top of page

Rusijos Veiksmų Eigos Variantai (VEV’ai)

Locked N’ Loaded sulaukia klausimų ar, kada ir kaip prasidės naujas eskalacijos etapas Rusijos ir Ukrainos kare. Galime tik pasikartoti, kad krištolinio rutulio neturime ir į Kremliaus sprendimų priėmėjų galvas neįlįsime. Tuo labiau, kad dirbame tik su viešai prieinamais duomenimis, tad mūsų vertinimai gali būti paviršutiniški. Kita vertus, ir iš viešai prieinamos informacijos galima susidaryti įspūdį apie galimas karinių operacijų kryptis, jei konvencinė ataka įvyktų. Tai nereiškia, kad ji įvyks.


Rusijos Federacijos kariai Baltarusijos teritorijoje atvykę tariamiems mokymams / Šaltinis tellerreport.com/new.fox-24.com

 

Tęsiame draugystę su mūsų bendraminčiais Lietuvoje – Locked N’ Loaded partizanais. Publikuojame Locked N’ Loaded apžvalgą apie galimus Rusijos Federacijos konvencinių veiksmų eigos variantus Ukrainoje.

 

Kariuomenėje visi planuoja, svarsto įvairius variantus, Jūsų prašymu, tai darome ir mes. Tai vadinama priešo veiksmų eigos variantų (PVEV) vertinimu. Tai galimas priešo veiksmų algoritmas, nustatomas, atsižvelgiant į jo turimus tikėtinus uždavinius, pajėgumą, resursus ir moralę. Ar tas vertinimas teisingas, paaiškėja per mūšį, jeigu jis įvyksta.


Pabandykime tai atlikti ir pažiūrėti, kokias Rusija turėtų opcijas, kurios būtų palankiausios jai.


Tikslas: pasilikti Ukrainą Rusijos įtakos zonoje su perspektyva keisti jos geopolitinę orientaciją.


Casus belli: Rusijos įvykdyta provokacija (pvz.: false flag operation), kuria karo iniciatore pateikiama Ukraina. Tokią galimybę Vakariečių žvalgybos viešai jau įvardino kaip labai realią.


Vertinimo kriterijai: karinė žala Ukrainai, politinė žala Ukrainai, karinė žala Rusijai, politinė žala Rusijai, galimybė pasiekti tikslą. Teigiamas rezultatas Kremliui vertinamas nuo 1 iki 4. (1 — mažiausiai teigiamas, 4 — labiausiai teigiamas)


„Jugoslaviškas“ PVEV


1999 m. NATO sudaužė Jugoslavijos kariuomenę iš oro, antžeminės operacijos neprireikė. Nors Rusija visada šį karą pateikia, kaip Vakarų agresyvumo („užpuolė niekuo nekaltus brolius slavus“) ir nemokėjimo kariauti („pabijojo atvirame mūšyje susitikti“) pavyzdį, tačiau patys tokį kariavimo būdą iš dalies išbandė Sirijoje. Ten didžiąją Rusijos operacinio pajėgumo dalį sudarė oro pajėgos.

Jugoslaviškas VEV


Karinė žala Ukrainai


Aplink Ukrainą yra sutelktos didelės artilerijos, žemė — žemė raketų „Iskander“, aviacijos pajėgos. Atlikti „jugoslaviško“ tipo operaciją įgalintų ir sąlyginai silpna Ukrainos oro ir priešraketinė gynyba. Smūgiai į gynybos mazgus, karinę infrastruktūrą, strateginius objektus, turėtų efektą Ukrainos ekonomikai ir gynybai. Gal toje šviesoje ir DNR/LNR pajėgos pajudėtų priekin ir pabandytų pasiekti taktinių laimėjimų, pvz.: stumtelti frontą į Vakarus aplink Donecką (Marinka, Pokrovskas). Vertinama 2 balais.


Politinė žala Ukrainai


Tokio pobūdžio ataka atneštų didelius ekonominius nuostolius, kas reikštų suirutę šalies viduje. Politinė padėtis Ukrainoje ir dabar nėra stabili, o ką jau kalbėti apie situaciją po plataus masto oro/raketų/netiesioginės ugnies apšaudymų. Neabejotinai atsirastų senos ir naujos politikos žvaigždės, kurias badytų išnaudoti Rusija. Kita vertus, tokia ataka be sausumos pajėgų panaudojimo sutelktų visuomenę, Ukraina turėtų didžiulį Vakarų valstybių palaikymą (diplomatinį, karinį, ekonominį). Ilgoje perspektyvoje tai atpirktų minėtą suirutę. Vertinama 1 balu.


