo Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno 205-ojo pagalbinio laivų būrio (karinis dalinys 43535) laivai.


Naujojo OSINT tyrimo pradinis taškas


Mūsų naujo OSINT tyrimo pradžios taškas buvo Krymo okupacijos medalio nuotrauka, kurią Rusijos socialiniame tinkle paskelbė vartotojas, slapyvardžiu „Made in UssR“.


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Nuotraukų antraštė: „Gauta šiandien“


Akivaizdu, kad Rusijos okupantas, suprasdamas, kad dalyvavo karo nusikaltime, pasislėpė už slapyvardžio. Tačiau išnagrinėję jo ir draugų bei giminaičių puslapius nustatėme jo vardą ir pavardę bei tarnybos vietą.


Rusijos okupanto asmenybės identifikavimas


Po medalio nuotrauka yra Marina Udodova-Matvijenko komentaras: „Mes didžiuojamės savo sūnumi“. Tai tikriausiai figuranto motina. Aplankėme jos profilį ir pamaėme, kad Marina Udodova-Matvijenko paslėpė savo profilio turinį nuo pašalinių akių. Bet ji nepastebėjo, kad nuotraukų albumas liko viešai prieinamas.


Žemiau pateiktos nuotraukos ir komentarai padėjo mums papildyti informaciją, surinktą iš jos sūnaus okupanto profilio.


Figurantas buvo mobilizuotas karinei tarnybai 2013 m. birželio mėn., ką patvirtina įrašas: „Rytoj į Sevastopolį, jūrų pėstininkas“. Yra šio įrašo komentaras: “Sėkmės, Saša”. Taigi, figuranto vardas yra Aleksandras.


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Vardą patvirtina komentarai po motinos albumo nuotraukomis (1, 2, 3).


Artimųjų sąraše Aleksandras nurodė savo tėvą, jo puslapis socialiniame tinkle – Jevgenijus Maikopas (kur Maikopas, greičiausiai, yra jo gyvenamoji vieta). Tėvo puslapis uždaras, tačiau jo URL nurodo ne tik šio asmens vardą, bet ir pavardę – Jevgenijus Udodovas.


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Pavardę ir gyvenamąją vietą papildomai patvirtina Udodovų sūnaus apdovanojimo rašto nuotrauka, paskelbta motinos nuotraukų albume:


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Taigi, visas figuranto, apdovanoto už Krymo užgrobimo operaciją, vardas ir pavardė yra Aleksandras Evgenijevičius Udodovas, gimimo data: 1994 11 05, kilęs iš Maikopo miesto.


Nustatyta tarnybos vieta: 382-asis atskirasis jūrų pėstininkų batalionas


Kaip savo puslapyje rašė Udodovas, jis tarnavo Sevastopolyje kaip jūrų pėstininkas. 810-oji Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno atskira jūrų brigada yra įsikūrusi Sevastopolyje, todėl būtent joje mūsų kaltinamasis pradėjo savo karinę tarnybą.


Tačiau jau 2013 m. lapkričio mėn. jis komentaruose draugams pasakoja apie savo planus pasirašyti sutartį dėl tarnybos jūrų pėstininkų batalione Temriuko mieste. 2013 m. gruodžio mėn. po nuotrauka motina rašo apie sūnaus tarnybą naujoje vietoje.


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Po kelių dienų Udodovas paskelbia įrašą apie naują tarnybos vietą – 382-asis atskirasis jūrų pėstininkų batalionas.


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Juodosios jūros laivyno 382-asis atskirasis jūrų pėstininkų batalionas (karinis dalinys 45765)  yra įsikūręs Temriuko mieste, Krasnodaro srityje Azovo jūros pakrantėje. Tai yra 810-osios atskirosios jūrų brigados (karinis dalinys 13140) dalis. Taigi, Udodovas gavo medalį už Krymo okupaciją, jau vykdydamas kovines misijas 382-osios jūrų pėstininkų bataliono sudėtyje.


Jūrų pėstininkų perkėlimas iš Rusijos į Ukrainą laivu iš 205-ojo Rusijos Juodosios jūros laivyno pagalbinių laivų būrio


Krymo užgrobimo išvakarėse, 2014 m. Vasario 23 d., Udodovas paskelbė laive padarytą nuotrauką (ekrano kopija). Komentaruose jo paklausė: “Kur tu esi?”. “Mes plaukiame į Sevą dėžutėje”, – atsakė Udodovas (Sevas yra sutrumpintas Ukrainos miesto Sevastopolio pavadinimas).


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

„InformNapalm“ OSINT žvalgai nustatė laivą, kuris iš Rusijos į Krymą gabeno jūrų pėstininkus. Tai yra laivas KIL-158, jis yra Rusijos Federacijos Juodosios jūros 205-ojo pagalbinių laivų būrio (karinis dalinys 43535) sudėtyje, laikinai okupuotame Kryme, Sevastopolyje.


Čia matote KIL-158 nuotraukos iš syria.mil.ru palyginimą su Udodovo nuotrauka:


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

KIL tipo laivai naudojami bazėms ir uostams sutvarkyti, tvirtinimo inkarams, švartavimo statinėms ir molams įrengti, kabeliams kloti ir kitiems povandeniniams darbams, taip pat remonto darbams atlikti.


Tačiau, kaip matome, rusai tokius laivus naudoja ir slaptam personalo pervežimui, užgrobiant užsienio teritorijas. Tuo metu, kai prasidėjo ginkluota Rusijos agresija, 205-ojo pagalbinių laivų būrio vadas buvo atsargos 1-ojo rango kapitonas Sergejus Borisovičius Zinčenko, ką patvirtina 2013 m. gruodžio ir 2014 m. balandžio mėn. Rusijos žiniasklaidos publikacijos.


