top of page

„Zapad-2021“ pradžia ir Rusijos naikintuvų Su-30SM perkėlimas į Baltarusiją


Rugsėjo 10 dieną Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos poligonuose prasidėjo aktyvusis didelio masto karinių pratybų „Zapad-2021“ etapas. Remiantis oficialiais pareiškimais, pratybos vyks 14 karinių poligonų (devyni Rusijoje ir penki Baltarusijoje), taip pat Baltijos jūroje. Juose dalyvaus 200 tūkstančių karių, apie 760 vienetų technikos, 80 lėktuvų ir 15 laivų.


Rusijoje manevrai pagrinde vyks „Kirilovski“, „Strugi Krasnye“, „Mulino“, „Pogonovo“, „Chmeliovka“, „Pravdinsky“, „Dobrovolsky“, „Dorogobuž“, „Volsky“ poligonuose.


Ankstesnės pratybos iš „Zapad“ serijos vyko 2017 m. Vėlesniais metais Rusijos kariuomenė praktikavo savo strateginius veiksmus kituose Rusijos Federacijos regionuose: pratybose „Vostok-2018“, „Center-2019“ ir „Kavkaz-2020“. 2021 m. karinė Rusijos galia vėl buvo nukreipta į vakarus.


Manevrai „Zapad-2021“ yra ypatingi ir tuo, kad jie vyksta Baltarusijos politinės situacijos pablogėjimo ir nuolatinių Baltarusijos provokacijų pasienyje su Lietuva fone.


2021 metų pavasarį pasaulis stebėjo didelio masto Rusijos karinės technikos perkėlimą prie Ukrainos sienos ir vėl pradėjo kalbėti apie didelio masto ar dalinės invazijos riziką. Buvo pažymėta, kad ši invazija gali paveikti ne tik du rytinius Ukrainos regionus, kuriuose nuo 2014 m. balandžio mėn. Rusijos Federacija jau vykdo hibridinį karą, bet ir kitas sritis, visų pirma, jos gali būti nukreiptos į pietų ir (arba) į šiaurės Ukrainą. Galimi iššūkiai vykdant manevrus „Zapad-2021“ yra susiję ne tik su Ukraina, bet ir su bendra NATO šalių saugumo sistema.Manevrų pradžia ir susijusios su jais rizikos


2021 m. rugsėjo 8 d. Baltarusijos Respublikos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų lėktuvai „Su-30SM“ atvyko į Baranovičių aerodromą, kad suformuotų Baltarusijos ir Rusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų bendrąjį mokymo centrą.Nuotrauka iš oficialaus Baltarusijos Respublikos gynybos ministerijos kanalo. 2021 m. rugsėjo 8 d.

2015 metais tarptautinė savanorių bendruomenė „InformNapalm“ atkreipė dėmesį į pavojų, kad Baltarusijoje gali atsirasti placdarmas RF aviacijos ir kosmoso pajėgoms. 2016 m. šio placdarmo kūrimas buvo sustabdytas, tačiau 2021 m. kovo 5 d. jis vėl atnaujintas: Maskvoje Baltarusijos Respublikos gynybos ministras generolas leitenantas Viktoras Chreninas ir Rusijos Federacijos gynybos ministras armijos generolas Sergejus Šoigu, aptarė Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos strateginės partnerystės programos 2021–2025 m. įgyvendinimą ir sutiko suformuoti tris mokomuosius-kovinius centrus.2021 m. rugsėjo 10 d. vaizdo įrašas iš oficialaus Rusijos Federacijos gynybos ministerijos kanalo. Dislokacijos vieta nenurodyta, tačiau vaizdo įraše galite pamatyti tą patį orlaivio borto numerį, kaip ir ankstesniuose Baltarusijos gynybos ministerijos pranešimuose apie perdislokavimą.


