top of page

„Zapad-2021“: grėsmės Baltarusijos ir Ukrainos nacionaliniam saugumui požymiai


Po Baltarusijoje kartu su Rusijos Federacija vykusių strateginių karinių pratybų „Zapad-2021“ grėsmės nacionaliniam saugumui pasiekė kritinį lygį. Tarptautinės savanorių bendruomenės „InformNapalm“ baltarusiškos redakcijos savanoriai rašo apie tai savo naujoje apžvalgoje, paskelbtoje rugsėjo 27 d.


Įdomu tai, kad iš Rusijos pusės pratybų „Zapad-2021“ vadu buvo paskirtas Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas, vienas iš pagrindinių Rusijos hibridinio karo strategijos architektų.


Nuotraukoje iš dešinės į kairę: Valerijus Gerasimovas, Vladimiras Putinas ir Sergejus Šoigu.


Nuo 2013 metų Rusijos kariuomenė per strategines pratybas „Zapad“ Baltarusijoje pastoviai tobulino visą savo priemonių arsenalą hibridinėms karinėms operacijoms vykdyti.


2013 m. per pratybas „Zapad-2013“, Rusijos ginkluotosios pajėgos turėjo galimybę Baltarusijos teritorijoje išbandyti hibridinio karo vykdymo metodus, kurie jau 2014 metais buvo panaudoti kovos sąlygomis, vykdant karinę agresiją prieš Ukrainą.


Per pratybas „Zapad-2017“ Baltarusijos Respublikos ginkluotosios pajėgos savo teritorijoje dalyvavo kovinėse pratybose, nukreiptose prieš NATO grupuotę Baltijos šalyse. Buvo įgyvendinamas Suvalkų koridoriaus užgrobimo scenarijus ir Rusijos kariuomenės puolimas iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Dalis Baltarusijos teritorijos (vadinamoji „Veišnorija“) pirmą kartą buvo atskirta per pratybas ir priešinosi kaip galimas priešas likusiai šalies daliai.


Paskutinės pratybos „Zapad-2021“ oficialiai buvo surengtos 4 poligonuose Bresto srityje, kuri tiesiogiai ribojasi su Ukrainos teritorija. Nuo vieno iš šių poligonų (Bresto) iki sienos su Ukraina yra tik kelios dešimtys kilometrų.


Atsižvelgiant į tai, kad pratybos „Zapad-2021“ Baltarusijoje yra tik dalis globalių Rusijos strateginių pratybų, kurios taip pat vyksta 9-iuose Rusijos Federacijos poligonuose, didelė tikimybė, kad pagrindinis mokymų objektas ir kovos užduotys Rusijos kariuomenei, kaip ir 2013 m., buvo Ukraina. Akivaizdu, kad Ukrainos karinių junginių apsupimas planuojamas iš kelių krypčių, tarp kurių baltarusiškoji greičiausiai yra strateginės reikšmės. Šia kryptimi galima atkirsti Ukrainos kariuomenę, ketinant apgulti Ukrainos sostinę.

Vadinamoji vieninga Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos regioninė pajėgų grupė (toliau – RPG), taip pat vieninga regioninė oro gynybos sistema toliau didina pajėgumus, o pagrindinė jų koncentracija yra Rusijos RPG dalinių formuotėse, pirmiausia RF ginkluotųjų pajėgų 1-ojoje tankų armijoje. Šios Rusijos armijos šarvuoto kumščio daliniai sudarė RF ginkluotųjų pajėgų karinio kontingento stuburą per pratybas „Zapad-2021“ Baltarusijoje. Remiantis oficialiais Rusijos Federacijos gynybos ministerijos duomenimis, į pratybas „Zapad-2021“ iš Rusijos atvyko apie 2500 karių, tačiau yra rimtų priežasčių manyti, kad oficialus karių skaičius buvo sumažintas mažiausiai 1,5 karto.


Nuo šių pratybų pradžios RF ginkluotosios pajėgos išbandė visą pajėgų valdymo ir kontrolės sistemą vakarų ir pietvakarių strateginėmis kryptimis. Pratybomis siekiama parengti Rusijos kariuomenę strateginei operacijai Europos karinių operacijų teatre. Svarbu, kad, pasak Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo štabo viršininko Viktoro Gulevičiaus, RPG yra skirta „užtikrinti saugumą Rytų Europos regione“, kuriame yra Ukraina.


Nuotraukoje: Viktoras Gulevičius ir Valerijus Gerasimovas.


Norime pabrėžti, kad paskelbtas „Zapad-2021“ pratybų gynybinis formatas yra visiška netiesa. Rusijos kariuomenės dalinių judėjimas iš nuolatinio dislokavimo vietų ir jų perkėlimas į potencialų operacijų teatrą Baltarusijos pasienio regione su Ukraina liudija būtent apie puolamąjį veiksmų pobūdį.


Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų dalyvavimas pratybose „Zapad-2021“ žymiai padidino galimybę įgyvendinti bet kurį iš planuojamų scenarijų, kaip destabilizuoti padėtį Baltarusijos Respublikoje, siekiant įvesti Rusijos kariuomenę. Tuo pat metu tiek Baltijos šalys, tiek Ukraina gali tapti pagrindiniais Rusijos Federacijos karinės agresijos taikiniais.


Baltarusijos kariuomenė ir toliau integruojasi su rusų ginkluotosiomis pajėgomis, tuo pačiu atlikdama Rusijos Federacijos valios ir interesų šauklio vaidmenį. Baltarusijos kariai beveik nuolat dalyvauja karinėse pratybose, kurios vykdomos vadovaujant bendrai arba išimtinai rusams. Bent jau pastaruoju metu jų skaičius nuolat auga. Baltarusijos Respublikos ginkluotosios pajėgos vykdo karinį koordinavimą su Rusijos daliniais – karinės agresijos prieš Gruziją, Siriją ir Ukrainą dalyviais.


Tuo pat metu Rusijos kariuomenė plečia savo veiklą Baltarusijos teritorijoje. Tai liudija tai, kad Gardino garnizone buvo sukurtas bendras mokymo centras su Rusijos Federacija rengti oro pajėgas ir oro gynybos pajėgas, kurių pagrindu RF ginkluotųjų pajėgų aviacijos ir kosmoso pajėgų priešraketinės gynybos daliniai jau vykdo karinį budėjimą.


Rusijos dalinių buvimas Baltarusijos teritorijoje, prisidengiant karinių pratybų ir varžybų organizavimu, yra nuolatinis ir vykdomas rotacijos principu. Tai visiškai paneigia oficialius pranešimus apie Rusijos Federacijos agresoriaus valstybės karių išvedimą iš Baltarusijos iki 2021 m. rugsėjo 30 d.


„Zapad-2021“ mokymai taip pat skatina politiką, tyčia pakeičiant Baltarusijos pavadinimą į „Sąjunginę valstybę“.

Išvados

Baltarusijos vidaus okupacinio režimo noras bet kokia kaina išlaikyti valdžią padedant Rusijos Federacijai padidina tiesiogines grėsmes iki kritinio lygio visai nacionalinei saugumo sistemai, išplečia galimybes Baltarusijos Respubliką įtraukti į Rusijos Federacijos išprovokuotus karinius konfliktus, paverčia Baltarusijos teritoriją potencialia karinių konfliktų vieta.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page