top of page

Išvados dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos karinių manevrų prie NATO ir Ukrainos sienų


Išvados dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos karinių manevrų prie NATO ir Ukrainos sienų

Savo skaitytojams skelbiame tarptautinės savanorių bendruomenės „InformNapalm“ svetainės Baltarusijos tarnybos redaktoriaus Deniso Ivašino komentarus, skirtus „Donbas Realii“, apie Rusijos ir Baltarusijos puolamųjų veiksmų mokymus nukreiptus prieš NATO ir Ukrainą.


(Titulinė nuotrauka viršuje EPA: Rusijos ir Baltarusijos kariuomenės per „Slavų brolija 2020“ pratybas, poligone netoli Bresto, 2020 m. rugsėjo 16 d.)

 

Rugsėjo antroje pusėje Baltarusija kartu su Rusija netoli Lenkijos ir Ukrainos sienos surengė karines pratybas „Slavų brolija 2020“. Jos vyko tuo metu, kai Ukrainos kariuomenė buvo sutelkta pietuose, netoli Krymo. Baltarusijos „InformNapalm“ redaktorius Denisas Ivašinas pasakojo „Donbas Realii“ apie tai, kas įvyko šių pratybų metu. „InformNapalm“ bendruomenė visų pirma užsiima informacijos rinkimu apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą Donbase ir Kryme.


Išvados dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos karinių manevrų prie NATO ir Ukrainos sienų

Denisas Ivašinas, tarptautinės savanorių bendruomenės „InformNapalm“ baltarusiškos versijos redaktorius / Nuotrauka RFE / RL


Apie didelius pokyčius mokymuose „Slavų brolija 2020“


Pirmiausia pakeistas pratimų formatas. Buvo paskelbtas Serbijos karių dalyvavimas – kaip tai būdavo ir ankstesniais metais, tačiau Serbija savo sumetimais atsisakė dalyvauti šiose taktinėse pratybose, kurios atitinkamai tapo tik Rusijos ir Baltarusijos pratybomis. Tačiau būtina kalbėti apie patį pratimų formatą, nes jis buvo iš esmės pakeistas. Kartu Serbija buvo planuojama turėti apie 1500 dalyvių, bet iš tikrųjų manevruose dalyvavo apie 6000 karių ir apie 500 karinės technikos vienetų.


Nors buvo teigiama, kad mokymai yra taktiniai, juos galima palyginti su strateginiais – t.y. tais, kurie vyko Baltarusijos teritorijoje 2017 m. – „Vakarai 2017“ (rus. “Запад 2017″). Turimas omenyje dalyvių mastas ir kiekis. Pavyzdžiui, pratybų metu Baltarusijos teritorijoje buvo 3 bataliono-taktinės Rusijos oro desanto karių grupės. Kalbame apie 76-ojo Pskovo, 98-osios Ivanovskajos ir 106-osios Tula divizijų desantininkus.


Vieną iš padalinių, pasak „InformNapalm“ bendruomenės, sustiprino tankų kuopa. Tai labai panašu į aktyvaus karo veiksmų etapą, vykusį Donbaso teritorijoje 2014 metų vasarą – tuomet Rusijos Federacijos karių bataliono-taktinės grupės taip pat dalyvavo prieš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinius.


Ką treniravosi Rusijos ir Baltarusijos kariuomenės


Rugsėjo 23 d. buvo atliktas platus 98-osios Rusijos Federacijos desanto divizijos nusileidimas parašiutais – iš dvidešimties „Il-76“ lėktuvų Bresto poligone nusileido apie 250 karių. Pabrėžtina tai, kad šis poligonas yra keli kilometrai nuo sienos su Lenkija ir, ne mažiau svarbu, 30 kilometrų nuo Ukrainos teritorijos. Mūsų bendruomenė mano, kad, tokiu būdu, jie galėjo treniruotis puolamuosius veiksmus, iš Baltarusijos placdarmo, NATO ir Ukrainos kryptimi.


Būtina paminėti strateginių bombonešių – Tu-160 ir Tu-22M3 – bombardavimo mokymus Baltarusijos teritorijoje. Du lėktuvai – raketnešiai praskrido išilgai visos Baltarusijos sienos su NATO šalimis ir Ukraina. Neatmetu galimybės, kad jie galėtų praktikuoti raketų ir bombų smūgius prieš kritinės infrastruktūros objektus Ukrainos teritorijoje. Tai jau buvo 2016 m. spalio mėn.


Išvados dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos karinių manevrų prie NATO ir Ukrainos sienų

Vandens telkinių forsavimas pratybų „Slavų brolija 2020“ metu, Baltarusija / EPA nuotrauka


Motorizuotų šaulių daliniai, desantininkai praktikavosi judėjimą ir nusileidimą iš nuolatinio dislokavimo vietų, ir tai rodo puolamąjį pratybų pobūdį, visų pirma iš Rusijos pusės. Pratybų metu buvo praktikuojamas placdarmo užėmimas, jo gynyba ir palaikymas ugnimi. Apie jokią gynybą negalima kalbėti.


Kas ne mažiau svarbu, pats Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų veiksnys praranda subjekto prasmę. Pratybose buvo kalbama tik apie vadinamosios Sąjungos valstybės vakarinių sienų apsaugą. Baltarusija jau neminima ir tai kelia nerimą. Šalies ginkluotosios pajėgos atlieka Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų funkcijas ir yra neatsiejama jų dalis.


Rusijos desantininkai ir Donbasas


Pirmiausia verta prisiminti 98-osios divizijos karius. 2014 m. rugpjūčio mėn. 10-mt šio dalinio karių pateko į Ukrainos karių nelaisvę. Jų parodymai buvo įrašyti į vaizdo įrašą.


Tai yra vienas ryškiausių atvejų, patvirtinantis Rusijos dalinių, Rusijos desantininkų dalyvavimą, įskaitant karinę agresiją prieš Ukrainą. Paminėtinas ir 234-asis desanto pulkas – tai 76-os Pskovo oro desanto divizijos padalinys. Šios divizijos kariškiai tiesiogiai dalyvavo karo veiksmuose Donbase ir vaidino lemiamą vaidmenį okupuojant Krymą. Tai yra patvirtinta dokumentais.


Tokie Rusijos veiksmai, kai vyksta masiniai protestai ir pratybose Baltarusijos teritorijoje panaudojami iš anksto nesuderinti ir nepaskelbti desantininkų daliniai – atrodo kaip papildoma garantija Lukašenkos režimui išlikti valdžioje.

InformNapalm_logo_07.png

Partneris Lietuvoje

bottom of page