top of page

150-ojoje motorizuotų šaulių divizijoje tikrinami nauji kompleksai APE-5


150-ojoje motorizuotų šaulių divizijoje tikrinami nauji kompleksai APE-5

2020 m. lapkričio 25 d. Rusijos Federacijos Pietų karinės apygardos vadas armijos generolas Aleksandras Dvornikovas su patikrinimu atvyko į 150-ąją motorizuotų šaulių diviziją (karinis dalinys 22265). 2019 m. kovo 15 d. Europos Sąjunga jam paskyrė asmenines sankcijas.


150-ojoje motorizuotų šaulių divizijoje tikrinami nauji kompleksai APE-5


Verta paminėti, kad Rusijos kariai iš Pietų karinės apygardos dalinių dalyvavo ir Krymo užgrobimo operacijoje, ir karo veiksmuose Donbase. Būtent Rusijos Pietų karinės apygardos daliniai šiuo metu yra pagrindinis pajėgų, periodiškai rotacijos principu dalyvaujančių vykdant agresyvų karą prieš Ukrainą, kontingentas.


APE-5 150-ojoje motorizuotoje šaulių divizijoje


Tikrindamas 150-ąjį motorizuotą šaulių diviziją, Rusijos armijos generolas Aleksandras Dvornikovas ypatingą dėmesį skyrė jam pavaldžių karinių vienetų vadovaujančių postų pareigūnų profesinio pasirengimo lygiui: jų gebėjimui visapusiškai išnaudoti naujausių automatizuotų mobiliųjų kompleksų APE-5 technines galimybes, kurias divizija pradėjo eksploatuoti tik 2020 m. antroje pusėje. APE-5 kompleksas sukonstruotas kintamo tūrio konteinerio KK6.3.32 pagrindu ir yra ant sunkvežimio „KamAZ-63501“ važiuoklės, turi palydovinės navigacijos sistemą GLONASS ir kartografinės informacijos apdorojimo įrenginį.


150-ojoje motorizuotų šaulių divizijoje tikrinami nauji kompleksai APE-5

APE-5 komplekso iliustracija išorėje ir viduje.


Yra žinoma, kad APE-5 kompleksas pradėtas eksploatuoti Rusijos okupacinėmis pajėgomis Kryme nuo 2020 metų pradžios.


Šio tipo naujausia Rusijos karinė įranga dar nebuvo pastebėta Donbase, tačiau Rusija karo zonoje periodiškai išbando naujus įrangos modelius. Pavyzdžiui, 2020 m. lapkričio pradžioje pirmą kartą Donbase buvo užfiksuotas naujausio Rusijos komplekso „Navodčik-2“ naudojimas.


Žvalgybinė informacija


Pirminiais duomenimis, 102-ojo motorizuotojo šaulių pulko (karinis dalinys 91706), priklausančio 150-ajam motorizuotų šaulių divizijai, karininkų ir karių grupė šią savaitę atvyko į Rusijos okupacinių pajėgų 1-ojo armijos korpuso dalinius Donbase.


Primename, kad 2019 m. „InformNapalm“ atkreipė dėmesį į tai, kad Rusijos Federacija netoli sienos su Ukraina pradėjo statyti naują karinę bazę Rusijos kariuomenės 150-ajai motorizuotų šaulių divizijai. Šios divizijos karinės technikos kolonos, priklausančios 102-ajam motorinių šaulių pulkui, buvo pastebėtos prie Ukrainos valstybinės sienos su užmaskuotais technikos vienetų numeriais. Tai gali būti netiesioginis, ketinimo slapta ją perdislokuoti į karo zoną, įrodymas.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page