Karinė nauda Rusijai


Tokio VEV atveju karinė žala būtų minimali. Pirmiausia tai būtų ekonominiai nuostoliai (šaudmenys, degalai, prarasta technika). Neatmestina, kad Rusija netektų ir gyvosios jėgos (numušti pilotai, ypač sraigtasparnių, žuvę/paimti į nelaisvę ugnies koreguotojai, spec. paskirties grupės, ieškančios taikinių ir pan.), tačiau su šiais nuostoliais Rusija galėtų susitaikyti. Atsižvelgiat į tai, kad užsitęsus tokiai operacijai ir plečiantis humanitarinei krizei, atskiros Vakarų šalys imtų svarstyti apie priešlėktuvinės gynybos perdavimą, Rusija siektų šią operacija užbaigti per maksimaliai trumpą laikotarpį. Vertinama 4 balais.


Politinė nauda Rusijai


Jei pralaimėtos diplomatinės kovos su Vakarais akivaizdoje Kremlius norėtų atsitraukti išsaugodamas „pacano“ reputaciją (pirmiausia — šalies viduje) tokia distancinė operacija būtų patogus būdas. Tuo labiau, kad tokiu būdu vidaus auditorijai tai galima būtų parduoti, kaip Kremliaus pergalę. Tuo pačiu galima spėti, kad toks Rusijos agresijos aktas susilauktų mažiausiai prieštaravimų Vakaruose ir silpniausias sankcijas iš visų trijų galimų PVEV. Kita vertus, atsirastų galimybė savo piliečiams ir visam pasauliui skelbti apie aukšto lygio Rusijos kariuomenę, kuri tikslus pasiekia naudodama itin modernią ginkluotę ir preciziškai taiklią amuniciją, kai išvengiama civilių aukų. Vertinama 3 balais


Galimybė pasiekti tikslą


Mažai tikėtina, kad tokios ribotos operacijos metu būtų įmanoma pasiekti deklaruojamą Ukrainos transatlantinės krypties pokytį, kadangi Rusija be sausumos invazijos (tik smūgiais iš oro ir pan.) neprivers Ukrainos sėsti prie derybų stalo ir kapituliuoti. Vertinama 1 balu.


„Sakartveliškas“ PVEV


2008 m. Rusijos įvykdyta agresija prieš Sakartvelą buvo pristatyta kaip siekis „priversti Sakartvelą žengti taikos keliu“. Operacine prasme kovos veiksmai peržengė separatistinių Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijas ir vyko kituose Sakartvelo regionuose. Tačiau Rusija, įvykdžiusi karinę operaciją, atsitraukė į išeities pozicijas motyvuodama tuo, kad pasiekė karinę pergalę prieš agresorių, t. y. Sakartvelą. Teritorijas, kurias prarado Sakartvelas, formaliai kontroliavo separatistai, ne „taikioji“ Rusija. Atsitraukdama Rusija pripažino „nuskriaustas“ separatistines Respublikas, įsteigė ten savo bazes.


Sakartveliškas VEV


Karinė žala Ukrainai


Rusija gali įvykdyti ribotą karinę operaciją vienoje kryptyje, pvz.: prieš „puolimui pasirengusias banderovcų ordas“ kontakto linijoje su DNR, Rostovo prie Dono grupuotei smūgiuojant Pokrovsko (Donecko sritis) kryptimi, o vėliau išvystant puolimą link Zaporožės ar Kramatorsko (dešiniojo flango apsauga — pajėgų atkirtimas prieš apsupant ir blokuojant Mariupolį, kairiojo flango apsauga remiant DNR pajėgų puolimą kontakto linijoje Horlivkos — Debalcevės ruože). Potencialiai tai galėtų turėti ženklios įtakos Ukrainos pajėgoms kontakto su DNR/LNR linijoje, kadangi smūgiuojama būtų į Jungtinių pajėgų kairįjį flangą ir į užnugarį, bei potencialiai į gynybos gilumą. Neatmestina, kad ukrainiečiams tektų formuoti naują gynybos liniją Vakaruose, tačiau tam trukdytų nukreipiamieji Rusijos smūgiai kituose fronto ruožuose. Aišku, reikia neužmiršti, kad ukrainiečiai stovi keliomis gynybos linijomis, todėl esmė stipriu smūgiu prasiveržti bent vienoje gynybos linijos vietoje, norint suardyti tam tikrą dalį linijos ir priversti atitraukti kitus padalinius, gelbėjant juos nuo apėjimo. — Vertinama 3 balais.


