top of page

Rusijos karinė ataka Čekijos teritorijoje: detalės, implikacijos ir tolimesni veiksmai
Straipsnis paruoštas European Values Center for Security Policy (Saugumo Politikos Centras “Europinės Vertybės”). Autoriai: Kremlin Watch Team. Saugumo Politikos Centras “Europinės Vertybės” yra nevyriausybinis, nepartinis institutas, ginantis laisvę ir suverenitetą. Centras saugo liberaliąją demokratiją, teisinę viršenybę ir transatlantinį Čekijos aljansą. Padeda apginti Europą, ypatingai nuo piktybinės Rusijos, Kinijos ir islamo ekstremistų įtakos.

 

Šeštadienį, 2021-ųjų balandžio 17-ąją, Čekijos ministras pirmininkas Andrej Babiš ir laikinasis Užsienio reikalų ministras Jan Hamáček sušaukė spaudos konferenciją tam, kad pranešti, jog Rusijos karinė žvalgybos tarnyba GRU dalyvavo 2014 m. Čekijos šaudmenų sandėlyje įvykusiame sprogime Vrbětice miestelyje. Reaguodama į tai, Čekija iš Rusijos ambasados Prahoje išsiuntė 18 Rusijos žvalgybos pareigūnų.

 

Kas įvyko Vrbětice 2014-ais


2014-ais, sprogimų serija nusiaubė šaudmenų sandėlį Vrbětice miestelyje rytinėje Čekijos dalyje.  Pirmasis 2014 m. spalio 16 d. sprogimas ir po jo kilęs gaisras sunaikino sandėlį, kuriame buvo 58 tonos šaudmenų. Per sprogimą žuvo du civiliai. Antrasis 2014 m. gruodžio 3 d. įvykęs sprogimas sunaikino dar 98 tonas medžiagos. Abu sandėlius iš Čekijos armijos išsinuomojo privati bendrovė „Imex Group“ iš Ostravos.


GRU įsitraukimas pasak čekų saugumo institucijas


Žurnalas Respekt pranešė, jog 2014 m. spalio 13-ąją, du GRU karininkai iš 29155 dalinio „Aeroflot“ skrido iš Maskvos į Prahą. Jie išvyko 2014 m. spalio 16 d. Į Austriją ir paskui išskrido į Maskvą. Abu jie naudojo GRU išduotus pasus su padirbtais vardais: Ruslanas Boširovas (tikrasis vardas: Anatolijus Čepiga) ir Aleksandras Petrovas (tikrasis vardas: Aleksandras Miškinas). Abu šie pasai vėliau buvo naudojami įvažiavimui į Jungtinę Karalystę bandant nunuodyti Sergejų Skripalį ir jo dukterį.


Pasų nuskenuotos kopijos, pateiktos norint patekti į Čekijos Respubliką / Foto: BBC


Du GRU žvalgybos pareigūnai apsimetė šaudmenų sandėlio, kuris randasi Vrbětice, lankytojais. Jie užsiregistravo el. paštu be metaduomenų ir su padirbtais pasais, kurie skyrėsi nuo tų, kurie buvo naudojami įvažiuojant į Čekiją. Jie gavo įvažiavimo korteles į sandėlį 2014 m. spalio 13–17 d. laikotarpiui. Pirmasis sprogimas įvyko spalio 16 d., 9:25.


Čekijos saugumo tarnybų šaltiniai patvirtino, kad du GRU pareigūnus lydėjo kitas to paties padalinio pareigūnas. Pasak „Bellingcat“, į Čekiją tuo pačiu metu atvyko dar keli 21955 padalinio nariai, įskaitant jų valdymo komandą. „Belingcat“ kartu su žurnalu „Respekt“ tvirtina, kad operacijoje dalyvavo mažiausiai šeši GRU žvalgybos pareigūnai. Vėliau tiek Miškinas, ir Čepiga 2014 m. pabaigoje arba 2015 m. pradžioje buvo apdovanoti Vladimiru Putinu „Rusijos herojų“ titulais.


Pasak Čekijos policijos, ginklai iš sandėlio buvo perkelti, kad jų vizito metu jie būtų parduoti Bulgarijos ginklų prekeiviui. Vėliau tie ginklai turėjo būti parduoti Ukrainos armijai. Šaltiniai teigia, kad bulgarų ginklų pardavėjas buvo Emilianas Gebrevas, kurį GRU bandė nužudyti 2015 metais Sofijoje. Žiniasklaida spėja, kad kai kurie sunaikinti ginklai galiausiai gali būti parduoti Ukrainai ar Sirijai. Čekijos policija mano, kad šaudmenų sprogimai turėjo įvykti už Čekijos teritorijos ribų, tačiau kažkas nepavyko.