„InformNapalm“ pastaba: daugiafunkcinis naikintuvas „Su-30SM“ su borto numeriu 57 (raudonas), registracijos numeris RF-81768, pradėtas eksploatuoti 14-osios gvardijos naikintuvų aviacijos pulke 2018 metais. Nuolatinė dislokacijos vieta: Kurskas. 2021 m. rugsėjo 8 d. jis buvo perdislokuotas ir rugsėjo 10 d. pradėjo kovinį budėjimą Baltarusijos Respublikos Baranovičių oro bazėje.


Baltarusijos Respublika


2021 m. birželio 28 d. tarptautinės bendruomenės „InformNapalm“ baltarusiška redakcija paskelbė savo OSINT tyrimą. Ji atskleidė, kad, remiantis suplanuotų konkursų, skirtų kariniams kroviniams vežti iš Rusijos Federacijos, analize, manevrai „Vakarai-2021“ turėtų apimti beveik visą Baltarusijos teritoriją.


Rugsėjo 10 d. Baltarusijos Respublikos gynybos ministerija oficialiai paskelbė, kad manevrai vyks 230-ame „Obuzo-Lesnovski“ poligone, 174-oji oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų poligone „Voznesenski“, 210-jame aviacijos poligonas „Ružanski“ ir poligone “Brestski“.2021 m. rugsėjo 10 d. Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų 76-osios gvardijos oro desanto pajėgų šturmo divizijos personalas (karinis dalinys 07264), dalyvaujantis pratybose „Zapad-2021“, buvo perkeltas į 230-ąjį „Obuzo-Lesnovski“ poligoną.


Tarptautinės savanorių bendruomenės „InformNapalm“ OSINT tyrimų bazėje yra surinkta daugybę įrodymų apie 76 -osios oro desanto šturmo divizijos padalinių dalyvavimą agresijoje prieš Gruziją, Ukrainos Krymo užgrobime ir karo veiksmuose Rytų Ukrainoje. Visų pirma dokumentuota, kad „Černomorneftegaz“ naftos platformas 2014 metais užėmė 104-ojo oro desanto pulko desantininkai iš 76-osios oro desanto pajėgų divizijos. „InformNapalm“ savanoriai taip pat rinko duomenis apie 76-osios divizijos vadus, kurie buvo apdovanoti už dalyvavimą agresijoje prieš Ukrainą ir Gruziją.

Išvados


Aktyvus karinių manevrų „Zapad-2021“ etapas tik prasidėjo, tačiau jau dabar būtina atsižvelgti į riziką dėl galimos hibridinės agresijos tiek prieš Ukrainą, tiek prieš NATO šalis. Rusijos pratybos numato ne tik karinius manevrus sausumoje ir jūroje, bet ir informacinį komponentą. Pavyzdžiui, rugsėjo 7–9 dienomis „InformNapalm“ savanoriai stebėjo, kad Ukrainos pietuose pradedama tipiška Rusijos informacinė ir psichologinė operacija.


Taip pat prieš tai vyko informacinės operacijos Baltarusijos dirbtinai sukeltos migracijos krizės Lietuvos pasienyje fone.


Karinė agresija šiuolaikiniuose hibridiniuose karuose ir konfliktuose, kuriuos Rusija vykdo įvairiose pasaulio dalyse, yra jos informacinės agresijos tęsinys. Pirma, Rusijos informacijos ir psichologinių operacijų padaliniai sukuria palankias sąlygas karinėms užduotims atlikti, o paskui pasirodo samdiniai ar kariai be atpažinimo ženklų, bet su šiuolaikine Rusijos ginkluote. Todėl nepaprastai svarbu stebėti ne tik karių judėjimą, bet ir informacinių atakų protrūkius žiniasklaidoje ir elektroninėje erdvėje.


Rusijos karinis-politinis Baltarusijos perėmimas taip pat spartėja prisidengiant šiomis didelio masto karinėmis pratybomis. Baltarusijoje sukuriamas Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų placdarmas, o Rusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai, aktyviai dalyvavę Krymo operacijoje ir hibridinėje agresijoje Rytų Ukrainoje, vykdo žvalgybą ir mokymus.


Skaitykite kitus straipsnius:


Comentarios


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page