Politinė žala Ukrainai


Pasiekus taktinių laimėjimų „atsilaisvinusios“ teritorijos perduodamos DNR, Rusijos Dūma pripažintų DNR ir LNR bei oficialiai įkurtų ten Rusijos karines bazes. Tai paskatintų patriotiškai nusiteikusius asmenis, karo veteranus vėl masiškai burti savanorių batalionus ir tik nuo Ukrainos valdžios veiksmų priklausytų, kur jie imtų rinktis — Kijeve ar prie fronto linijos. Vertinama 2 balais.


Karinė nauda Rusijai


RF tikslas nebūtų teritorijos užėmimas, o noras pasiekti karinę pergalę prieš Ukrainos pajėgas operacijos rajone. Rusijai nereikėtų galvoti išlaikyti teritoriją, bet visgi tokios operacijos metu neišvengiamai būtų patirta gyvosios jėgos nuostolių. Tuo pačiu suprantant, kad ukrainiečiai taip pat neatmeta tokio pobūdžio puolimo tikimybės, atsirastų galimybė Rusijos pajėgų puolimui įstrigti ar pajėgoms patekti į apsupimą. Vertinama 3 balais.


Politinė nauda Rusijai


Tai turėtų neigiamos įtakos ne tik karių moralei, tačiau ir Kremliaus reputacijai šalies viduje. Galima būti tikriems, kad nors tokia operacija, kai formaliai Rusija neužgrobė teritorijų, Vakaruose galėtų būti vertinama kaip mažesnis blogis (ypač tose šalyse kurios nori taip matyti), tačiau visgi JAV, JK ir kitos šalys įvestų reikšmingas sankcijas Kremliaus režimui. Vertinama 2 balais.


Galimybė pasiekti tikslą


Su tokio pobūdžio operacija Rusija dar labiau komplikuotų Ukrainos galimybes tapti NATO ir ES nare, tačiau sprendimas dėl euroatlantinės integracijos vis dar priklausytų nuo Ukrainos, kadangi nepaisant sunkios būklės didžioji dalis resursų ir suvereniteto vis dar priklausytų jai. Kiek susilpnėjusi Ukraina nepasiduotų Rusijos įtakoms, čia jau kitas klausimas. Vertinama 2 balais.


„Prancūziškas“ PVEV


1940 m. nacių Vokietija sutriuškino Prancūziją, tačiau neturėjo pakankamai resursų okupuoti visos šalies. Todėl buvo įkurtas koloborantų Viši režimas pietinėje šalies dalyje, kuris vykdė nacių Vokietijos nubrėžtą politiką (arba bent jai neprieštaravo). Šiuo metu aplink Ukrainą sutelktos pajėgos, taip pat oro desanto, spec. pajėgų padaliniai ir oro pajėgų vienetai, galintys greitai prisijungti iš nuolatinių dislokacijos vietų, gali pasiekti karinę pergalę, tačiau užimti visos valstybės, o tuo labiau ją laikyti okupuotą, neturi pakankamai resursų. Tad “prancūziškas” PVEV vertintinas kaip blogiausias Ukrainai šiuo metu scenarijus.


Prancūziškas VEV


Karinė žala Ukrainai


Pagal vietovės analizę, remiančioji puolimo ašis galėtų būti Kurachovas — Novomykolaivka (Zaporožės sritis) su tikslu atkirsti Ukrainos pajėgas ties Oechovu. Pagrindinė puolimo ašis galėtų eiti Mariupolis — Berdianskas, su tikslu susijungti su padaliniais iš Krymo ties Melitopoliu. Tikėtinas ir jūrų desanto puolimas iš Azovo jūros, kuomet ukrainiečių pajėgos šiame operacijų rajone jau būtų sukaustytos. Miestai iš karto nebūtų imami, paliekant juos 2–3 ešalonų vienetams. Dniepras būtų natūrali gamtinė kliūtis, kuri taptų atakos riba, su sąlyga, kad pavyktų išvystyti sėkmę. Teritorijos nuo Zoporožės (miesto neimant) į pietus palei Dniepro upę. Paprastai sakant sujungus DNR/LNR su Krymu būtų pasiekta tai, kas Rusijai nepavyko 2014–2015 m. RF aviacija/raketos ir artilerija, sausumos pajėgos Ukrainos šiaurėje ir rytuose (įskaitant DNR/LNR) vykdytų ribotas operacijas su tikslu sukaustyti Ukrainos pajėgas ir neleisti joms efektyviai reaguoti į susidariusią padėtį. Sėkmės atveju, Ukrainos pajėgoms tektų keltis į dešinįjį (vakarinį) Dniepro krantą, Rusijos pusė kontroliuotų teritoriją nuo Krymo iki Dniepro. Neatmestina, kad saugodami pajėgas, ukrainiečiai atsitrauktų ir užimtu greitą gynybinę liniją Dniepras — Pavlogradas — Slavianskas- Severodonetskas. Vertinama 3 balais.