Policijos tyrimas buvo sustabdytas 2015 m., tačiau atnaujintas 2018 m., kai GRU pareigūnai, naudodami tuos pačius padirbtus pasus, bandė nužudyti Sergejų Skripalį Jungtinėje Karalystėje. 2021 m. balandžio 17 d. Čekijos policija pradėjo dviejų GRU pareigūnų paiešką.


Generalinis prokuroras Pavelas Zemanas pirmadienį, 2021 m. Balandžio 19 d., pareiškė, kad teisėsaugos institucijos dirba ties versija, kad išpuolio Vrbětice taikinys buvo medžiaga, kuri buvo skirta transportuoti į Bulgariją ir esą sprogimai neturėjo įvykti Čekijoje. Jis taip pat patvirtino, kad sprogimo dieną sandėlyje buvo užsiregistravę du žmonės, kurie naudojo suklastotą Moldovos ir Tadžikistano piliečių tapatybę. Du žmonės atvyko į Čekiją naudodamiesi Rusijos viršelio dokumentais ir apsistojo Prahoje ir Ostravoje. Remiantis kriminalistiniais tyrimais, jie buvo identifikuoti su Solsberio užpuolikais.


Rusijos atakos pobūdis


Anksčiau apibendrinti faktai aiškiai rodo, kad Rusijos Federacija įvykdė karinę ataką Čekijos Respublikos teritorijoje. Du (galima ir daugiau) kaltininkai yra Rusijos žvalgybos tarnybos pavaldžios karinės žvalgybos tarnybos GRU pareigūnai.


Rusijos propagandistai remia GRU valstybinius teroristus.


Čekijos Respublikos atsakas


2021 m. balandžio 17 d., šeštadienį, Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas ir laikinasis Užsienio reikalų ministras Janas Hamáčekas paskelbė, kad 18 Rusijos žvalgybos pareigūnų, įsikūrusių Čekijoje, kuriems taikoma diplomatinė priedanga ir kurie yra susiję su šiuo įvykiu, bus išsiųsti per 48 valandas. Konkrečiai bus išsiųsti civilinės žvalgybos agentūros (SVR) ir karinės žvalgybos agentūros (GRU) žvalgybos pareigūnai. Incidentas buvo lyginamas su bandymu nužudyti Sergejų Skripalį 2018 m.

Reaguodama į 18 Rusijos žvalgybos pareigūnų, turinčių diplomatinę priedangą, išsiuntimą, Rusijos Federacija asimetriškai iš Rusijos išsiuntė 20 Čekijos diplomatų, įskaitant ambasadoriaus pavaduotoją. Jie gavo tik 24 valandas išvykti iš šalies.


Pirmadienį, 2021 m. balandžio 19 d., po ES užsienio reikalų tarybos posėdžio, Užsienio reikalų ministras Janas Hamáčekas pareiškė, kad jis paprašė ES valstybių narių išreikšti solidarumą su Čekijos atliktu Rusijos diplomatų išsiuntimu, tačiau ES Vyriausiasis įgaliotinis Užsienio reikalams Josepas Borellas pasakė, kad Čekija neprašė iš anksto koordinuoto atsako.


2021 m. balandžio 19 d. pirmadienio spaudos konferencijoje ministras pirmininkas Andrejus Babišas sakė, kad incidentas nėra valstybės terorizmo aktas. Šį pareiškimą greitai perėmė Rusijos ruporai, įskaitant valstybės remiamą RT kanalą. Vėliau jis atsiribojo nuo savo pareiškimo ir atsiprašė už jį.


Teisiniu požiūriu operacija iš tikrųjų negali būti laikoma teroro aktu pagal Čekijos įstatymus. Tačiau šios diskusijos tik atitraukia dėmesį nuo tikrosios problemos, kad Rusijos karinės žvalgybos pareigūnai NATO valstybės narės teritorijoje surengė karinę ataką, kurios metu žuvo du Čekijos piliečiai, todėl smarkiai pakenkė Čekijos Respublikos suverenitetui.


Dėl įvairių priežasčių tyrimas taip pat turėtų būti sutelktas į klausimus, koks buvo strateginis atakos tikslas ir ketinimas, tačiau tai, kad Rusijos Federacija karinę ataką Čekijos Respublikos teritorijoje laikė tinkama priemone bet kokiam tikslui pasiekti, yra absoliučiai nepriimtina.