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Sergejus Zinčenko, nuotraukų šaltinis: leidinys „Flag Rodiny“ (išsaugotas pdf)


2014 metų balandžio pabaigoje Zinčenko buvo paskirtas į kitas pareigas – valstybinės įmonės „Krymo jūrų uostai“ generaliniu direktoriumi.


Nuo to laiko, kai 1989 m. laivas buvo priimtas iš laivų statytojų, KIL-158 vadas buvo 1-ojo rango kapitonas Nikolajus Vasiljevičius Perunas. 2014 m. rudenį, jam vadovaujant, KIL-158 iškėlė didįjį priešpovandeninį laivą „Očakov“, kurį okupantai paskandino, blokuodami Ukrainos laivus Donuzlavo ežero įlankoje, Krymo okupacijos operacijos metu.


Ukrainos karinių dalinių užgrobimas


2014 m. Kovo 16 d., vadinamojo „referendumo“ Kryme dieną, Udodovas paskelbė nuotrauką su užrašu „užėmėme aukštumą“ (originali nuotrauka). Šioje nuotraukoje okupantas nukreipia ginklą į žemiau esančius pastatus. Ši nuotrauka yra labai simbolinė. Tai aiškiai parodo rusų melą apie Ukrainos piliečių „taikų valios išreiškimą“ Kryme per vadinamąjį „referendumą“, kurį užpuolikai iš tikrųjų surengė ginklu:


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Pastaba: iki šiol mums nepavyko nustatyti tikslios šios nuotraukos geografinės vietos. Jei mūsų skaitytojai žino šią sritį, parašykite mums asmeninėmis žinutėmis mūsų puslapiuose „Facebook“ ar „Twitter“.


Ši nuotrauka iš Udodovo albumo buvo padaryta Ukrainos oro bazėje Novofedorovkoje, Ukrainos orlaivio „Be-12“ fone, koordinatės 45.086442, 33.579172 (ekrano kopija):


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Vieta Google Maps:


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Pasak motinos, nuo 2015 m. Udodovas turėjo seržanto laipsnį; nuo 2017 m. jis su šeima gyveno Temriuke.


A. Udodovo puslapio nuotraukos ir archyvai


https://ok.ru/profile/442795261047 (http://archive.is/7ky5z)


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą
Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

382-ojo atskirojo jūrų pėstininkų bataliono vadovybė


Ukrainos karinių dalinių užgrobimui vadovavo 382-ojo jūrų pėstininkų bataliono vadas pulkininkas leitenantas Aleksandras Viktorovičius Kartavkinas.


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

„Laisvės radijo“ straipsnyje „Kaip buvo užgrobta Kerčė: 2014 m. įvykių kronika“ visų pirma sakoma apie Ukrainos karinio dalinio A-0883 blokavimą, kuriame dalyvavo ir Kartavkinas:


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Tyrimai patvirtino, kad Kartavkinas taip pat buvo apdovanotas medaliu už Krymo okupaciją. 2016 m. parade Astrachanėje naujoje tarnybos vietoje (2015 m. Kartavkinas vadovavo jūrų pėstininkų 727-ajam batalionui (karinis dalinys 20264, Astrachanėje), jūrų pėstininkų dienos vaizdo įraše matome jį su medaliu už Krymo okupaciją [ išsaugotas vaizdo įrašas; ekrano kopijos ir nuotraukos: 1, 2, 3].


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą


Papildomas Ukrainos karinės prokuratūros duomenų patvirtinimas dėl 727-ojo jūrų pėstininkų bataliono dalyvavimo specialiojoje Krymo užgrobimo operacijoje


Studijuodami informaciją apie Aleksandrą Kartavkiną, radome vaizdo įrašą (vaizdo archyvas), kuriame 727-ojo jūrų pėstininkų bataliono 2-osios kuopos 3-iojo būrio vado pavaduotojas Ilšatas Fatchutdinovas taip pat buvo užfiksuotas su medaliu už Krymo okupaciją. Pažymėtina, kad 727-ąjį jūrų pėstininkų batalioną Ukrainos karinė prokuratūra įvardijo dalinių, dalyvavusių Krymo okupacijos operacijoje, sąraše.


Rasta informacija yra papildomas Ukrainos karinės prokuratūros duomenų patvirtinimas. Nes, išskyrus tekstinius liudijimus, anksčiau nebuvo paskelbta jokia nuotrauka ar vaizdo įrašas, patvirtinantis šio dalinio karinio personalo dalyvavimą Krymo avantiūroje.


Nustatyti nauji duomenys apie 3 Rusijos karinius dalinius, dalyvavusius agresijoje prieš Ukrainą

Nuotraukoje Ilšatas Fatchutdinovas su medaliu už Krymo okupaciją, šaltinis.


Išvados


Taigi, remdamiesi šio OSINT tyrimo rezultatais, į Rusijos agresijos duomenų bazę „InformNapalm“ įtraukti dar 3 RF ginkluotųjų pajėgų kariniai vienetai: 382-asis atskirasis jūrų pėstininkų batalionas, 727-asis atskiras jūrų pėstininkų batalionas, 205-asis Rusijos Juodosios jūros laivyno pagalbinių laivų būrys.


Mes taip pat kreipiamės į Ukrainos teisėsaugos institucijas su raginimu atlikti visus būtinus procesinius veiksmus, susijusius su nustatytais RF ginkluotųjų pajėgų kariais ir daliniais – vykstančios agresijos prieš Ukrainą dalyviais.


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page