top of page

„Rosgvardija“ treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijoje


„Rosgvardija“ treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijoje

Specialieji „Rosgvardijos“ daliniai treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijos teritorijoje. Tai vyksta nesiliaujančių masinių protestų fone.


Anot Baltarusijos Respublikos gynybos ministerijos šaltinių, Baltarusijos teritorijoje buvo surengtas tarpžinybinis šaudymo iš karinių ginklų turnyras.


Konkursas vyko tarp Baltarusijos ir Rusijos specialiųjų pajėgų dalinių. Jų surengimo priežastis buvo Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų kovos su terorizmu dalinio „Almaz“ 30-metis.


Turnyras, kurį surengė „Almaz“, vyko Minsko garnizono „Volovščina“ karinių dalinių mokymo centro teritorijoje.


Primename, kad, remiantis ekspertų bendruomenės liudijimu, 2020 m. rugpjūčio 10 d. karys, nušovęs  taikų protestuotoją Aleksandrą Taraikovskį, gali būti tiesiogiai susijęs su „Almaz“.


„Rosgvardija“ treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijoje

Aleksandras Taraikovskis, akimirka prieš mirtį nuo specialiųjų pajėgų kareivio kulkos, 2020 m. Rugpjūčio 10 d. / Associated Press


Turnyro metu pirmiausia buvo praktikuojamas snaiperių porų darbas, blokuojant ir naikinant neteisėtas ginkluotas grupes. Svarbiu pratybų elementu buvo šaudymas tamsiu paros metu.


Nustatyta, kad iš Rusijos Federacijos varžybose dalyvavo specialus greitojo reagavimo padalinys „Rys“ (Lūšis) ir 604-asis specialiosios paskirties centras „Vitiaz“ (Karžygys). Abu šie specialiųjų pajėgų daliniai, atsižvelgiant į organizacinę struktūrą, yra Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos Nacionalinės gvardijos pajėgų („Rosgvardija“) federalinės tarnybos dalis.


„Rosgvardija“ treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijoje

Rusijos vidaus reikalų ministerijos vadovybė  būrį „Rys“ dažnai vadina Rusijos specialiųjų pajėgų elitu.


Iš Baltarusijos pusės turnyre dalyvavo dvi Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų kariuomenės grupės (5-oji atskirųjų specialiųjų operacijų brigada ir 33-iasis atskirasis specialiųjų pajėgų būrys), KGB grupė „A“, Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės dalinys SOBR ir Valstybės sienos komiteto padalinys, greičiausiai OSAM (atskirasis aktyvių priemonių būrys).


„Rosgvardija“ treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijoje

Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministras Jurijus Karajevas įteikia diplomą „Rosgvardijos“ specialiųjų pajėgų būrio „Rys“ kariui, 2020 m. spalio mėn. / rg.ru


Baltarusijos Respublikos saugumo tarnybų atstovai glaudžiai bendradarbiauja su Rusijos daliniais, kurie tiesiogiai dalyvavo karinėje agresijoje prieš Ukrainą.


Yra žinoma, kad Rusija naudoja specialias „Rosgvardijos“ pajėgas, kad sustiprintų savo karinį buvimą laikinai okupuotoje Ukrainos Donecko ir Luhansko regionų teritorijoje.


Pasak Ukrainos gynybos ministerijos pagrindinio žvalgybos direktorato (GUR), 2016 metų gegužę „Rys“ daliniui buvo pavesta atvykti į okupuotą Luhansko srities teritoriją, siekiant padidinti spaudimą Luhansko teroristų vadovo Igorio Plotnickio nusikalstamai aplinkai ir sustabdyti jo banditų grupuočių veiklą, taip pat taip pat išlaikyti Kremliaus kontroliuojamų lyderių veiksmų kontrolę.


„Rosgvardija“ treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijoje

„Rosgvardijos“ specialiųjų pajėgų dalinio „Rys“ kovotojas / warweapons.ru


Taip pat, remiantis Ukrainos gynybos ministerijos pagrindinio žvalgybos direktorato duomenimis, vykdant kitą rotaciją 2016 m. rugsėjo mėn. į okupuotos teritorijos gyvenvietę Jasinavataja, Donecko sritis iš Balašichos miesto (Maskvos sritis), atvyko 604-ojo specialiosios paskirties cento  „Vitiaz“ kariai.


Be to,  „Vitiaz“ kariai aktyviai dalyvavo Ukrainos Krymo užgrobimo operacijoje.


„Rosgvardija“ treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijoje

604-ojo specialiosios paskirties centro  „Vitiaz“ kariai


Yra žinoma, kad „Rys“ aktyviai dalyvauja bendrose Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO, rus. ОДКБ) karinėse pratybose, kurios vyksta šios organizacijos valstybių narių teritorijoje.


Šiuo metu jungtinis „Rosgvardijos“ dalinys yra dislokuotas Baltarusijos teritorijoje, prisidengus dalyvavimu KSSO štabo pratybose „Nesunaikinama brolija 2020“.


„Rosgvardija“ treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijoje

Pratybų „Nesunaikinama brolija 2020“ atidarymas „Losvido“ poligone Vitebsko srityje, 2020 m. spalio 12 d. / dfnc.ru


Reikia pažymėti, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas rugpjūtį po slaptų derybų su Lukašenkos režimu pirmąją masinių protestų savaitę paskelbė apie savo pasirengimą panaudoti Baltarusijos teritorijoje suformuotą „Rosgvardijos“ kovotojų rezervą.


Akivaizdu, kad tai gali rodyti Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos aukščiausios karinės-politinės vadovybės koordinuotus veiksmus, siekiant jėga nuslopinti taikius protestus Baltarusijoje.


„Rosgvardija“ treniruojasi vykdyti kovines operacijas Baltarusijoje

Nuotrauka: warweapons.ru


Galima teigti, kad aktyvių protestų Baltarusijoje metu „Rosgvardijos“ kovotojų buvimas, prisidengiant dalyvavimu įvairiose varžybose ir karinėse pratybose, Baltarusijos teritorijoje yra reguliarus ir vykdomas rotacijos principu.


Neatmetama galimybė, kad „Rosgvardijos“ specialiųjų pajėgų kariai Baltarusijoje gali dalyvauti Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos operacijose prieš taikių protestų dalyvius. Taip pat nereikėtų atmesti galimybės organizuoti provokacijas, siekiant destabilizuoti socialinę ir politinę situaciją, taip pat eskaluojant konfrontaciją Baltarusijoje.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page