Senato saugumo komitetas patvirtino nutarimo dėl šio incidento projektą, kuriame jie palaiko 18 Rusijos žvalgybos pareigūnų išsiuntimą ir 20 Čekijos diplomatų išsiuntimą laiko eskalavimu iš Rusijos pusės. Nutarimo projekte Senato saugumo komitetas paragino vyriausybę paprašyti Čekijos partnerių ir sąjungininkų iš ES ir NATO paramos, nutraukti Čekijos Respublikos ir Rusijos Federacijos draugystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir nesikreipti į Rusijos Federacijos organus pagalbos rengiantis statyti atominę elektrinę ar kitus ypatingos svarbos infrastruktūros elementus. Senatas turės patvirtinti sprendimo projektą trečiadienį, 2021 m. balandžio 21 d.


Rusijos Federacija surengė karinę ataką Čekijos Respublikos teritorijoje, taigi ir NATO bei ES valstybės narės teritorijoje.


Sprogimas sunaikino atokią amunicijos saugyklą, esančią viename Čekijos miške / Foto: BBC


Čekijos prezidentas sistemingai spaudžia Čekijos vyriausybę pakviesti Rusijos valstybinę įmonę „Rosatom“ dalyvauti konkurse dėl antrojo reaktoriaus statybų Dukovany elektrinėje. Tikimasi, kad naujausi įvykiai sukels didelį visuomenės spaudimą pašalinti „Rosatom“ iš konkurso.


2021 m. Balandžio 21 d., trečiadienį, Čekijos policija sulaikė daugiau nei 10 Čekijos piliečių, kurie dirbo vadovaujant GRU. Daugelis jų keliavo į Donbasą, kad įsitrauktų į terorizmą prieš Ukrainą. Tai rodo, kad Rusija Čekijos teritorijoje suorganizavo čekų teroristų tinklą.


Čekijos-Rusijos diplomatinė priešprieša skaičiais


Saugumo Politikos Centras “Europinės Vertybės” paprašė Čekijos užsienio reikalų ministerijos pateikti informaciją apie oficialius Čekijos ir Rusijos diplomatinių atstovų skaičius 2021 m. balandžio 20 d.:

 1. Čekijos diplomatinis personalas Rusijos teritorijoje prieš išsiuntimą: 58 (26 diplomatai, 32 techninio personalo nariai)

 2. Rusija išsiuntė 20 čekų (16 diplomatų ir 4 techninio personalo narius) = 34% Čekijos diplomatinių darbuotojų buvo išsiųsti namo.

 3. Čekijos diplomatinis personalas Rusijos teritorijoje po išsiuntimo: 38 (10 diplomatų, 28 techninio personalo nariai)

 4. Mes neskaičiuojame vietinių darbuotojų (Rusijos piliečių, dirbančių Čekijos diplomatinėse pareigybėse Rusijos teritorijoje), nes jie neturi diplomatinio imuniteto ir negali būti diplomatiškai išsiųsti iš Rusijos teritorijos.

Palyginimui:

 1. Rusijos diplomatinis personalas Čekijos teritorijoje prieš išsiuntimą: 129 (48 diplomatai, 81 techninio personalo narys)

 2. Čekija išsiuntė 18 SVR ir GRU pareigūnų (14 diplomatų ir 4 techninio personalo narių) = 14% Rusijos diplomatinio personalo buvo išsiųsta namo

 3. Rusijos diplomatinis personalas Čekijos teritorijoje po išsiuntimo: 111 (34 diplomatai, 77 techninio personalo nariai, įskaitant konsulatus)

Čekija iš savo teritorijos išsiuntė 14% Rusijos diplomatinių darbuotojų (18 asmenų iš 129 žmonių), atsakydama į tai Rusija iš savo teritorijos išsiuntė 34% Čekijos diplomatinių darbuotojų (20 asmenų iš 58).


IŠ VISO: Rusija dabar turi 2,9 karto daugiau asmenų, turinčių diplomatinį imunitetą Čekijoje, nei Čekija – Rusijoje (111: 38). Prieš tai jo buvo 2,2 karto daugiau (129: 58), todėl skirtumas išaugo Rusijos naudai.

DIPLOMATAI: Rusija dabar Čekijoje turi 3,4 karto daugiau diplomatų nei Čekija Rusijoje (34:10). Prieš tai jo buvo 1,8 karto daugiau (48:26), todėl skirtumas beveik padvigubėjo Rusijos naudai.


TECHNINIS PERSONALAS SU DIPLOMATINIU IMUNITETU: Rusijoje dabar yra 2,8 karto daugiau techninio personalo, turinčio diplomatinį imunitetą Čekijoje, nei Čekija – Rusijoje (77:28). Prieš tai jo buvo 2,5 karto daugiau (81:32), todėl skirtumas išaugo Rusijos naudai.