Politinė žala Ukrainai


Tikėtina, kad dešiniakrantė Ukraina patirtų masinį apšaudymą, kas sukeltų ekonominę ir humanitarinę krizę. Beveik neabejotina, kad kristų Vyriausybė, Kijeve prasidėtų masinės protesto/nepaklusnumo akcijos (Rusijos inspiruotos ir savarankiškos), įvairaus masto provokacijos, atsirastų bandymai jėga užimti valdžią. Tikėtina, kad valdžią Ukrainoje paimtų prorusiškos jėgos, atsirastų prielaidos ginkluotiems susidūrimams tarp prorusiškų ir proukrainietiškų jėgų dešiniakrantėje Ukrainoje. Vertinama 4 balais.


Karinė nauda Rusijai


Nepaisant pranašumo ugnies galioje, manevriniuose vienetuose ir galimybėje pasitelkti rezervą, Rusijai būtų grėsmė pasiekti tik dalį taktinių tikslų, arba apskritai įstrigti ir svarstyti atsitraukimo planą. Realybė tokia, kad sujungti Krymą ir Donbasą yra pakankamai akivaizdi galimybė ir bene vienintelis racionalus Rusijos siekis (ką duotų pabandymas apsupti Charkovą, ar tuo labiau Kijevą?). Tačiau šią opciją mato ir ukrainiečiai, tad labai tikėtina, kad jai ruošiasi. Tad, kas tikėtina lauktų Rusijos, tai ne tik aršus pasipriešinimas (t.y. dideli nuostoliai), taip pat prišaudyti, inžineriškai paruošti kovos rajonai ir kontratakų galimybė. Tuo labiau, kad vietovė pietų Ukrainoje nėra itin dėkinga puolimui. Vien ko vertas kalvų apsuptas 400 tūkstančių gyventojų turintis Mariupolis, lomos, kalvos, tad jei ir pavyktų Rusijos sumanymas, jis puolantiesiems galėtų kainuoti itin brangiai karine prasme. Tuo labiau, jei būtų siekiama šią teritoriją išlaikyti, tektų susitaikyti su nuolatine konfrontacija su Ukraina bei potencialiu partizaniniu karu okupuotoje teritorijoje. Vertinama 2 balais.


Politinė nauda Rusijai


Didelių RF karinių nuostoliai vestų prie socialinių įtampų šalyje, nepasitenkinimo. Maža to, Rusija patirtų didžiules ekonomines problemas. Pirmiausia, karas kainuoja, t.y. tektų išlaikyti ne tik okupacines pajėgas, bet ir rūpintis okupuotais regionais. Visų antra, tokia operacija iššauktų griežčiausią NATO ekonominį (sankcijos) ir karinį (pajėgų stiprinimas Rytų flange, pagalba Ukrainai) atsaką. Tokios pasekmės Rusijos režimą paskatintų dar labiau sustiprinti propagandą ir represijas šalies viduje. Tikėtina, nuo sankcijų nukentėję klano nariai imtų ieškoti išeičių, imtųsi formuotis galimybė sąmokslui. Vertinama 1 balu.


Galimybė pasiekti tikslą


Tokia operacija nubrauktų net teorines Ukrainos galimybes tapti ES ir NATO nare. Tačiau tuo pačiu tiesioginio konflikto sąlygomis Ukraina stengtųsi stiprinti dvišalius karinius ryšius su JAV, JK ir kitomis ją palaikančiomis šalimis. Su tuo Kremlius gali gyventi, tačiau, ar tokia operacija negrįžtu jam didžiulėmis vidinėmis problemomis (1989 m. Afganistano patirtis), klausimas atviras. Vertinama 3 balais.

 

Viską sudėjome į lentelę teigiamas rezultatas Kremliui vertinamas nuo 4 iki 1. (1 — mažiausiai teigiamas, 4 — labiausiai teigiamas)Skaičiuojant, palankiausias Rusijai VEV yra „prancūziškas“, tačiau ar ji pasiruošusi dėl operacijos tikslo ir žalos oponentui, patirti skaudžias karines, ekonomines ir politines pasekmes?


Šis mūsų vertinimas yra subjektyvus, neturint visos informacijos ir gali būti klaidingas.

 

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page