top of page

Rusijos Federacija šiurkščiai pažeidžia paliaubų sąlygas: užfiksuoti minosvaidžiai


Rusijos Federacija šiurkščiai pažeidžia paliaubų sąlygas: užfiksuoti minosvaidžiai

Tarptautinės žvalgybos bendruomenės „InformNapalm“ savanoriai iš savo šaltinių gavo dar vieną vizualų patvirtinimą, kad Rusijos okupacinės pajėgos Donbase grubiai pažeidė Minsko susitarimus. Tai momentinė nuotrauka iš uždaros ESBO stebėjimo misijos ataskaitos dalies, kurioje nurodoma, kad 2 minosvaidžiai 2B14 „Podnos“ 82 mm yra tik 2 km nuo kontaktinės linijos šalia Veselohorivka kaimo, Luhansko srityje. Prisiminkime, kad pagal 2015 m. vasario 12 d. Minsko susitarimų įgyvendinimo priemonių rinkinio priedą tokios ginklų rūšys turėtų būti perdislokuotos didesniu nei 15 km atstumu nuo kontaktinės linijos.


Rusijos Federacija šiurkščiai pažeidžia paliaubų sąlygas: užfiksuoti minosvaidžiai

Įdomu ir tai, kad 2020 m. rugsėjo 24 d. ESBO stebėjimo misijos ataskaitos Nr. 228/2020 tekstinėje dalyje, informacija apie dviejų 82 mm minosvaidžių fiksavimą rugsėjo 21 d. buvo šiek tiek neteisinga.


Ataskaitoje buvo nurodyta kita gyvenvietė – Nadarovka, esanti keliais kilometrais toliau nuo kontaktinės linijos. Taip pat buvo nurodyta, kad užfiksuotas 1 minosvaidis 2B14 „Podnos“ ir 1 minosvaidis 2B9 „Vasiliok“ 82 mm. Maksimalus 2B14 „Podnos“ minosvaidžio šūvio nuotolis yra 3,1 – 3,9 km (priklausomai nuo minų tipo), greitašauda yra 24 minos be taikymo korekcijos arba 15 – su taikymo korekcija.


Minosvaidžio 2B9 „Vasiliok“ greitašauda yra 100–120 minų per minutę ir maksimalus šūvio nuotolis – 4270 metrų.


Gali būti, kad tekstinėje ataskaitos dalyje pateikta informacija buvo patikslinta arba sąmoningai iškraipyta, kad atviroje ataskaitos dalyje nebūtų atskleistas šiurkštus Rusijos okupacinių pajėgų pažeidimas, kuris buvo akivaizdus iš turimų nuotraukų, padarytų iš bepiločių. Be to, nuoroda į gyvenvietę, esančią šiek tiek toliau nuo kontaktinės linijos, gali klaidinti dėl pavojaus lygio, kurį kelia šios rūšies ginklai, esantys tik 2 km nuo kontaktinės linijos, t.y. ar jie gali būti taikomi (ar yra naudojami) Ukrainos pozicijoms apšaudyti.


Rusijos Federacija šiurkščiai pažeidžia paliaubų sąlygas: užfiksuoti minosvaidžiai


Kam naudingi iškraipymai viešoje ESBO ataskaitų dalyje?


Primename, kad tarptautinė savanorių bendruomenė „InformNapalm“ viešojoje erdvėje ne kartą kėlė klausimus dėl Rusijos Federacijos piliečių, kurie yra ESBO stebėjimo misijos nariai. Rusija iš tikrųjų yra konflikto šalis: ji tęsia agresiją prieš Ukrainą Donbaso srityje, taip pat vykdo Ukrainos Krymo okupaciją, tačiau tuo pačiu metu dešimtys rusų ar jų sąjungininkų nuolat yra ESBO misijoje ir nėra nė vieno ukrainiečio. 2020 m. rugsėjo mėn. tarp ESBO stebėtojų Donbase buvo 39 Rusijos Federacijos ir 5 Baltarusijos piliečiai. Rusijos Federacijos piliečiai, priklausantys ESBO misijai, taip pat ne kartą pateko į skandalus, dėl jų bendradarbiavimo su ginkluotomis hibridinės Rusijos armijos formuotėmis Donbase.


Per konsultacinius nevyriausybinių organizacijų atstovų susitikimus su Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos taryba, „InformNapalm“ savanoriai taip pat viešai kreipėsi į tarybos sekretorių Oleksijų Danilovą, kad jis tarptautiniu lygmeniu iškeltų klausimą dėl Rusijos piliečių, kaip šalies agresoriaus įtakos agentų, pašalinimo iš ESBO misijos stebėtojų Donbase. Tačiau šie kreipimaisi nerado palaikymo, nes Rusija moka įmokas ESBO, o ESBO visi sprendimai priimami bendru sutarimu. Tai sukuria tam tikras absurdiškas sąlygas, kai agresorius faktiškai kontroliuoja ir daro įtaką tarptautinėms institucijoms, blokuoja sprendimus, ar sušvelnina jų formuluotę, įvardinant Rusijos Federaciją konflikto šalimi. Galbūt, atsižvelgiant į šią liūdną patirtį, tiek ESBO, tiek JT turėtų peržiūrėti sprendimų priėmimo mechanizmus, kad teisinės kolizijos netaptų šalies agresorės įtakos instrumentu.


UPD


Šių Rusijos okupacinių pajėgų minosvaidžių buvimo vietos koordinatės yra ties linija tarp dviejų gyvenviečių Veselohorivka ir Nadarovka 48.461591, 38.425495. Atsižvelgiant į tai, kad ESBO misijos ataskaitos pateikiamos kasdien, tikėtina, kad uždaroje savaitinių ataskaitų dalyje, kurioje yra nuotraukų iš bepiločių, jau yra gauta išsamesnė informacija apie minosvaidžių tipus ir jų atstumus nuo kontaktinės linijos.


Rusijos Federacija šiurkščiai pažeidžia paliaubų sąlygas: užfiksuoti minosvaidžiai

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page