REZULTATAS: Nėra pariteto. Rusija dabar turi trigubai didesnį diplomatinį atstovavimą Čekijoje.

Remiantis aukščiau apibendrintais faktais, Saugumo Politikos Centras “Europinės Vertybės” rekomenduoja atlikti šiuos veiksmus:

 1. Koordinuotas NATO ir ES atsakas. Čekija turėtų veiksmingai naudotis naryste NATO ir ES. Čekijos ambasadorius NATO Jakubas Landovský jau patvirtino, kad Čekija paprašys surengti specialų Šiaurės Atlanto tarybos posėdį, kuriame būtų aptarta pirmoji galimybė. Čekija turėtų paprašyti savo sąjungininkų imtis bendrų veiksmų reaguojant į agresyvius Rusijos Federacijos veiksmus. Idealus rezultatas būtų sinchronizuotas Rusijos žvalgybos pareigūnų išsiuntimas iš sąjungininkų, panašiai kaip po 2018 m. Solsberio išpuolio. Čekija taip pat turėtų informuoti savo partnerius ES ir paraginti juos imtis tvirtų koordinuotų veiksmų.

 2. Rusijos žvalgybos pareigūnų, turinčių diplomatinę priedangą, išsiuntimas. Bendradarbiaudama su sąjungininkais, Čekijos vyriausybė turėtų išsiųsti visus Rusijos diplomatinius darbuotojus iš Čekijos teritorijos, išskyrus Rusijos ambasadorių. Rusijos Federacija reaguotų panašiai, o vėliau abipusis diplomatinis atstovavimas būtų kuriamas tokia pačia proporcija. Šiandien Rusijos Federacija turi beveik dvigubai daugiau darbuotojų Čekijoje nei Čekija Rusijoje. Visos Rusijos diplomatinės misijos Čekijoje išsiuntimas sutrikdys daugumą esamų Rusijos žvalgybos tinklų, todėl tai būtų naudinga Čekijos Respublikos saugumui. Kai Jungtinė Karalystė 1971 m. Išmetė 105 sovietų žvalgybos pareigūnus, šis veiksmas dešimtmečius paralyžiavo sovietų žvalgybos veiklą.

 3. Neįtraukti „Rosatom“ į konkursą dėl naujo branduolinio reaktoriaus Dukovany atominėje elektrinėje statybų. Pramonės ir prekybos ministras Karelis Havlíčekas sekmadienį, 2021 m. balandžio 18 d., pareiškė, kad Čekija atims Rusijos bendrovei „Rosatom“ galimybę dalyvauti konkurse dėl Dukovany atominės elektrinės užbaigimo jau artimiausiomis dienomis. Galiausiai per 2021 m. balandžio 19 d. spaudos konferenciją jis teigė, kad Čekija „Rosatom“ kompanijai nesiųs saugumo klausimyno, todėl jos dalyvavimas konkurse yra mažiau tikėtinas, bet ne neįmanomas. Vyriausybė turėtų tęsti pradinį ieškinį ir nutraukti kai kurių vyriausybės narių bei Čekijos prezidento Milošo Zemano bandymus įtraukti „Rosatom“.

 4. Baigti manipuliacinius bandymus įsigyti ir naudoti neregistruotą Rusijos vakciną „Sputnik V“.

 5. Baigti neveikiančius Čekijos-Rusijos konsiliumus. Pasak Prezidento kanceliarijos užsienio departamento direktoriaus Rudolfo Jindráko, naujos GRU dalyvavimo sprogimuose išvados turės įtakos Čekijos ir Rusijos konsiliumams, tačiau dar nėra aišku, ar šie konsiliumai baigsis visiškai . Šis neįprastas formatas prasidėjo 2020 m., siekiant pagerinti jau blogėjančius Čekijos Respublikos ir Rusijos santykius, tačiau praktiškai jie tarnavo kaip Potemkino kaimas be realaus turinio ir be Rusijos pusės susidomėjimo konstruktyviai bendrauti su Čekija.

 6. Įvertinti Rusijos ir prokremliškų grupių veiklą. Čekijos saugumo institucijos turėtų įvertinti visų Rusijos ir prokremliškų grupių bei judėjimų veiklą Čekijos Respublikoje, siekiant sumažinti jų įtaką Rusijos dezinformacijos operacijoms. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti Čekijos, kaip Rusijos pinigų plovimo mašinos, veikimui.

 


InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page